Pod koniec grudnia Storting wyznaczył koncesję na rozwój łączy szerokopasmowych na kwotę 362,7 mln NOK. To wzrost o prawie 60 mln NOK od 2022 r.

– Dostęp do łączy szerokopasmowych ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw, mieszkalnictwa i miejsc pracy, zarówno w obszarach centralnych, jak i na obszarach wiejskich. Dostęp szerokopasmowy dla wszystkich jest zatem warunkiem wstępnym skorzystania z wielkich korzyści społecznych, jakie niesie ze sobą cyfryzacja, mówi Gjelsvik.

Celem rządu jest, aby wszyscy mieli dostęp do szybkiego łącza szerokopasmowego w 2025 r. Szczególnie ważne jest, aby priorytetem w rozwoju były gminy położone mniej centralnie w kraju.

Dotacja ułatwia rozwój dostępu szerokopasmowego

System wsparcia dla łączy szerokopasmowych to partnerstwo między gminami, państwem i wykonawcami. Wymagane jest, aby gminy/województwa wnosiły kwotę odpowiadającą co najmniej 30 proc. wkładu państwa. Udział wykonawcy ustalany jest poprzez publiczne ogłoszenie projektu.

Za większość inwestycji w sieci komórkowe i szerokopasmowe w Norwegii odpowiadają prywatni wykonawcy. W 2021 roku w tę infrastrukturę zainwestowano ponad 13 mld NOK, z czego ponad 8 mld NOK w sieć stacjonarną. Dotacja rządowa ułatwia rozwój dostępu szerokopasmowego na obszarach, na których nie ma komercyjnych podstaw dla takiego rozwoju.

Oprócz 362,7 mln NOK przyznanych na 2023 r., niektóre gminy powiatu zwróciły się o zgodę na wykorzystanie środków z poprzednich lat w programie na 2023 r. Poprzednie przepisy UE, które miały zastosowanie do rozwoju, stanowiły wyzwanie dla wielu projektów rozwojowych. Ministerstwo poczyniło w tym celu przygotowania, co oznacza, że ​​rady powiatów mają łącznie około 600 mln NOK do wykorzystania w ramach programu na 2023 rok.

Źródło: regjeringen

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post. Dziękujemy.