Czy Norwegia jest w Unii Europejskiej?

0
czy norwegia jest w unii europejskiej

Czy Norwegia jest w Unii Europejskiej? To pytanie pada coraz częściej. Nic dziwnego – jest to duży i ważny kraj, w którym bez problemu można znaleźć zatrudnienie. Zupełnie, jakbyśmy wyjechali do członka Wspólnoty Europejskiej. Odpowiedź może być jednak dla niektórych zaskoczeniem!

Polub Radio Wataha na Facebook’u!

Czy Norwegia jest w Unii Europejskiej?

Odpowiedź na to pytanie jest zasadniczo prosta – nie jest członkiem Unii Europejskiej. Jednak stosunki Norwegii z tą organizacją pozostają w ścisłej korelacji. Wystarczy wspomnieć, że 90% towarów sprowadzanych na teren Królestwa pochodzi z krajów należących do UE. Fakt, że Norwegia nie przynależy do Wspólnoty nie oznacza również, że nie pozostaje w żadnych formalnych związkach z tą organizacją.

Związki Norwegii z Unią Europejską

Norwegia pozostaje w ścisłych związkach formalnych z Unią Europejską. Należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Strefy Schengen (poza Wyspą Niedźwiedzią oraz Spitsbergenu). W praktyce przynosi to wiele korzyści. Przynależność do EOG ułatwia wymianę towarów z pozostałym krajami zrzeszonymi w UE. Dla obywateli ogromne znaczenie ma również obecność w Strefie Schengen – to dzięki temu Norwegowie mogą podróżować po Europie bez paszportów. Wystarczy posiadać dowód osobisty, by przekroczyć dowolną granicę.

Czy Norwegia jest w Unii Europejskiej? Nie. Dlaczego?

Istnieje kilka powodów, dla których odpowiedź na pytanie “Czy Norwegia jest w Unii Europejskiej” brzmi stanowcze “nie!”. Kraj ten dwukrotnie starał się o członkostwo we Wspólnocie, a miało to miejsce w 1974 roku oraz w 1994 roku. Aplikacje te okazały się nieskuteczne, zaś do głównych powodów zalicza się w zasadzie dwa następujące:

  • konieczność poddania wspólnotowej kontroli bogactw naturalnych kraju ryb, ropy naftowej oraz gazu ziemnego,
  • Norwegia ma wysokie PKB, w związku z czym musiałaby opłacać wysokie składki członkowskie.

Partie polityczne są podzielone co do członkostwa w UE

Ważny wpływ na to, czy Norwegia ponownie będzie starała się o członkostwo w Unii Europejskiej, mają partie polityczne posiadające swoich reprezentantów w Storting. Ich nastawienie doskonale reprezentuje tabela, pochodząca z Wikipedii:

Grupa Partia Poz. Główny argument
Rząd Høyre “Pokój, stabilność, solidarność, wpływ”
Partia Postępu ? “Neutralność polityczna, respektowanie wyników referendum”
Opozycja Norweska Partia Pracy “Współpraca, wpływ na decyzje Unii Europejskiej.”
Sosialistisk Venstreparti “Brak demokracji, zbyt duży nacisk na wolny handel.”
Senterpartiet “Unia nie zmniejsza różnic ekonomicznych i nie wzmacnia demokracji”
Kristelig Folkeparti “Wystarczy EOG, niepodległość”
Venstre ? “Partia podzielona, EOG działa, chcemy dalszej współpracy, szacunek dla każdego referendum, Unia nie jest jeszcze demokratyczna”

Źródło: Wikipedia.org

Do jakich organizacji należy Norwegia?

Norwegia jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: Azjatycki Bank Rozwoju, Europejska Agencja Kosmiczna, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Trybunał Karny, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Rada Europy, Rada Nordycka oraz Światowa Organizacja Handlu.

Czy Norwegia jest w Unii Europejskiej? Zdecydowanie nie! Pozostaje jednak członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Strefy Schengen (z wyłączeniami Spitsbergenu oraz Wyspy Niedźwiedziej). Przynosi to wiele korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i obywatelom. Należy również do innych organizacji międzynarodowych, w tym do najważniejszych należy zaliczyć: Rada Europy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego.