Podatek w Norwegii- Rozliczenia 2019

0

Podatek w Norwegii- Rozliczenia 2019

Nasz ekspert: Karolina Strzelczyk
Konsulent, tłumacz w PoliNor Tjenester AS

Podatek w Norwegii
Na pewno każdy z Was zastanawia się czasem na co idą nasze podatki. Podatek, który płacimy, wykorzystywany jest na finansowanie usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna, prowadzenie szpitali, edukacja i transport. Oprócz pokrycia wydatków społeczności podatki powinny przyczyniać się do wyrównania finansowego między mieszkańcami Norwegii.

Podatki bezpośrednie (indirekte skatter) i podatki pośrednie (direkte skatter)

Podatki i opłaty stanowią większość dochodów państwa, gmin i powiatów. Istnieje różnica między podatkami bezpośrednimi i pośrednimi:

Zobacz nasz kolejny artykuł:Przeniesienie zasiłku dla bezrobotnych z Norwegii do Polski 

 

Podatki bezpośrednie

To podatek dochodowy i podatek majątkowy. Podatek dochodowy to podatek, który płacimy od pieniędzy z wynagrodzenia, działalności, odsetek od depozytów bankowych i tak dalej.

Różne podatki to podatki pośrednie, takie jak VAT (merverdiavgift). Jest to podatek, który płacimy przy zakupie towarów i usług. Oznacza to, że część tego, co płacimy za towary lub usługi, jest wypłacana państwu.

Skattekort, czyli wszystko o karcie podatkowej

Osoby posiadające stały numer personalny otrzymują informacje o karcie podatkowej na kolejny rok kalendarzowy automatycznie. Podstawa dla karty podatkowej bazuje na dochodzie, długu, majątku z roku poprzedniego. Urząd Podatkowy (skatteetaten) nie wie jednak wszystkiego o Tobie, dlatego warto porównać informacje w karcie podatkowej z zestawieniem rocznym od pracodawcy, NAVu lub/i banku.

Podatek w Norwegii

Pracownicy zagraniczni, którzy posiadają tymczasowy D-numer muszą co roku złożyć nowy wniosek o kartę podatkową. Można sprawnie to zrobić logując się na stronę Urzędu Podatkowego, wysłać wniosek pocztą lub złożyć wniosek bezpośrednio w Urzędzie Podatkowym w swoim miejscu zamieszkania.

Podatek według tabeli, procentu czy podatek u źródła?

Pracodawca odprowadza podatek zgodnie z Twoją kartą podatkową. Większość osób ze stałym zatrudnieniem ma naliczany podatek według tabeli. Osoby, które mają więcej niż jednego pracodawcę lub otrzymują dodatkowo jakiś zasiłek, mogą przejść na podatek według procentu – będzie to dla nich korzystniejsze. Kildeskatt, czyli podatek u źródła przysługuje nowym pracownikom zagranicznym, z tymczasowym numerem personalnym.

Podatek w Norwegii.Podstawa do obliczenia podatku

Do obliczenia dochodu do podstawy podatku na rok 2020 Urząd Podatkowy pobiera informacje o Twoim zarobku za miesiąc listopad 2019 i mnoży to razy 12, lub dochód od listopada 2018 do października 2019. Ponadto istnieje procentowa zmiana dochodów z wynagrodzeń, zgodnie z przewidywaniami w Budżecie Krajowym (Nasjonalbudsjettet) na 2020 r. (3,6 proc.). Urząd Podatkowy używa tej opcji, która daje najwyższy dochód.

W niektórych przypadkach zdarza się, że Urząd Podatkowy wyliczy za niski lub za wysoki dochód, dlatego ważne jest, żeby kontrolować informacje tam zawarte i wprowadzić ewentualne zmiany.

Potrzebujesz pomocy lub chciałbyś dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

PoliNor Tjenester AS

[email protected]

tel. +47 69 01 79 71

 

Zapraszamy również do naszego biura pod adresem:

Statsminister Torps vei 1A

1738 Borgenhaugen