Imigranci: wysoka stopa bezrobocia w Norwegii

0

Imigranci: wysoka stopa bezrobocia w Norwegii. Norweskie Centralne Biuro Statystyczne (SSB) opublikowało kilka dni temu nowy raport dotyczący stopy bezrobocia wśród imigrantów. Jak się okazuje różnice w statystykach są bardzo duże. W zależności od kraju pochodzenia. W trzecim kwartale w sumie 5,5 procent imigrantów nie miało stałego zatrudnienia w kraju fiordów.  Jest to spadek o 0,4 punktu procentowego w stosunku do tego samego okresu w rok u 2018.  porównując to z innymi mieszkańcami kraju  – bezrobocie wyniosło 1,7 procent i w porównaniu do zeszłego roku nie zmieniło się.

Imigranci: wysoka stopa bezrobocia – spoglądając na statystyki z bliska…

Warto zaznaczyć, że SSB tworząc swoje raporty pokazuje poziom bezrobocia, z uwzględnieniem różnych stron świata. Od Europy, Azję, Afrykę. Niewątpliwie, najwyższą stopę bezrobocia odnotowano wśród imigrantów z Afryki (9,6 procent). Wśród Azjatów  bezrobocie było na poziomie 6,2 procent.  Najniższe bezrobocie wciąż można zaobserwować wśród rodowitych mieszkańców krajów skandynawskich. Tutaj bezrobocie wynosi 2,3%.

Bezrobocie w Norwegii – skąd wynikają różnice?

Niewątpliwie, Skandynawowie nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Poziom bezrobocia wśród osób tego pochodzenia jest bardzo niski. Największe problemy ze znalezieniem stałej pracy obserwujemy wśród obywateli Azji i Afryki. Wydaje się, że na statystyki może wpływać między innymi brak niezbędnego, cenionego przez pracodawców wykształcenia i umiejętności. Barierą jest też oczywiście znajomość języka. Nie da się ukryć, że istnieje wiele przestrzeni, gdzie można znaleźć pracę bez znajomości języka norweskiego. Nie wszyscy przedsiębiorcy, szefowie firm wymagają posługiwania się norweskim. Dotyczy to przede wszystkim zawodów typowo fizycznych i branży budowlanej, stolarskiej itd. Sprawne posługiwanie się językiem norweskim jest jednak bardzo pomocne przy poszukiwaniu lepiej trafnej pracy. Poza tym nie da się ukryć, że Europejczycy chętniej uczą się języków.

Imigranci z Afryki i tradycyjny model rodziny….

Podsumowując, warto zwrócić uwagę również na status uchodźcy i kulturowe różnice. Wśród ludów afrykańskich wciąż na początku dziennym jest model rodziny, gdzie mężczyzna jest tym pracującym, a kobieta zostaje z dziećmi w domu. Nie bez znaczenia jest tu przywiązanie religijne i kultywowane od lat normy społeczne.

Nie czekaj! Przeczytaj koniecznie: Nowe banknoty w Norwegii – wymiana walut!