Pogoda w:

Oslo

.
Dziś .
Jutro .
GRECO
Korupcja w Norwegii
default avatar
Wojtek Sobieski
17.01.2021

Korupcja w Norwegii. Nowy raport GRECO.

Korupcja w Norwegii. Nowy raport GRECO.

Norwegia jest uważana za kraj o niewielkiej korupcji. Wszystko dlatego, że władze mają duże zaufanie wśród ludności. Podobnie jak większość krajów zachodnich, nadal mamy do czynienia z wyzwaniami związanymi z korupcją. Taki jest jeden z głównych wniosków nowego raportu GRECO, organu monitorującego Rady Europy w zakresie krajowego wdrażania środków antykorupcyjnych.

GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji) niedawno przygotowała już piąty raport oceniający dotyczący Norwegii. Tematem oceny tym razem było zapobieganie korupcji w polityce na poziomie władz centralnych i w policji. Podobną ocenę przeprowadza się we wszystkich 50 krajach członkowskich.

Kraj o niewielkiej korupcji

Ogólnie rzecz biorąc, raport stwierdza, że Norwegia jest uważana za kraj o niewielkiej korupcji i dobrze funkcjonującej demokracji. Norwegia jest również wysoko oceniona za wdrożenie wszystkich zaleceń przedstawionych przez GRECO po poprzedniej rundzie ewaluacyjnej .

GRECO zwraca jednak uwagę, że system, który w tak dużej mierze opiera się na zaufaniu, zakłada większy stopień otwartości w sprawach, które mogą powodować konflikty interesów. Aby to osiągnąć, istnieje możliwość wzmocnienia zarówno przepisów, jak i szkoleń w tym zakresie. Norwegia otrzymała łącznie 14 zaleceń, aby się lepiej przygotować do zapobiegania korupcji.

Zalecenia dotyczące przywództwa politycznego i policji

Zalecenia dotyczące przywództwa politycznego obejmują podnoszenie świadomości i lepsza kontrola przestrzegania przepisów dotyczących konfliktów interesów, dodatkowych zakupów, prezentów i kontaktów z osobami trzecimi. Ponadto zaleca się, aby sekretarze stanu i doradcy polityczni mieli taki sam obowiązek rejestrowania stanowisk i działań finansowych jak ministrowie.

W przypadku policji zwraca się uwagę, że w ostatnich latach podjęto ważne kroki w celu wzmocnienia kontroli wewnętrznej i innych działań promujących uczciwość. Jednak również w tym przypadku GRECO uważa, że można zrobić więcej, np. jeśli chodzi o podnoszenie świadomości zasad etycznych. Zaleca się również opracowanie lepszego przeglądu wtórnej rekrutacji i reakcji dyscyplinarnych. W ciągu 18 miesięcy Norwegia złoży sprawozdanie z tego, co zrobiliśmy, aby wdrożyć środki.

Czym jest GRECO ?

Group of States against Corruption (GRECO) – Grupa Państw Przeciwko Korupcji powołana została w 1999 roku przez Radę Europy. Sprawdza, czy działania państw członkowskich są zgodne z antykorupcyjnymi standardami Rady. GRECO prowadzi także platformę internetową do wyszukiwania dobrych praktyk w zakresie zapobiegania i wykrywania korupcji.

Celem GRECO jest podnoszenie zdolności członków do zwalczania korupcji poprzez monitorowanie zgodności obowiązujących w nich przepisów z antykorupcyjnymi standardami wyznaczonymi przez Radę Europy, dzięki dynamicznemu procesowi wzajemnego oceniania się i wzajemnie wywieranej presji. Służy to wykrywaniu niedostatków ustawodawstwa krajowego oraz skłania do odpowiednich prawnych i instytucjonalnych zmian. Członkostwo w GRECO nie jest ograniczone jedynie do państw – członków Rady Europy. Obecnie GRECO obejmuje 50 państw członkowskich (48 państw europejskich, Kazachstan i Stany Zjednoczone Ameryki).

GRECO
Korupcja w Norwegii
Oceń artykuł
0 / 5.0 0 ocen
default avatar
Wojtek Sobieski 17.01.2021

Dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *