W piątek kierownictwo polityczne w Ministerstwie Transportu i Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych spotkało się z podmiotami z branży transportowej, związkami zawodowymi, środowiskiem biznesowym i agencjami w ramach trójstronnego programu branżowego dla transportu. Tutaj strony zostały poproszone o wniesienie wkładu do planu działania.

Działania przeciwko dumpingowi socjalnemu

– Sektor transportu to miejsce pracy dla tysięcy ludzi w całym kraju. Powinni doświadczyć bezpieczeństwa w pracy. Rząd powstrzyma aktorów, którzy działają niepoważnie i nielegalnie na norweskich drogach. Dlatego przygotujemy specjalny plan działań przeciwko dumpingowi socjalnemu w sektorze transportu – mówi minister pracy i integracji społecznej Hadia Tajik.

Plan działania będzie dotyczył środków w zakresie:

  • Przepisy prawne
  • Wzmocniony nadzór i kontrola
  • Działania informacyjne i wymiana informacji
  • Współpraca międzynarodowa
  • Wzmocniona współpraca trójstronna i współpraca między agencjami
  • Rekrutacja i rozwój umiejętności

– Przyjrzymy się wszystkim częściom sektora transportowego i zaprosimy odpowiednie strony do wniesienia wkładu. Potrzebujemy dobrego wkładu zarówno stron życia zawodowego, jak i zainteresowanych władz w prace nad wprowadzeniem dokładnego, konkretnego i wiążącego planu działania przeciwko dumpingowi socjalnemu w sektorze transportu, mówi Nygård.