...

Rodo

I henhold til art. 13 sek. 1 og sek. 2 i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger, og om oppheving av direktiv 95/46 / EC (GDPR), informerer vi

Administrator for personopplysninger

Administrator for dine personopplysninger er selskapet Pawlowicz AS med forretningskontor i Mysen, ul. Smedgaten 30, postnummer 1850, e-postadresse: pawlowicz (AT) radio-wataha.no, tlf 99874418 Behandlingen av dine personopplysninger vil skje på grunnlag av art. 6 GDPR og til formålet markedsføring Administrator baserer seg på den berettigede interesse han er samle inn statistiske data og analysere trafikk på nettsiden.

Frivillig samtykke gjennom nettleserinnstillinger

Oppgi personopplysninger på nettstedet wataha.no er frivillig. Grunnlaget for databehandling er mitt samtykke. Jeg har innflytelse på nettleseren og dens innstillinger. Mottakerne av personopplysninger kan være Google, Facebook, Call Page, Tawk. Jeg har rett til å trekke tilbake samtykket mitt når som helst ved å endre innstillingene i nettleseren min. Personopplysninger vil bli behandlet og lagret avhengig av perioden for bruk av teknologien. Jeg har rett til å be administrator om å få tilgang til mine personopplysninger, rette dem, slette dem eller begrense behandlingen av disse dataene, samt rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten. Profilering brukes i Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. Hvis du motsetter deg profilering, vennligst optimaliser nettleseren din tilsvarende.

Nettstedets brukerrettigheter

Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger, rett til å rette dem, slette dem, samt rett til å begrense behandlingen av dem / retten til å trekke tilbake samtykke, rett til å overføre data, rett til å protestere mot behandlingen av dine personlig informasjon. Du har rett til å sende inn en klage til tilsynsorganet dersom behandlingen av dine personopplysninger etter din mening bryter med bestemmelsene i EUs GDPR-forordning.

Abonner på nyhetsbrevet

aksepterer forskrifter side, og jeg er kjent med Politikk oraz Rodo
LAUNGUAGE