Wiele produktów elektronicznych, które dziś kupujemy, takich jak inteligentne telewizory i inteligentne zegarki, wymaga do prawidłowego działania aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń. Znanym problemem jest to, że producenci takich produktów wycinają aktualizacje starszych modeli.

Prawo konsumentów – projekt zmian w ustawie o zakupach konsumenckich

– Dzięki zmianom, które teraz proponujemy w ustawie o zakupach konsumenckich, konsument będzie miał prawo do aktualizacji, dzięki czemu zarówno sprzęt,  jak i oprogramowanie będą działać przez co najmniej pięć lat – mówi minister sprawiedliwości i sytuacji nadzwyczajnych Emilie Enger Mehl.

Przeczytaj również:  Rekordowo niska dzietność w 2022 roku

W rachunku sprzedawca musi zapewnić konsumentowi informacje i aktualizacje, które są niezbędne, aby produkt nadal spełniał wymagania stawiane produktowi przez przepisy prawa.

– Kolejną dobrą wiadomością jest to, że wydłużamy okres, w którym sprzedawca ma obowiązek udowodnić, że produkt nie ma wad, z sześciu miesięcy do dwóch lat. Oznacza to, że jeśli Twój tablet przestanie działać tak, jak powinien, to sklep jest odpowiedzialny za udowodnienie, że nie jest to spowodowane Twoim działaniem – mówi Emilie Enger Mehl.

Prawo do odstąpienia od zakupu lub uzyskania obniżenia ceny

Ustawa przewiduje również surowsze warunki odstąpienia przez sprzedawcę od wymagań stawianych produktowi. W przypadku stwierdzenia wady sprzedawca co do zasady nie będzie miał już dwóch prób usunięcia wady. Konsument w większej liczbie przypadków niż dotychczas będzie miał prawo do odstąpienia od zakupu lub uzyskania obniżenia ceny, gdy produkt ma wadę.

Najważniejsze propozycje:

  • Bardziej rygorystyczne warunki uzgadniania odchyleń od produktu. Jeżeli ma się zgodzić na odchylenia od produktu, wymaga to wyraźnego poinformowania konsumenta, że ​​dana cecha produktu odbiega od wymagań, oraz wyraźnego i konkretnego zaakceptowania odchylenia. W tym kontekście proponuje się również uchylenie obecnej sekcji 17 dotyczącej rzeczy sprzedawanych „tak jak jest”.
  • Specjalne zasady dotyczące towarów, które wymagają normalnego działania programów lub aplikacji. Między innymi sprzedawca musi zapewnić konsumentowi informacje i aktualizacje, które są niezbędne.
  • Ciężar dowodu, że produkt ma wadę. Proponuje się wydłużenie okresu, w którym sprzedawca ma obowiązek udowodnić, że produkt nie jest wadliwy, z sześciu miesięcy do dwóch lat.
  • Roszczenia konsumenta w przypadku wad: Konsument będzie w kilku przypadkach uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub anulowania zakupu. Zasadniczo sprzedawca nie będzie już miał dwóch prób usunięcia wad.

Unijna dyrektywa o zakupach konsumenckich

Dzięki zmianom legislacyjnym zaproponowanym we wniosku unijna dyrektywa o zakupach konsumenckich zostanie wdrożona do prawa norweskiego niedługo po wejściu w życie dyrektywy o usługach cyfrowych.

Nowa ustawa o świadczeniu świadczeń cyfrowych weszła w życie 1 stycznia 2024 r. Nowe przepisy w ustawie o zakupach konsumenckich uzupełniają ustawę o wydajności cyfrowej, dzięki czemu przepisy w tej dziedzinie są bardziej aktualne i zgodne z rozwojem technologicznym. Razem zapewniają lepsze dostosowanie ustawodawstwa do dzisiejszych realiów.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post. Dziękujemy.

Źródło: regjeringen

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Czy opłaty za bompenger skłaniają do rezygnacji z jazdy samochodem?

Esparcie Wataha integrasjon