Godzina policyjna w Norwegii - Polacy w Norwegii

Pogoda w:

Oslo

Brak opadów
Dziś 21
Jutro 25
bezpieczeństwo
COVID-19
gospodarka norweska
koronawirus
Koronawirus COVID-19 w Norwegii
Norwegia
praca w norwegii
default avatar
Lukasz Pawlowicz
08.01.2021

Godzina policyjna w Norwegii

Godzina policyjna w Norwegii

Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Gotowości w Sytuacjach Nadzwyczajnych wysyła dziś do konsultacji propozycję wprowadzenia godzin policyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Gotowości w sytuacjach nadzwyczajnych wysyła dziś do konsultacji propozycję zmiany ustawy o kontroli zakażeń. We wniosku określono, kiedy może być stosowne wprowadzenie tzw. godziny policyjnej jako środka kontroli zakażeń. Wniosek został przygotowany wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Zdrowotnej.

W ostatnim roku konieczne było wdrożenie szeregu różnych środków, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji. Doświadczenia z Norwegii, ale nie tylko, z innych krajów również, pokazują, że sytuacja może szybko ulec zmianie.

Uniknęliśmy najbardziej dramatycznych decyzji w Norwegii

– Jak dotąd na szczęście uniknęliśmy najbardziej dramatycznych decyzji w Norwegii, takich jak całkowite zamknięcie środowiska biznesowego i godzina policyjna. Wiele krajów europejskich wprowadziło takie środki. Mam szczerą nadzieję, że w Norwegii do tego nie dojdzie. Ale jeśli okaże się to konieczne, ważne jest, abyśmy mieli narzędzia, których potrzebujemy. Mówi minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland.

Nie ma przepisu odnoszącego się bezpośrednio do godziny policyjnej

Ustawa o chorobach zakaźnych przewiduje możliwość wprowadzenia w razie potrzeby zamknięcia społeczeństwa. Pod pewnymi warunkami można również wprowadzić zakaz poruszania się, tj. Zakaz wychodzenia z domu na zewnątrz. Nie ma jednak przepisu odnoszącego się bezpośrednio do godziny policyjnej. Wniosek przesłany do konsultacji ma na celu zapewnienie jasnej podstawy prawnej dla takiego środka, przy jednoczesnym zapewnieniu że parlament jest w pełni zaangażowany.

Treść propozycji godziny policyjnej

Propozycja upoważnia rząd do zakazania pobytu w miejscach, w których ludzie mogą przebywać, ale tylko w bardzo ścisłych granicach, aby zapobiec lub przeciwdziałać transmisji covid-19. Godzina policyjna może zostać wprowadzona tylko wtedy, gdy jest bezwzględnie konieczna dla zapewnienia zdrowia publicznego i musi spełniać wszystkie ogólne wymogi ustawy o kontroli zakażeń. Potrzeba dużo czasu, zanim tak rygorystyczny środek będzie konieczny.

Ponadto godzina policyjna musi pozostać w ramach i zobowiązaniach prawa międzynarodowego. Oznacza to między innymi, że godzina policyjna nie może być wprowadzona na większym obszarze geograficznym niż jest to konieczne, ale nie może obowiązywać długo.

Godzina policyjna w Norwegii

– Ponieważ godzina policyjna jest bardzo uciążliwa, będzie miała zastosowanie tylko w skrajnej sytuacji, gdy inne środki są nie wystarczające. Jesteśmy jednak teraz od tego daleko, podkreśla Mæland i dodaje.:– Gdyby teraz była bezwzględnie konieczna godzina policyjna, najłatwiej wyobrazić sobie ją na niewielkim obszarze kraju i tylko przez część dnia.

Zgodnie z propozycją godzinę policyjną można przyjąć do 21 dni, z możliwością przedłużenia o 14 dni. We wniosku określono, że godzina policyjna nie powinna zamykać minimum kontaktów międzyludzkich. Powinna zapewniać krytyczne i ważne funkcje społeczne oraz zapewniać opiekę dzieciom i innym wrażliwym grupom. Warunki i wyjątki, które mają zastosowanie, należy bardziej szczegółowo określić w regulaminie.

Relacje ze Stortingiem (Stortinget – jednoizbowy parlament Królestwa Norwegii)

W przypadku wprowadzenia przepisu o godzinie policyjnej należy niezwłocznie powiadomić Storting. Storting powinien następnie otrzymać dokładne uzasadnienie, które zawiera informację o potrzebie wprowadzenia godziny policyjnej. Obowiązkowo przez specjalistę od kontroli zakażeń oraz o tym, dlaczego jest ona bezwzględnie konieczna i proporcjonalna. Oznacza to, że należy wyjaśnić, dlaczego alternatywne i mniej inwazyjne środki nie są wystarczające. Należy również uzasadnić zakres, w jakim wprowadzi się godzinę policyjną. Między innymi ze względu na zasięg geograficzny, czas trwania w liczbie dni, kiedy w danym dniu i jakie wyjątki zostały ustanowione. Powody muszą być jawne.

Storting może w terminie siedmiu dni uchylić rozporządzenie w całości lub w części.

– Jeżeli ograniczamy swobodę przemieszczania się ludzi godziną policyjną, musimy mieć szeroką demokratyczną kontrolę. Dlatego proponujemy, aby Storting był dokładnie informowany i aby Storting mógł uchylić przepisy w całości lub w części w ciągu siedmiu dni. Mówi Minister Sprawiedliwości i Zarządzania Kryzysowego Monica Mæland.

Wniosek jest obecnie przesyłany do szerokich konsultacji społecznych. Oznacza to, że rząd chce mieć wpływ na to, czy taki nowy przepis powinien zostać wprowadzony i jak powinien zostać sformułowany. Po udostępnieniu informacji wejściowych z konsultacji zostaną one ocenione przed podjęciem decyzji, czy wniosek zostanie złożony w Stortingu.

Termin konsultacji upływa 31 stycznia 2021 r.

bezpieczeństwo
COVID-19
gospodarka norweska
koronawirus
Koronawirus COVID-19 w Norwegii
Norwegia
praca w norwegii
Oceń artykuł
0 / 5.0 0 ocen
default avatar
Lukasz Pawlowicz 08.01.2021

Dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  default avatar
  Lukasz Pawlowicz 08.01.2021
  /5.0 0 ocen
  0

  Najczęściej komentowane

  Najpopularniejsze

  Trwa ładowanie, proszę czekać

  Ładowanie...

  Ładowanie...