Dziś tylko policja ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli jazdy pod wpływem narkotyków. Służba Celna już zatrzymuje kierowców, którzy są pod wpływem narkotyków. Jednak dopóki Służba Celna nie będzie miała możliwości samodzielnego przeprowadzenia wstępnego badania, niektórzy umkną kontroli. Tacy kierowcy nadal stanowią zagrożenie dla siebie i innych użytkowników dróg .

Służba celna będzie mogła badać i zatrzymywać kierowców pod wpływem narkotyków

Ministerstwo Transportu i Łączności proponuje zatem, w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości i Gotowości na Sytuację Kryzysową oraz Ministerstwem Finansów, aby władze celne otrzymały uprawnienia do kontroli narkotyków kierowców pojazdów silnikowych podczas kontroli celnej. W przypadku pozytywnego wyniku testu lub gdy kierowca próbuje uniknąć kontroli, Służba Celna, zgodnie z propozycją, otrzyma upoważnienie do zatrzymania kierowcy do czasu podjęcia dalszych działań przez policję.

– Obecność służb celnych na granicy i ich kompetencje do kontroli wskazuje, że rozsądnie jest wykorzystać tę kompetencję również do wzmocnienia kontroli kierowców pod kątem jazdy pod wpływem narkotyków. Umożliwi to wzmocnienie i usprawnienie wysiłków społeczeństwa przeciwko prowadzeniu pojazdów pod wpływem narkotyków oraz będzie miało działanie zapobiegawcze. Wiemy, że jazda pod wpływem narkotyków jest istotnym czynnikiem w poważnych wypadkach drogowych. Wierzymy, że zwiększy to bezpieczeństwo ruchu i mniej wypadków drogowych spowodowanych jazdą pod wpływem narkotyków, mówi minister transportu Nygård.