Niezgodność standardu mieszkania z umową – jakie masz prawa w Norwegii?

0
Niezgodność standardu mieszkania z umową w norwegii

Niestety nawet Norwegia nie jest wolna od sytuacji, w których zachodzi niezgodność standardu mieszkania z umową najmu. Na szczęście lokator nie pozostaje w takiej sytuacji bezradny. Zobacz, co możesz zrobić.

Kiedy zachodzi niezgodność standardu mieszkania z umową?

Z prawnego punktu widzenia o niezgodności można mówić przede wszystkim wtedy, gdy stan mieszkania odbiega od tego, co zostało uwzględnione w umowie. Innym powodem, by mówić o tego typu sytuacji jest lokal nie nadaje się do celów, w których został wynajęty. Od tej ostatniej sytuacji istnieje jednak wyjątek, gdy najemca po prostu nie skorzystał z dostępnych informacji.

Czytaj również: Mieszkania komunalne w Norwegii – kiedy Ci przysługują? >>>

Warto zauważyć, iż powyższa przesłanka nie może być przez właściciela lokalu nadużywana. Jeżeli zataił on istotną informację na temat wynajmowanej nieruchomości, będzie można wykazać niezgodność standardu mieszkania z umową. To samo dotyczy sytuacji, gdy najemca podał nieprawdziwe dane na temat lokalu. Może to dotyczyć np. wysokości mieszkania, liczby pokoi czy dostępności balkonu.

Co możesz zrobić gdy pojawi się niezgodność standardu mieszkania z umową?

Twoim podstawowym prawem jest w tej sytuacji złożenie reklamacji. Niezgodność jest przesłanką, by domagać się obniżenia czynszu, usunięcia usterek, czy wreszcie wypłacenia odszkodowania za zaistniały problem. Innymi możliwościami jest wypowiedzenie umowy, a w pewnych sytuacjach także domaganie się wstrzymania płatności czynszu.

Czytaj również: Kiedy może Cię dotknąć eksmisja z mieszkania? >>>

Co ważne, zgłoszenie problemu musi nastąpić jak najszybciej po jego odkryciu. Jeżeli będziesz zwlekać, Twoje prawa w tym zakresie przepadną, a pozytywne rozpatrzenie reklamacji będzie uzależnione od dobrej woli najemcy. Na szczęście terminy nie zostały ustalone arbitralnie i w niektórych sytuacjach możesz się bronić czasem, jaki był potrzebny do oszacowania czy dana wada faktycznie była duża. Nadal jednak taka zwłoka musi mieć uzasadnienie.

Ograniczenia roszczeń

Wspomniałem o możliwości żądania usunięcia usterek. Należy pamiętać, iż żądanie to nie dotyczy sytuacji, w której naprawa byłaby dla właściciela lokalu zbyt kosztowna lub z przyczyn niezależnych niemożliwa do przeprowadzenia.

Czytaj również: Szkoła podstawowa w Norwegii – jak to wygląda? >>>

Zerwanie umowy w wyniku niezgodności z umową

Prawo do zerwania umowy nie przysługuje automatycznie. Żeby zaistniało, niezgodność standardu mieszkania z umową musi być naprawdę duża. Jeśli więc nie wskażesz w reklamacji istotnej wady, nie możesz liczyć na natychmiastowe zwolnienie z obowiązków najemcy. To, czy wada faktycznie jest znacząca, oceniane jest indywidualnie. Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli zostanie uznana za niewielką, nadal przysługują Ci inne roszczenia wynikające z niezgodności z umową.

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here