– Jeśli mamy w przyszłości sprostać potrzebom w zakresie umiejętności w życiu zawodowym, musimy szkolić znacznie więcej wykwalifikowanych pracowników. To dobra wiadomość, że coraz więcej uczniów wybiera w tym roku przedmioty zawodowe na VG1. Tak więc bardzo dobrze, że coraz więcej dziewczyn otwiera się na możliwości nauki przedmiotów takich jak budownictwo, technologia i tematyka przemysłowa. Rząd mocno stawia na przedmioty zawodowe. W tym roku wydamy miliard koron norweskich na wzmocnienie szkolnictwa średniego II stopnia, mówi minister edukacji Tonje Brenna.

Ponad połowa wybiera przedmioty zawodowe

Spośród 185 000 uczniów, którzy złożyli wniosek o miejsce w szkole średniej, 93 procentom zaoferowano miejsce już po pierwszym naborze. 87 procent otrzymało pierwszy wybór, a 5 procent znajduje się na liście oczekujących.

W ostatnich latach około połowa uczniów aplikowała na przedmioty zawodowe na VG1. Ta tendencja się utrzymuje, w tym roku jest to 52 proc. W sumie na Vg1 aplikuje o 3100 więcej osób ubiegających się o programy kształcenia zawodowego na poziomie podstawowym niż programy kształcenia przygotowujące do studiów. Chociaż większość aplikowała na przedmioty zawodowe, liczby uczniów w ciągu ostatnich kilku lat pokazują, że nadal więcej osób rozpoczyna studia przygotowawcze niż przedmioty zawodowe.

Klikając na ten link dowiesz się więcej na temat VG1, VG2 i VG3

Edukacja zdrowotna i wczesna jest nadal programem kształcenia zawodowego, w którym najwięcej osób ubiega się o VG1 i VG2. Technologia i przemysł to program kształcenia zawodowego o największym wzroście liczby kandydatów. Dzisiaj liczba kandydatów w VG1 była o 530 większa w porównaniu z 2021 r.

Nadal duże różnice między płciami

Tak jak poprzednio, istnieją duże różnice w tym, o co ubiegają się dziewczęta i chłopcy. W 2013 r. dziewczęta stanowiły niecałe pięć procent studentów budownictwa i inżynierii lądowej, natomiast niewiele ponad 12 procent studentów kierunków technicznych i przemysłowych to dziewczęta. W tym roku odsetek dziewcząt wynosi odpowiednio 11 i 18 procent. Nigdy nie było więcej dziewcząt aplikujących do tych programów niż w tym roku.

Jednocześnie istnieje duża przewaga dziewcząt poszukujących zawodów: fryzjerów, dekoracji wnętrz i projektantów ekspozycji, tu dziewczęta to 91 procent kandydatów. W przypadku przedmiotów związanych ze zdrowiem i edukacją odsetek ten wynosi 85 procent, podczas gdy w dziedzinie sztuki, projektowania i architektury 82 procent to dziewczęta.

– Jeśli mamy osiągnąć lepszą równowagę płci w życiu zawodowym, więcej dziewcząt i chłopców musi dokonywać nietradycyjnych wyborów w szkoleniu i edukacji. Pozytywne jest zatem to, że obserwujemy obecnie wzrost liczby dziewcząt ubiegających się o udział w niektórych zdominowanych przez mężczyzn programach edukacyjnych. Mam więc nadzieję, że więcej chłopców też się zastanowi nad wyborem ścieżki zawodowej. Na przykład, jeśli mamy zaspokoić ogromne zapotrzebowanie na umiejętności w sektorze zdrowia, musimy rekrutować spośród wszystkich młodych ludzi, mówi Brenna.

Klikając na ten link dowiesz się więcej na temat VG1, VG2 i VG3

Źródło: regjeringen

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Praca podczas wakacji? Uważnie przeczytaj umowę o pracę