Norwegię i Niemcy łączy wspólny zamiar uruchomienia do 2030 r. masowych dostaw wodoru z Norwegii do Niemiec. Obejmuje to niezbędną infrastrukturę. Kraje wspólnie zbadają możliwości techniczne i finansowe opracowania takich rozwiązań, co będzie odbywać się krok po kroku.

– W styczniu nawiązaliśmy partnerstwo przemysłowe, które przyczyni się do powstania nowego, zielonego przemysłu i zielonych miejsc pracy, a także wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Bardzo się cieszę, że posuwamy się do przodu z tym ważnym projektem. Współpraca to najskuteczniejszy sposób na osiągnięcie naszych wspólnych celów, jakim jest ekologiczny rozwój przemysłu i niższa emisja, mówi Minister Biznesu Jan Christian Vestre.

Przeczytaj również: Adam Bodnar – nauczyciel akademicki, działacz społeczny. Wizyta w Norwegii.

W badaniu zbadano możliwości techniczne i ekonomiczne rozwiązań w zakresie dostaw wodoru na dużą skalę z Niemiec do Norwegii, również rurociągiem. Faza druga badania obejmuje także rozwiązania w zakresie transportu CO2 z Niemiec do Norwegii. Studium wykonalności przeprowadzają Gassco i Dena (Deutsche Energie-Agentur) w imieniu branży, a także duża liczba podmiotów branżowych z Norwegii i Niemiec.

Wspólnym celem jest uruchomienie niezbędnej infrastruktury

– Prace nad wspólnym studium wykonalności przeszły długą drogę w krótkim czasie. Za pośrednictwem grupy roboczej robimy kolejny krok w kierunku naszego wspólnego celu, jakim są dostawy wodoru na dużą skalę z Norwegii do Niemiec począwszy od 2030 r. Moje ministerstwo będzie ściśle współpracować z naszymi norweskimi partnerami, aby rozwiązać wyzwania związane z utworzeniem rynku wodoru i zapewnienie uruchomienia infrastruktury rurociągów wodorowych między naszymi obydwoma krajami do 2030 r., mówi niemiecki minister przemysłu i klimatu Robert Habeck.

– Norwegia będzie aktywnie przyczyniać się do rozwoju komercyjnego rynku wodoru w Niemczech i UE. Dalszy rozwój łańcucha wartości musi koncentrować się na zapewnieniu długoterminowych porozumień rynkowych między podmiotami przemysłowymi, które ułatwią ustalenie wystarczającej podaży i popytu na wodór, mówi Minister Ropy i Energii Terje Aasland.

Obydwa kraje wiedzą, że utworzenie rentownych łańcuchów wartości i funkcjonującego europejskiego rynku wodoru będzie stanowić istotne wyzwania zarówno po stronie producenta, jak i odbiorcy. Wspólnym celem jest uruchomienie niezbędnej infrastruktury wodorowej do 2030 r. Grupa robocza zbada wszystkie aspekty projektu, w tym identyfikację barier, zaproponowanie rozwiązań dla nich i zbadanie możliwych synergii z innymi odpowiednimi projektami na Morzu Północnym.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post

Źródło: regjeringen

Przeczytaj również: Jak klęski żywiołowe typu „Hans” wpływają na rachunki narodowe

Esparcie Wataha integrasjon