Główne punkty propozycji rządu w sprawie nowego systemu wsparcia wynagrodzeń:

  • Pracodawcy, których obroty spadły o 70% lub więcej, otrzymają do 25 000 NOK miesięcznie na jednego pracownika, który zostanie wycofany z permitteringu. Jeśli spadek obrotów jest mniejszy niż 70%, kwota wsparcia stopniowo spada do 10 000 NOK przy spadku obrotów o 15%. Spadek obrotów poniżej 15% nie uprawnia do wsparcia.
  • Pracownicy, którzy zostali przyjęci z powrotem, musieli być całkowicie lub częściowo zwolnieni zarówno od 5 marca 2021 r., Jak i od 15 listopada, 1, 15 lub 31 grudnia 2020 r. Pomaga to zapewnić, że program będzie dotyczył osób, które ucierpiały od dłuższego czasu, i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia efektów losowych.
  • Kwotę wsparcia oblicza się na podstawie ułamka pozycji, stopnia zwolnienia oraz liczby dni kalendarzowych, przez które pracownik wrócił do pracy.
  • W przypadku wolontariuszy, organizacji non-profit, kwota wsparcia wynosi 15 000 koron miesięcznie. Praktykanci, którzy wracają do pracy, otrzymują do 15 000 koron miesięcznie.
  • Maksymalna kwota na firmę i grupę wynosi 9,4 miliona NOK na okres od 15 marca do 30. Kwiecień i 12,5 mln NOK za okres od 1 maja do 30. Czerwiec. Odpowiada to pełnemu wsparciu dla 250 osób miesięcznie, co stanowi górną granicę UE dla liczby pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  • Aby uwzględnić nowe zwolnienia lokalne, pracownicy otrzymujący wsparcie płacowe mogą zostać ponownie zwolnieni bez utraty zarobionego lub przyszłego wsparcia, a pracownicy na innych stanowiskach mogą zostać zwolnieni bez utraty zarobionego lub przyszłego wsparcia.
  • Pracownicy mogą zostać częściowo odebrani.
  • Systemem muszą zarządzać organy podatkowe.
  • Schemat musi być oparty na aplikacji i w dużej mierze zautomatyzowany.
  • Pełna przejrzystość co do tego, które firmy otrzymują wsparcie, ilu pracowników otrzymują wsparcie i jakich mają spadek obrotów. Jest to ważne, aby przeciwdziałać nadużywaniu systemu.