REGULAMIN KONKURSU „POLONIA JEST KOBIETĄ”

1.1. Regulamin dotyczy I Konkursu „Polonia jest Kobietą”, zwanego dalej „Konkursem”, wybieramy Kwiaty Polonii.

1.2. Organizatorami konkursu są: Radio Wataha, Empire Events oraz MotoPiknik.

1.3. Misją Konkursu jest zaprezentowanie pięknej strony norweskiej Polonii płci żeńskiej.

1.4. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: głosowania jawnego oraz niejawnego.

1.5. Konkurs odbywa się w terminie 01.01.2019-18.05.2019 w 2 etapach, pierwszy do 15.04.2019 gdzie wyłonimy finałową 10. Kolejny etap trwa do 18.05.2019 gdzie wybierzemy w trybie glosowania finalistki. Wyniki konkursu 2 etapu są ogłaszane dopiero w dniu inauguracji.

1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.5. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.wataha.no.

1.7. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Internetową”, znajduje się pod adresem www.wataha.no/polonia-jest-kobieta

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest tylko dla kobiet, które ukończyły 16. rok życia.

2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Tematem przewodnim I Konkursu „Polonia jest Kobietą” jest zaprezentowanie nie tylko urody polskich kobiet, ale również tego, kim są, co robią, jakie mają marzenia i do czego w życiu dążą.

3.2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

3.3. Uczestnik dokonujący zgłoszenia wyraża tym samym chęć i gotowość stawienia się w siedzibie Radio Wataha w Mysen w trakcie wydarzeń związanych z Konkursem.

4. CZĘŚĆ KONKURSOWA

4.1. Wszystkie kandydatury będą objęte głosowaniem Internautów.

4.2. Liczba oddanych głosów jest widoczna w części jawnej i niewidoczna w części niejawnej.

4.3. Organizatorzy przyznają nagrody i zastrzegają możliwość innego podziału nagród niż przewidziany, przy czym całkowita pula określona przez organizatora do 01.05.2019 nie ulegnie zmianie.

4.4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie Gali Finałowej na MotoPikniku w 18.05.2019.

4.5. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.

4.6 Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatorów na stronie internetowej www.wataha.no/polonia-jest-kobieta oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.

5. NAGRODY

5.1. Przewiduje się następujące nagrody:
Jeszcze nie ustalono

6. ODBIÓR NAGRÓD I ZDJĘĆ

6.1. Organizatorzy skontaktują się telefonicznie lub mailowo ze zwycięzcami i wyróżnionymi najpóźniej 3 dni przed Galą w celu poinformowania ich o wygranej.

6.2. Osoby nagrodzone i wyróżnione odbiorą nagrody podczas uroczystej Gali Finałowej, w czasie której będzie miało miejsce rozstrzygnięcie Konkursu.

6.3. Przy odbiorze nagród konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości.

6.4. W przypadku nieobecności osób nagrodzonych lub wyróżnionych podczas rozstrzygnięcia Konkursu, przysługuje im prawo do odebrania przyznanych nagród wyłącznie w ciągu 15 dni od ogłoszenia wyników w siedzibie Radio Wataha.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.2. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.wataha.no/polonia-jest-kobieta.

7.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.

7.4. Interpretacji regulaminu dokonują Organizatorzy.

8. PRZEBIEG KONKURSU

8.1. Wypełnienie formularza zgloszeniowego:  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

8.2. Po otrzymaniu potwierdzenia dostania się do konkursu wyznaczamy termin spotkania w siedzibie Radio Wataha.

8.3. Wizyta w Radio Wataha obejmuje Przejazd do studia fotograficznego na sesje zdjęciową oraz obszerny wywiad przed kamera w studio radia. Dostarczasz również kilka swoich prywatnych zdjęć z dzieciństwa lub z prywatnego/zawodowego waszego zbioru.

8.4. Przewidujemy około 4 spotkania w całym uczestnictwie konkursu.

8.5. Mistrz świata w kulturystyce Tomasz Giza zapewni swoją osobą kontrast Piękna z Siłą na jednej z sesji fotograficznych oraz na inauguracji konkursu.

8.6. Film z sesji w studio Radio Wataha zostanie zrealizowany w oparciu o pytania, które będą dotyczyły całokształtu życia w Norwegii, postrzeganie i osobiste zapatrywanie się na przyszłość, a także życie prywatne.

8.7. Sesja zdjęciowa w profesjonalnym studio fotograficznym Daniel Zega w Askim jest wykonywana w trzech własnych kreacjach, czerń, biel oraz własny styl.