AAP. Nové pravidlá od 1. júla

Mnohí uchádzači o zamestnanie prídu o podporu v nezamestnanosti

NAV vyplatila v roku 523 na dávkach celkovo 2021 miliárd NOK

Zvýšenie kúpnej sily dôchodkov v roku 2021

Polovica všetkých pacientov minulý týždeň s diagnózou súvisiacou s koronavírusom

Vláda skráti čakaciu dobu pre používateľov AAP

Koronavírus stál Nórsko 67 miliárd NOK v dodatočných platbách od Nav

Minulý týždeň prišlo o prácu viac ako 5000 ľudí

Vláda predĺži sériu programov do konca februára a zavedie niekoľko opatrení na boj proti účinkom nových opatrení na kontrolu infekcií

Prihláste sa na odber noviniek

akceptujeme predpisy stránku a poznám politiky oraz Rodo
LAUNGUAGE