Pogoda w:

Oslo

.
Dziś .
Jutro .
COVID-19
Formularz oświadczenia o poddaniu się kwarantannie
default avatar
Lukasz Pawlowicz
15.12.2020

Podróżujący do Norwegii – zasady dotyczące kwarantanny i testów

Podróżujący do Norwegii – zasady dotyczące kwarantanny i testów

Obecnie poza Norwegią ryzyko zakażeń COVID-19 jest szczególnie wysokie. Każdy podróżujący ma obowiązek poddania się kwarantannie przez 10 dni po przyjeździe do Norwegii ze wszystkich krajów z wyjątkiem niektórych regionów w krajach skandynawskich / Europie.

Norweskie władze wprowadziły obowiązek zakwaterowania w specjalnie przystosowanych hotelach w okresie kwarantanny. (tzw. hotelach kwarantannowych), Z wyjątkiem osób spełniających kryteria zwolnienia z kwarantanny. Można uzyskać informacje o hotelach kwarantannowych od policji na norweskich przejściach granicznych.

Zaświadczenie o ujemnym wyniku testu w kierunku COVID-19

Każdy obcokrajowiec przekraczającym granicę Norwegii musi okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu w kierunku COVID-19. Od wykonania testu do przekroczenia granicy Norwegii nie może upłynąć więcej niż 72 godziny.

Formularz oświadczenia o poddaniu się kwarantannie

Każdy, kto ma zostać objęty kwarantanną wjazdową, musi wypełnić formularz oświadczenia o poddaniu się obowiązkowej kwarantannie

 • Część 1 Deklaracja z danymi osobowymi – wypełnia każdy, kto będzie objęty kwarantanną
 • Część 2 Zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy o zapewnieniu odpowiedniego zakwaterowania
  • w okresie kwarantanny – osoby, które przyjeżdżają do Norwegii w celu podjęcia pracy lub zlecenia. Muszą mieć takie potwierdzenie od pracodawcy lub zleceniodawcy. Wypełnia pracodawca lub zleceniodawca.
 • Część 3 Potwierdzenie odpowiedniego miejsca zamieszkania do odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy – wypełnia osoba udostępniająca miejsce zamieszkania.

Formularz oświadczenia o poddaniu się kwarantannie (regjeringen.no)

Obowiązkowa kwarantanna i hotele kwarantannowe

Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z zagranicy, musi poddać się kwarantannie przez 10 dni, z wyjątkiem tych, którzy podróżują z niektórych regionów w krajach skandynawskich / Europie, w których szerzenie się zakażeń jest wystarczająco niskie (żółte regiony i kraje).

Mapa Europy z zaznaczonymi czerwonymi i żółtymi regionami i krajami (w języku angielskim)

Podróżujący do Norwegii – zasady dotyczące kwarantanny i testów

Przyjeżdżając do Norwegii, musisz udać się bezpośrednio na kwarantannę, a każda osoba powyżej 12 roku życia musi nosić maseczkę do momentu przybycia na miejsce kwarantanny.

Osoby, które normalnie mieszkają razem i podróżują razem do Norwegii, mogą odbyć kwarantannę w tym samym pomieszczeniu.

Każdy musi poddać się 10-dniowej kwarantannie, nawet jeśli wynik testu jest ujemny.

Jeśli podczas kwarantanny wystąpią objawy COVID-19, należy poddać się izolacji i skontaktować się z lokalną służbą zdrowia pod numerem +47116117 w celu wykonania testu.

Ujemny wynik testu nie zwalnia z kwarantanny, którą należy kontynuować przez 10 dni od dnia przyjazdu.

Hotele kwarantannowe

Każda osoba objęta obowiązkiem kwarantanny, musi zakwaterować się w tzw. hotelu kwarantannowym. Wszyscy przyjeżdżający do Norwegii w celu podjęcia pracy lub odwiedzenia przyjaciół, rodziny lub chłopaka /dziewczyny, muszą odbyć kwarantannę w odpowiednio do tego przystosowanym hotelu.

Małoletnie dzieci, które przyjeżdżają do Norwegii same i nie spełniają kryteriów zwolnienia z kwarantanny, będą miały możliwość zamieszkania w hotelu kwarantannowym z opiekunem.

Następujące osoby są zwolnione z obowiązku zakwaterowania w hotelach kwarantannowych:

-Osoby zamieszkałe w Norwegii (wpisane do rejestru ludności, nor. Folkeregister) lub które mogą udokumentować miejsce zamieszkania w Norwegii (np. rejestracja adresu zamieszkania w urzędzie skarbowym lub umowa najmu).

-Osoby, które mogą udokumentować odpowiednie warunki do odbycia kwarantanny. Odpowiednie warunki to miejsce na nocleg z prywatnym pokojem, własną łazienką, własną kuchnią lub dostępem do stołówki / cateringu, z możliwością unikania bliskiego kontaktu z innymi. Mogą to być na przykład domy letniskowe, hotele i inne miejsca zamieszkania udostępnione podróżującemu.
Pobierz specjalny formularz w celu udokumentowania odpowiednich warunków do odbycia kwarantanny w miejscu pobytu. (regjeringen.no)

-Osoby pozostające w związku małżeńskim lub posiadające wspólne dzieci z osobą mieszkającą na stałe w Norwegii oraz ich małoletnie dzieci. Osoby te mogą odbyć kwarantannę w domu współmałżonka lub drugiego rodzica.

Podróżujący do Norwegii – zasady dotyczące kwarantanny i testów

-Podróżujący służbowo z pracodawcą lub zleceniodawcą, który zapewnia odpowiednie miejsce na nocleg z prywatnym pokojem. Konieczna jest dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie oraz zapewnienie przez pracodawcę lub zleceniodawcę odpowiedniego zakwaterowania. Odpowiednim zakwaterowaniem jest miejsce, w którym można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi osobami, z prywatnym pokojem z TV i Internetem, prywatną łazienką i własną kuchnią lub dostępem do stołówki / cateringu. Dokumentacją może być np. umowa o pracę lub zlecenie oraz oświadczenie pracodawcy wyjaśniające szczegóły zakwaterowania. Dokument musi zawierać adres zamieszkania, a także imię i nazwisko, adres i numer telefonu pracodawcy lub zleceniodawcy.

-Osoba ubiegająca się o azyl lub status uchodźcy.

-Zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym i personel pociągów, z wyjątkiem pociągów towarowych, jeśli mogą odbyć kwarantannę w prywatnych kabinach nadających się do noclegu w pojeździe lub pociągu.

-Zagraniczny personel wojskowy przyjeżdżający do Norwegii na szkolenie, ćwiczenia lub operację zatwierdzoną przez Norweskie Ministerstwo Obrony.

-Studiujący zagranicą, którzy przed rozpoczęciem studiów mieszkali w Norwegii i są zarejestrowani w Norwegii w tym ci, którzy są zarejestrowani jako rezydenci w kraju studiów ze względu na skandynawskie przepisy dotyczące rejestracji ludności. W okresie kwarantanny powinni unikać bliskiego kontaktu z osobami, z którymi mieszkają, z którymi nie mieszkali przed okresem kwarantanny.

Wszystkie powyższe wyjątki zakładają, że osoby okresie kwarantanny przebywają we wskazanym miejscu zamieszkania.

Koszty

Dla osób prywatnych w wieku powyżej 18 lat i pracodawców udział w koszcie zakwaterowania w hotelu kwarantannowym wynosi 500 NOK dziennie. Dzieci do lat 10 przebywające w pokoju z rodzicami są zakwaterowane bezpłatnie. Dla dzieci w wieku od 10 do 18 lat, udział w koszcie zakwaterowania wynosi 250 NOK dziennie. Opłatę uiszcza się w hotelu kwarantannowym w zwykły sposób, w dniu przyjazdu lub przed opuszczeniem zakwaterowania.

W hotelu kwarantannowym istnieje możliwość bezpłatnego testu na COVID-19.

Kwarantanna wjazdowa dla pracowników

Główna zasada jest taka, że po przybyciu do Norwegii każdy musi odbyć kwarantannę, z pewnymi wyjątkami. Niektóre wyjątki dotyczą zarówno czasu pracy, jak i czasu wolnego, podczas gdy inne wyjątki dotyczą tylko czasu spędzonego w pracy.

Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z krajów o szczególnie wysokiej liczbie zakażeń COVID-19:

 • Musi odbyć kwarantannę przez 10 dni, zanim rozpocznie pracę
 • Powinien zrobić test w kierunku COVID-19 po przyjeździe, ale test nie skróci kwarantanny.

Lista obszarów i krajów o szczególnie wysokim poziomie zakażeń (w języku angielskim)

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla niektórych pracowników

Pracownicy zagraniczni, którzy przyjeżdżają z innych krajów podlegających kwarantannie w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii lub mieszkańcy Norwegii którzy pracowali lub wykonywali zlecenia w tych krajach:

 • muszą poddać się kwarantannie do czasu uzyskania ujemnego wyniku testu.
 • mogą rozpocząć pracę po uzyskaniu ujemnego wyniku testu wykonanego po przyjeździe do Norwegii. Muszą powtarzać test co trzeci dzień przez 10 dni i odbyć kwarantannę w wolnym czasie przez 10 dni po przyjeździe.
 • podczas kwarantanny muszą mieszkać w prywatnym pokoju. (Nie dotyczy to osób zamieszkałych w Norwegii, które powracają z pracy lub zadań wykonywanych na terenie EOG lub Szwajcarii).

Kraje i obszary w EOG / Szwajcarii z obowiązkiem kwarantanny, ale z możliwością wyjątków dla pracowników: czerwone kraje na mapie (w języku angielskim)

Osoby pochodzące z niektórych regionów w krajach skandynawskich / Europie, gdzie szerzenie się zakażeń jest wystarczająco niskie, są zwolnione z obowiązku kwarantanny.

Kraje i regiony o wystarczająco niskim szerzeniu się zakażeń (tylko w języku angielskim)

Osoby dojeżdżające do pracy i osoby często przekraczające granicę

 • Osoby, które przekraczają granicę Norwegii częściej niż raz w ciągu 10 dni z regionów w Szwecji lub Finlandii objętych obowiązkiem kwarantanny, są zwolnione z obowiązku kwarantanny. Jeśli wykonają test w kierunku COVID-19 w pierwszym dniu po przekroczeniu granicy. Następnie co siedem dni, liczą siedem dni od ostatniego testu w kierunku SARS-CoV-2 w Norwegii.
 • Zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym, personel pociągów i personel samolotów są zwolnieniu z obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy. Zwolnienie dotyczy tylko godzin pracy, w wolnym czasie osoby te muszą odbywać kwarantannę. Zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym i personel pociągów mogą odbyć kwarantannę w wolnym czasie w nadających się do zakwaterowania kabinach w pojazdach lub pociągu.
 • Czytaj więcej (tylko w języku angielskim)

Osoby całkowicie zwolnione z obowiązku kwarantanny zarówno w godzinach pracy, jak i w czasie wolnym:

 • Ci którzy mogą udokumentować, że przeszły COVID-19 potwierdzony dodatnim wynikiem PCR w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
 • Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii na podstawie ustalonego prawnie okresowego lub stałego kontaktu między rodzicami a dziećmi. To samo dotyczy tych, którzy wracają do Norwegii po spędzeniu razem czasu za granicą.
 • Ludzie, którzy zostali zaproszeni przez norweskie władze państwowe z ważnych powodów związanych z polityką zagraniczną.
 • Zwolnieni z kwarantanny po przekroczeniu granicy w celu odwiedzenia poważnie chorych krewnych lub udziału w pochowaniu bliskich krewnych. Wyjątek od kwarantanny będzie dotyczył tylko czasu odwiedzin chorego lub udziału w pochówku lub pogrzebie. W pozostałym okresie obowiązywać będzie kwarantanna. Zaświadczenia o tego typu zwolnieniu udziela lekarz gminny (nor:Kommunelege) w gminie, którą podróżujący odwiedza. Ważne jest, aby jak najdłużej unikać bliskich kontaktów z innymi osobami niż te, z którymi mieszkasz.

Jeżeli u osoby zwolnionej z kwarantanny wystąpią objawy lub lekarz podejmie podejrzenie zakażenia COVID-19, osoba ta musi odbyć kwarantannę.

Osoby którym przysługuje zwolnienie, powinny, w miarę możliwości, zostać przebadane na obecność SARS-CoV-2.

Podróżujący do Norwegii. Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy

 • Kwarantannę należy odbyć w hotelu kwarantannowym lub innym odpowiednim miejscu. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku zakwaterowania w hotelu kwarantannowym, wymienionych powyżej.
 • Poza miejscem zakwaterowania można przebywać tylko wtedy, jeżeli jest możliwość unikania bliskich kontaktów z innymi osobami niż te, z którymi się mieszka.
 • Nie można przebywać w miejscu pracy, w którym przebywają również inni, w szkole lub przedszkolu.
 • Nie można korzystać z transportu publicznego, z wyjątkiem do / z lotniska, portu itp. w trakcie wjazdu lub wyjazdu do / z Norwegii. W takim przypadku osoby powyżej 12 roku życia mają obowiązek noszenia maseczki.

Zasady dotyczące kwarantanny i testów. Testy w kierunku COVID-19

Testy i laboratoria wykonujące testy

Norweskie władze zachęcają każdego, kto przyjeżdża do Norwegii, do poddania się testowi. Na niektórych przejściach granicznych znajdują się punkty pobrań w kierunku COVID-19. Oferują one bezpłatne wykonanie testu osobom podróżującym prywatnie. Dla osób podejmujących pracę w Norwegii, pracodawca lub zleceniodawca ma obowiązek zorganizowania i opłaceniu testu.

Jeśli wystąpią objawy COVID-19, należy poddać się izolacji się i skontaktować się z lokalną służbą zdrowia pod numerem +47116117 w celu wykonania testu. Ujemny wynik testu nie zwalniają z kwarantanny.

Zaświadczenie o ujemnym wyniku testu w kierunku COVID-19

Cudzoziemcy, którzy przybywają do Norwegii z regionu objętego obowiązkiem kwarantanny, muszą przedstawić zaświadczenie o ujemnym wyniku testu w kierunku COVID-19.

 • Od wykonania testu do przekroczenia granicy Norwegii nie może upłynąć więcej niż 72 godziny.
 • Dopuszczalne są wyniki testów metodą PCR lub za pomocą szybkiego testu antygenowego.
 • Zaświadczenie musi być napisane w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim.

Podróżujący do Norwegii. Następujące osoby nie muszą przedstawiać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu:

 1. obywatele Norwegii;
 2. cudzoziemcy mieszkający w Norwegii z pozwoleniem na pobyt lub prawem pobytu;
 3. obcokrajowcy, którzy są absolutnie niezbędni, aby móc zapewnić odpowiednie działanie funkcji krytycznych dla społeczeństwa. Lub realizować podstawowe potrzeby ludności, a odmowa wjazdu stanowiłaby zagrożenie dla życia i zdrowia;
 4. cudzoziemcy podczas tranzytu;
 5. cudzoziemcy, którzy regularnie przybywają do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii, żeby pracować lub studiować. Za wyjątkiem personelu medycznego, który znajdował się poza terytorium Norwegii dłużej niż siedem dni;
 6. osoby ubiegające się o azyl albo przesiedlani uchodźcy;
 7. cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt w Norwegii, zgodnym z przepisami o imigracji w ramach łączenia rodzin;
 8. osoby związane z dyplomacją, służbami zagranicznymi lub działalnością ambasady;
 9. określone grupy personelu wojskowego;
 10. cudzoziemcy pracujący przy przewozie towarów i pasażerów lub będący w drodze do wykonania takiego zlecenia lub po jego wykonaniu;
 11. piloci i marynarze w drodze do wykonania zlecenia albo po jego wykonaniuI;
 12. dzieci poniżej 12 roku życia

Podróżujący do Norwegii – zasady dotyczące kwarantanny i testów

 

Treści są dostarczane przez Norweską Dyrekcję ds. Zdrowia

COVID-19
Formularz oświadczenia o poddaniu się kwarantannie
Oceń artykuł
0 / 5.0 0 ocen
default avatar
Lukasz Pawlowicz 15.12.2020

Dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *