...
1
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
07.09.2023

Zacieśnienie współpracy ze szwedzką policją

Szacowany czas czytania: 4 minuty

Udostępnij tą informacje innym

Reklama
helse tolk

Zacieśnienie współpracy ze szwedzką policją

Norweska policja zaobserwowała negatywną zmianę obrazu zagrożeń związanych z siatkami przestępczymi. W ramach tych działań wzmacniana jest współpraca między norweską i szwedzką policją.

Zacieśnienie współpracy ze szwedzką policją

– Spotkam się dzisiaj z komendantem policji Andersem Thornbergiem i kilkoma podmiotami publicznymi, aby omówić kwestie związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Wspólne wysiłki są ważne, abyśmy mogli odwrócić ten trend w obrazie przestępczości, mówi dyrektor policji Benedicte Bjørnland.

Negatywny rozwój w czasie

Przestępczość zorganizowana stanowi poważne wyzwanie w zakresie przestępczości w społeczeństwie. Policja z biegiem czasu zaobserwowała niekorzystny rozwój sytuacji w zakresie rekrutacji dzieci i młodych ludzi do siatek przestępczych.

– Sytuacja jest poważna i widzimy negatywną ewolucję obrazu zagrożeń związanych z siatkami przestępczymi w Norwegii. Między innymi dzieci i młodzież są rekrutowane do środowisk przestępczych, w których konflikty wewnętrzne prowadzą do poważnych incydentów przemocy w przestrzeni publicznej, wyjaśnia Bjørnland.

Przyczynia się to do rozwoju sytuacji, w której siatki przestępcze stanowią zagrożenie dla pokoju, porządku publicznego i ogólnego bezpieczeństwa społeczeństwa.

– Kilka z tych siatek przestępczych ma powiązania ze Szwecją. Może to dotyczyć importu narkotyków, dostępu do broni lub szwedzkich przestępców z gangów, którzy wykonują brutalne misje w Norwegii, kontynuuje Bjørnland.

Przeczytaj również: Norweski Urząd Ochrony Konsumentów bada, czy wysokość opłaty za fakturę firmy Convene jest zgodna z prawem

Wzmacnia współpracę

Policja od dawna podejmuje wysiłki mające na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej i gangów w Norwegii. Istnieje już międzynarodowa współpraca policyjna pod auspicjami Europolu i właśnie to jest obecnie wzmacniane między norweską i szwedzką policją.

– Zgadzamy się na wzmocnienie współpracy przeciwko zorganizowanym sieciom przestępczym. Chodzi tu głównie o bardziej wiążącą współpracę wywiadowczą, a wspólne wysiłki zapobiegawcze skierowane przeciwko podmiotom przestępczym będą miały kluczowe znaczenie, wyjaśnia Bjørnland.

Siatki przestępcze nie są ograniczone granicami państw i ważne jest, aby policja udostępniała informacje o pomysłodawcach i kluczowych podmiotach prowadzących działalność przestępczą w różnych krajach.

– Poważna przestępczość zorganizowana ma charakter transgraniczny. Dlatego ważne jest wzmocnienie naszej długoterminowej i dobrej współpracy. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w obu naszych krajach, a można to osiągnąć jedynie dzięki współpracy, mówi szef policji Anders Thornberg.

Wspólne działania profilaktyczne

Policja co roku przygotowuje otwartą ocenę zagrożeń, aby podzielić się spostrzeżeniami i wiedzą na temat najważniejszych wyzwań przestępczych stojących przed społeczeństwem.

– Dzielona wiedza na temat rozwoju przestępczości jest ważna dla ułatwienia wspólnych wysiłków zapobiegawczych. Przestępczość zorganizowana ponownie jest ważnym czynnikiem napędzającym różne obszary przestępczości. Musimy postrzegać wyzwania jako całość, aby móc jak najskuteczniej i najdokładniej wykorzystywać zbiorowe zasoby społeczeństwa, mówi Bjørnland.

Ważną inwestycją w policję jest zatem bardziej zapobiegawcza praca, samodzielnie i wspólnie z innymi:

– Rozwój przestępczości w Norwegii jest złożony i nie mogą go rozwiązać pojedyncze podmioty. Są to wyzwania, którym społeczeństwo musi sprostać wspólnie. To nasza młodzież i nasze wspólne bezpieczeństwo, dlatego musimy współpracować, aby odwrócić tę tendencję i zapobiec rekrutowaniu młodych ludzi do kręgów przestępczych, podsumowuje Bjørnland.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post.

Źródło: politiet

Esparcie Wataha integrasjon

Przeczytaj również: Norwegia zabezpiecza dostawy energii i wspiera obronę Ukrainy


Udostępnij tą informacje innym

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE