Pogoda w:

Oslo

Brak opadów
Dziś 17
Jutro 20
certyfikat covidowy
certyfikat koronawirusa
default avatar
Wojtek Sobieski
09.06.2021

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 staje się faktem. Norwegia na razie w fazie testów.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 staje się faktem. Norwegia na razie w fazie testów.

Zaświadczenie zostanie wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich UE. Poszczególne państwa mogą już teraz zacząć wydawać zaświadczenie i z niego korzystać. Począwszy od 1 lipca 2021 r. zaświadczenie będzie można uzyskać we wszystkich państwach członkowskich UE. Certyfikaty będą nieodpłatnie wystawiać władze krajowe. Można je otrzymać w formacie cyfrowym lub papierowym, w obu przypadkach z kodem QR.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba:

– albo została zaszczepiona przeciwko COVID-19

– lub uzyskała negatywny wynik testu

– albo przeszła COVID-19

Wersję cyfrową można przechowywać na urządzeniu mobilnym

Za wydawanie zaświadczeń odpowiadają organy krajowe. Mogą je wydawać na przykład ośrodki wykonujące testy lub organy ds. zdrowia, można je również uzyskać poprzez portal dla pacjentów. Wersję cyfrową można przechowywać na urządzeniu mobilnym. Oprócz tego, na życzenie, można również otrzymać wersję papierową. Obie wersje będą zawierać kod QR z istotnymi informacjami, a także podpis cyfrowy potwierdzający, że zaświadczenie jest autentyczne.

Przeczytaj również kolejny artykuł: Czy będą przywileje dla zaszczepionych w Norwegii?

Certyfikat ma pomóc w skoordynowanym znoszeniu istniejących ograniczeń

Aby ułatwić jego uznawanie, państwa członkowskie uzgodniły wspólny wzór zaświadczenia w wersji elektronicznej i papierowej. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 będzie ważne we wszystkich państwach członkowskich UE. Pomoże to w skoordynowanym znoszeniu istniejących ograniczeń. Podczas podróży posiadacza certyfikatu zasadniczo nie powinny obowiązywać ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się. To oznacza, że państwa członkowskie nie powinny nałożyć na niego dodatkowych ograniczeń związanych z podróżą, chyba że są one konieczne i proporcjonalne względem celu, jakim jest ochrona zdrowia publicznego.

Jak będzie działać taki certyfikat?

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 zawiera kod QR z podpisem cyfrowym chroniącym je przed fałszerstwem, a podczas kontroli zaświadczenia skanuje się kod QR i sprawdza podpis. Każdy organ wydający (np. szpital, ośrodek wykonujący testy czy organ ds. zdrowia) ma własny klucz podpisu cyfrowego. Każdy kraj przechowuje wszystkie te klucze w bezpiecznej bazie danych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Komisja Europejska utworzyła bramę sieciową, która umożliwia weryfikację podpisów na zaświadczeniach w całej UE. Dane osobowe posiadacza zaświadczenia nie przechodzą przez bramę sieciową, ponieważ nie jest to konieczne do weryfikacji podpisu cyfrowego. Komisja Europejska pomogła również państwom członkowskim w opracowaniu krajowego oprogramowania i aplikacji służących do wydawania, przechowywania i weryfikacji zaświadczeń. Udzieliła im także wsparcia podczas koniecznego testowego uruchomienia bramy sieciowej.

Posiadanie certyfikatu nie będzie warunkiem swobodnego przemieszczania się

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 powinno ułatwić swobodne przemieszczanie się w obrębie Unii. Posiadanie go nie będzie warunkiem swobodnego przemieszczania się, które jest w Unii jednym z praw podstawowych. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 może również potwierdzać wynik testu, który jest często wymagany na mocy obowiązujących ograniczeń w zakresie zdrowia publicznego. Zaświadczenie jest okazją dla państw UE do dostosowania istniejących ograniczeń uzasadnionych względami zdrowia publicznego. Aktualnie obowiązujące zalecenie dotyczące koordynacji ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się na terenie UE zostanie zmienione w pierwszej połowie czerwca z myślą o sezonie wakacyjnym.

Państwa członkowskie będą obowiązane akceptować zaświadczenia o szczepieniu każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie

Zaświadczenia o szczepieniu będą wydawane wszystkim zaszczepionym osobom, niezależnie od tego, którą szczepionkę przeciwko COVID-19 im podano. Jeśli chodzi o swobodne przemieszczanie się, państwa członkowskie będą obowiązane akceptować zaświadczenia o szczepieniu każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii. Ponadto będą mogły podjąć decyzję o objęciu tym również podróżnych w obrębie UE, którzy zostali zaszczepieni innymi szczepionkami. To państwa członkowskie będą decydować o tym, czy będą uznawały zaświadczenia o szczepieniu po przyjęciu pierwszej dawki czy dopiero po pełnym zaszczepieniu się.

Dane te pozostają na zaświadczeniu i nie są przechowywane ani zatrzymywane podczas weryfikacji

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 zawiera podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, istotne informacje na temat szczepionki, testu lub przejścia choroby oraz niepowtarzalny identyfikator. Dane te pozostają na zaświadczeniu i nie są przechowywane ani zatrzymywane podczas weryfikacji zaświadczenia w innym państwie członkowskim. Zaświadczenia będą zawierały jedynie ograniczony zestaw niezbędnych informacji. Odwiedzane kraje nie mogą przechowywać takich danych. W ramach kontroli weryfikuje się jedynie autentyczność i ważność zaświadczenia, sprawdzając, kto je wydał i podpisał. Wszystkie dane dotyczące zdrowia pozostają w gestii państwa, które wydało zaświadczenie.

Cechy takiego certyfikatu:

– format cyfrowy lub papierowy kod QR

– nieodpłatne

– w języku narodowym lub po angielsku

– bezpieczne i zabezpieczone

– ważne we wszystkich krajach UE

System certyfikatów wejdzie w życie od 1 lipca 2021 roku na 12 miesięcy. Certyfikaty nie będą warunkiem swobodnego przemieszczania się i nie będą traktowane jako dokumenty podróży.

certyfikat covidowy
certyfikat koronawirusa
Oceń artykuł
0 / 5.0 0 ocen
default avatar
Wojtek Sobieski 09.06.2021

Dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  default avatar
  Wojtek Sobieski 09.06.2021
  /5.0 0 ocen
  0

  Najczęściej komentowane

  Najpopularniejsze

  Trwa ładowanie, proszę czekać

  Ładowanie...

  Ładowanie...