Jaki jest podatek w Norwegii na importowane towary?

0
podatek w norwegii na import

Co do zasady podatek w Norwegii na importowane dobra musi zostać odprowadzony, przede wszystkim VAT. W przypadku niektórych produktów należy opłacić również należne cło na granicy. Dowiedz się, jaki podatek w Norwegii musisz uregulować jeżeli robisz zakupy za granicą, a jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Podatek w Norwegii – co płacisz kupując za granicą?

Będąc osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub przedsiębiorcą, który nie jest zarejestrowany jako norweski płatnik VAT, podatek od importowanych towarów musi zostać odprowadzony na granicy. Podmioty wpisane do rejestru VAT podatek ten rozliczają za pomocą rocznej deklaracji. W odniesieniu do pozostałych podmiotów, przyjmuje się dwa następujące rozwiązania:

  • jeżeli kupujesz w sklepie online, to podatek VAT jest odprowadzany przez przewoźnika,
  • jeżeli samodzielnie przywozisz produkty, musisz przejść przez czerwoną strefę w momencie przekroczenia granicy z Norwegią.

Dowiedz się więcej o tym jak przebrnąć przez granicę >>>

Limit 350 NOK

Norweskie przepisy celne przewidują możliwość zwolnienia z wszelkich podatków oraz cła, jeżeli wartość przewożonych podatków nie przekracza 350 NOK. Przy czym w cenę towarów należy wliczyć koszty związane z wynagrodzeniem przewoźnika, a także wydatki na ubezpieczenie. Ten sposób obliczania wartości wwożonych produktów jest najistotniejsze w przypadku osób, które kupują w zagranicznych sklepach online. Konieczne jest zwrócenie uwagi na łączną wartość zarówno produktu, jak i kosztu przesyłki oraz ubezpieczenia. Może się okazać, że będzie trzeba odprowadzić należne podatki nawet w przypadku, gdy sam zakupiony towar kosztuje mniej, niż 350 NOK.

UWAGA! Powyższy limit nie odnosi się do alkoholu oraz papierosów.

Podatek w Norwegii – co musisz zapłacić na granicy?

Importując towary należy wiedzieć, że podatek VAT musi zostać odprowadzony zawsze przez importera. Jak zostało wspomniane powyżej – osoby fizyczne oraz frmy nie wpisane do rejestru VAT odprowadzają go na granicy. Firmy wpisane do tej ewidencji rozliczają się z Urzędem Skarbowym za pomocą rocznej deklaracji. Podstawowa stawka podatku w VAT w Norwegii wynosi 25%. Wyjątek stanowią produkty spożywcze, dla których ustanowiono podatek na poziomie 15%.

Czytaj również: Odliczenia od podatku w Norwegii >>>

Cło w Norwegii

Na większości przejść granicznych wprowadzono dwie strefy – zielone i czerwone. Przechodząc przez strefę zieloną deklarujesz tym samym, że posiadasz wyłącznie towary, które są zwolnione z obowiązku oclenia, a także nałożenia podatku akcyzowego. Przejście przez strefę czerwoną jest jednoznaczne z deklaracją, że posiadasz towary podlegające opłatom celnym i podatkowi akcyzowemu.

Kiedy nie zapłacisz cła?

Ten podatek w Norwegii jest możliwy do uniknięcia. Najważniejszymi wyłączeniami z obowiązku celnego są przedmioty o następującym przeznaczeniu:

  • na użytek osobisty,
  • na prezent w kontekście prywatnym,
  • nieprzeznaczone na sprzedaż i do celów zarobkowych.

Czytaj także: Podatki dla pracowników w Norwegii – co warto wiedzieć? >>>

Powyższe kryteria spełniają te przedmioty, które wwozisz osobiście i przetrzymujesz w  bagażu. Musisz mieć również możliwość ich okazania na życzenie celników. W przypadku zagubienia bagażu jesteś zobowiązany do tego, by udać się do strefy czerwonej w celu poinformowania o zawartości wszystkich zaginionych toreb podróżnych.

Dowiedz się więcej o przepisach celnych w Norwegii >>>

Podatek w Norwegii od importu

Podatek w Norwegii obowiązujący na importowane produkty obejmuje trzy kategorie: podatek VAT, cło oraz podatek akcyzowy. Warto wiedzieć, z jakich zwolnień możemy skorzystać, a także w jakich przypadkach musimy skorzystać z czerwonej strefy na przejściu granicznym. Świadomość obowiązującego prawa fiskalnego w Norwegii pozwoli uniknąć nam nieoczekiwanych i nieprzyjemnych sytuacji.

Komentarze