– Pandemia koronawirusa nie stanowi już poważnego zagrożenia dla zdrowia większości z nas. Wirus omicron powoduje znacznie mniej poważną chorobę i jesteśmy dobrze chronieni przez szczepionki. Dlatego usuwamy prawie wszystkie środki kontroli infekcji, takie jak dystans, wymagania dotyczące maseczek i izolacji. Możemy wrócić do normalnego życia codziennego – mówi premier Jonas Gahr Støre.

Decyzja opiera się na profesjonalnych zaleceniach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Norweskiej Dyrekcji Zdrowia. Obie instytucje uważają, że środki można złagodzić. Dodatkowo Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego podkreśla, że ​​jest to uzasadnione z punktu widzenia kontroli infekcji.

Oczekuje się, że infekcja wzrośnie w wyniku uchylenia przepisów i zaleceń. Wielu będzie zarażonych, a absencja chorobowa może być wysoka. Liczba przyjęć do szpitala prawdopodobnie również wzrośnie, ale pacjenci przebywają krócej w szpitalu i mniej wymaga intensywnej opieki. FHI szacuje, że przyjęć do szpitala nie przekroczy 1000 jednoczesnych przyjęć. Szpitale są w stanie sobie z tym poradzić.

– W najbliższych tygodniach wielu zostanie zarażonych i musimy się na to przygotować. Ale jesteśmy w stanie poradzić sobie ze wzrostem infekcji. Nawet jeśli usuniemy wymagania prawne, nadal ważne jest przestrzeganie ogólnych zaleceń dotyczących kontroli infekcji. Jeśli jest jedna rzecz, w której wszyscy staliśmy się dobrzy podczas pandemii, to właśnie kontrola infekcji. Musimy iść dalej, razem ze zdrowym rozsądkiem – mówi Minister Zdrowia i Opieki Kjerkol.

Rząd usunął wiele środków kontroli infekcji 1 lutego. Oto niektóre z najważniejszych zmian, które obowiązują od soboty 12 lutego o godz 10:

 • Tracą moc wymagania i zalecenia dotyczące zachowania odległości jednego metra.
 • Zniesiono wymagania dotyczące używania masek na twarz.
 • Zaleca się przebadanie tylko dorosłych, którzy mają objawy.
 • Wymogi dotyczące izolacji zostają zniesione i zastąpione zaleceniem, aby zarażeni dorośli pozostawali w domu przez cztery dni. To zalecenie jest stale oceniane i oczekuje się, że zostanie zmienione w ciągu kilku tygodni.
 • Dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom zaleca się pozostawanie w domu, gdy są chore , ale mogą chodzić do przedszkola i szkoły, o ile nie mają gorączki przez 24 godziny. Dzieci i uczniowie nie muszą się testować, nawet jeśli mają objawy.
 • Zniesione zostają pozostałe wymogi wjazdowe dotyczące obowiązku rejestracji i negatywnego testu przed przyjazdem.

Utrzymuje gotowość i monitorowanie  

Chociaż większość środków została usunięta, pandemia jeszcze się nie skończyła. Trwa zimowa fala i mogą nadejść nowe fale i warianty wirusów. Dlatego rząd pracuje nad nową długoterminową strategią i planem awaryjnym, aby poradzić sobie z COVID-19. Zmieniona strategia zostanie zaprezentowana wiosną 2022 roku.

– Głównym celem strategii „żyj z” jest to, abyśmy byli w stanie żyć z COVID-19 w sposób, który zapewniałby jak najmniejsze obciążenie dla jednostek i społeczeństwa jako całości, mówi Støre.

W przyszłości musimy być dobrze przygotowani do radzenia sobie z możliwymi epidemiami i nowymi wariantami wirusów. Ramy pakietów ze środkami kontroli infekcji dostosowanymi do różnych sytuacji i poziomu środków muszą przyczyniać się do większej przewidywalności i muszą być możliwe do wykorzystania zarówno w celu zaostrzenia, jak i ulgi. Musimy być przygotowani na to, co mamy nadzieję się nie wydarzy – mówi Kjerkol.

Nadal testujemy przed i po przybyciu na Svalbard

Svalbard ma ograniczoną opiekę zdrowotną i bardziej podatną sytuację kryzysową niż na kontynencie. Dlatego podczas pandemii zastosowano pewne specjalne środki w porównaniu z regulacjami na kontynencie. Rząd uchyla teraz nakaz, zgodnie z którym przybrzeżne statki wycieczkowe z pasażerami muszą wracać do portu stałego lub macierzystego w przypadku infekcji na pokładzie. Na razie utrzymane zostaną wymagania dotyczące testów przed i po przylocie, podobnie jak zakaz międzynarodowych lotów czarterowych. W tych obszarach potrzeba więcej ocen. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zleciło Norweskiej Dyrekcji Zdrowia i Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego ocenę tego na bieżąco, a zmiany w przepisach są spodziewane w ciągu dwóch tygodni.

Pandemia nie jest już „poważnym wybuchem choroby zakaźnej” 

Na podstawie profesjonalnych zaleceń Norweskiej Dyrekcji Zdrowia i Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego rząd zdecydował, że epidemia Covid-19 nie jest już definiowana jako „poważny wybuch ogólnie niebezpiecznej choroby zakaźnej” na mocy ustawy o chorobach zakaźnych . Oznacza to, że wszystkie środki dozwolone w ustawie o kontroli zakażeń § 4-1 akapit drugi zostają uchylone.

Covid-19 jest nadal określany jako ogólnie niebezpieczna choroba zakaźna. Oznacza to, że w razie potrzeby gminy mają możliwość wdrożenia środków lokalnych.

Oto zalecenia, które obowiązują teraz.Ogólne porady dla ludności.

 • Praktykuj dobrą higienę rąk i gardła
 • Postępuj zgodnie z programem szczepień na Covid-19
 • Sprawdź się pod kątem objawów. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym są wyłączone. Nie ma już potrzeby sprawdzania siebie, jeśli nie masz objawów, nawet jeśli masz bliskie kontakty, które są zarażone.
 • Jeśli poczujesz się chory, jeśli wystąpią nowe objawy ze strony układu oddechowego, zostań w domu. Powinieneś zostać w domu, dopóki nie będziesz w dobrej formie i nie będziesz mieć gorączki przez 24 godziny. Łagodne objawy resztkowe, takie jak katar, chrapanie, chrypka i kaszel są w porządku.
 • W przypadku pozytywnego testu na koronawirusa należy pozostać w domu przez cztery dni od wystąpienia objawów lub od dnia pozytywnego testu w przypadku osób bez objawów. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym są zwolnione z testowania, ale w przypadku choroby zaleca się pozostanie w domu. Mogą chodzić do szkoły i przedszkola, gdy nie mają gorączki przez 24 godziny.
 • Skontaktuj się z lekarzem, jeśli martwisz się o zdrowie własne lub dziecka

Porady dla grup ryzyka i nieszczepionych

 • Osoby zagrożone poważnym przebiegiem choroby i nieszczepione osoby dorosłe muszą same ocenić ryzyko zakażenia i własne ryzyko ciężkiego przebiegu choroby Covid-19 i potrzebą kontaktu z innymi.
 • Trzymanie się z dala od dużych zgromadzeń lub stosowanie maseczek można rozważyć w okresach wysokiej infekcji. Jednak ważne jest, aby nie izolować się i kontynuować wszelkie kontakty społeczne.
 • Osoby z grup ryzyka są na ogół dobrze chronione przed poważnymi chorobami, jeśli stosują się do zaleceń dotyczących szczepienia, dzięki czemu mogą żyć jak inni i postępować zgodnie z tymi samymi zaleceniami dotyczącymi kontroli zakażeń, co inni.
 • Osobom z wysokim ryzykiem poważnej choroby zaleca się skonsultowanie się z własnym lekarzem na temat ryzyka i potrzeby ochrony w okresach wysokiego poziomu infekcji. Przeczytaj więcej o grupach ryzyka na stronie internetowej FHI:

Dystans i kontakt towarzyski

 • Zachowaj dystans od innych, jeśli masz nowe objawy ze strony układu oddechowego; szczególnie dla osób z grup ryzyka.
 • W przypadku porodu i poważnej choroby szpitale i instytucje miejskie powinny umówić się na wizyty, także dla krewnych i towarzyszy, u których wynik testu na koronawirusa był pozytywny.

Maseczka

 • Regulowane wymagania dotyczące masek na twarz zostają uchylone.
 • Zaleca się stosowanie maseczki na twarz w bliskim kontakcie z osobami z grup ryzyka, jeśli masz objawy przeziębienia/oddechowe.
 • Osobom z grup ryzyka i nieszczepionym zaleca się noszenie maseczek na twarz w okresach wysokiego poziomu infekcji, jeśli trudno jest zachować dystans od innych.

Testowanie

 • Zalecane jest badanie na obecność Covid-19 w nowo pojawiających się objawach oddechowych u dorosłych. Nie zaleca się badania osób bezobjawowych. Dzieci z objawami nie muszą już być badane.
 • W przypadku pozytywnego wyniku samotestu w domu, osoba powinna zarejestrować to w gminnym systemie śledzenia infekcji. Pozytywny autotest nie jest rejestrowany na helsenorge.no i nie jest widoczny w certyfikacie covidowym.
 • Pozytywny autotest należy potwierdzić testem na stacji testowej dla osób, które zostały nie do końca zaszczepione, czyli nie mają dawki odświeżającej. W przypadku osób, które otrzymały dawkę przypominającą lub zostały zaszczepione podstawową szczepionką, a następnie przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich 3 miesięcy, badanie potwierdzające nie jest konieczne.
 • Większość ludzi będzie mieć pozytywny wynik testu na początku objawów. W niektórych przypadkach może upłynąć trochę więcej czasu od pojawienia się objawów przez zarażoną osobę, aż autotest wykaże, że jest zarażony. W przypadku utrzymujących się objawów i negatywnego samotestu zaleca się wykonanie nowego badania po 2-3 dniach.

Izolacja

 • Regulowane wymagania dotyczące izolacji zostają uchylone i zastąpione zaleceniem, aby dorośli, u których potwierdzono zakażenie wirusem Covid-19, pozostawali w domu przez 4 dni od wystąpienia objawów, a w każdym razie do czasu, gdy przez jeden dzień nie wystąpią u nich gorączka.
 • Jeżeli z przyczyn operacyjnych konieczne jest spotkanie w pracy kilku zarażonych osób, istnieje osobna porada specjalisty ds. kontroli zakażeń, jak to zrobić. Zobacz stronę internetową FHI.
 • Zalecenie pozostania w domu przez 4 dni nie dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów, którym zaleca się pozostanie w domu tylko w przypadku choroby.

Śledzenie infekcji

 • Nie zaleca się już, aby osoby zarażone koronawirusem informowały inne bliskie osoby.
 • Śledzenie infekcji miejskich może być istotne w pewnych sytuacjach, na przykład jako pomoc w przypadku wybuchu epidemii w instytucjach miejskich.

Kwarantanna

 • Została uchylona 1 lutego, wbrew reżimowi testowemu.

Szkoły, przedszkola i świetlice

 • Wymóg działania pod kątem infekcji w przepisach covid-19 zostaje uchylony, a tym samym model sygnalizacji świetlnej.
 • Zaleca się normalną pracę zgodnie z zaleceniami kontroli zakażeń dla populacji.
 • Nadal będzie obowiązywał wymóg kontroli zakażeń w szkołach i przedszkolach, po przez przepisy dotyczące ochrony zdrowia w przedszkolach i szkołach itp., które stanowią, że działalność gospodarczą należy zaplanować tak, aby była prowadzona i zamykana, aby zapobiegać chorobom zakaźnym. Nadal będą dostępne konkretne porady dla przedszkoli i szkół związanych z COVID-19 w przewodniku dotyczącym koronawirusa w FHI.
 • Pracodawcy zaleca się ułatwienie warunków pracy w placówkach oświatowych, tak aby grupy ryzyka miały niezbędną elastyczność w życiu codziennym.
 • Porady dla miejsc pracy i firm (FHI) obejmą porady dotyczące kontroli infekcji dla pracowników. Szczegółowe porady dotyczące kontroli zakażeń w przedszkolach i szkołach są zawarte w przewodniku dotyczącym koronawirusa w FHI. W części PORADY dotyczące kontroli zakażeń w szkołach i przedszkolach.
 • Model sygnalizacji świetlnej jest kontynuowany jako przewodnik dotyczący gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych. Ten model określa zalecane środki ograniczające kontakt, gdy sytuacja zarażenia w gminie sprawia, że ​​jest to konieczne i proporcjonalne do środków kontroli zakażeń w szkołach i przedszkolach. Gmina może podjąć decyzję o zastosowaniu modelu sygnalizacji świetlnej, jeżeli spełnione są warunki określone w ustawie o kontroli zakażeń.

Uniwersytety, szkoły wyższe i zawodowe

 • Wymóg bezpiecznego działania kontroli zakażeń w przepisach covid-19 zostaje uchylony.
 • Wciąż jednak istnieją wymagania dotyczące kontroli zakażeń – rzetelnych działań zgodnie z przepisami o środowiskowej ochronie zdrowia, które dotyczą wszystkich przedsiębiorstw. Te przepisy określają wymagania dotyczące planowanej eksploatacji i likwidacji przedsiębiorstwa w celu zapobiegania chorobom zakaźnym.
 • Zaleca się normalną pracę zgodnie z zaleceniami kontroli zakażeń dla populacji.
 • Pracodawcy zaleca się ułatwienie warunków pracy w placówkach oświatowych dla grup ryzyka.

Życie zawodowe

 • Zaleca się normalną pracę zgodnie z zaleceniami kontroli zakażeń dla populacji.
 • Pracodawcy muszą sami rozważyć potrzebę ograniczenia infekcji i zapewnić wytyczne dla swoich pracowników. Ważne jest tworzenie warunków pracy dla grup ryzyka w miejscach pracy.

Imprezy i spotkania

 • Regulowane wymagania dotyczące działania pod kątem infekcji w przepisach dotyczących Covid-19 zostają uchylone. Oznacza to, że nie ma już żadnych specjalnych wymagań dla organizatorów związanych z wielkością imprez/spotkań czy wymagań ułatwiających dystans.
 • Jednak nadal istnieją wymagania dotyczące kontroli infekcji zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia w środowisku, które dotyczą wszystkich przedsiębiorstw. Przepisy te wskazują, że biznes powinien być tak zaplanowany, aby można go było prowadzić i zamknąć aby zapobiegać chorobom zakaźnym.
 • Zaleca się normalną pracę zgodnie z zaleceniami kontroli zakażeń dla populacji.

Restauracje i inne firmy

 • Wymogi prawne dotyczące kontroli infekcji w przepisach dotyczących Covid-19 dla restauracji i innych firm zostają uchylone.
 • Brak ograniczeń związanych z tym, jakie czynności można na odległość.
 • Zaleca się normalną pracę zgodnie z zaleceniami kontroli zakażeń dla populacji.
 • Jednak nadal istnieją wymagania dotyczące prawidłowego działania, które jest profesjonalnie uzasadnione dla wszystkich firm, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Działalność firmy powinna być tak zaplanowana, aby można go było prowadzić i zamknąć aby zapobiegać chorobom zakaźnym.

Wjazd do Norwegii

 • Regulowane wymagania dotyczące negatywnych testów przed wjazdem oraz wymagania dotyczące rejestracji wjazdowej zostają uchylone.
 • Uregulowane wymagania dotyczące testowania przed wyjazdem na Svalbard i po przybyciu na Svalbard będą na razie kontynuowane. To samo dotyczy zakazu międzynarodowych lotów czarterowych na Svalbard.

Źródło: regjeringen

Dowiedz się więcej i przeczytaj: Nowe mapy norweskich lodowców, bardzo wrażliwych na zmiany klimatu