Pogoda w:

Oslo

Brak opadów
Dziś 4
Jutro 6
default avatar
Lukasz Pawlowicz
02.05.2018

Czym jest zasiłek rodzicielski i jak go uzyskać?

Zasiłek rodzicielski to istotny element norweskiego systemu pomocy społecznej. Przewiduje on pomoc parom, którym dopiero co urodziło się dziecko. Świadczenia te mają na celu pomóc w zapewnieniu źródła dochodu narodzinach. Przykładem na to jest zasiłek rodzicielski, jednak warunki jego wypłaty są dosyć zawiłe. Postaramy się Wam pomóc w jego uzyskaniu.

Zasiłek rodzicielski – co to takiego?

Jest to świadczenie wypłacane parom, którym dopiero co urodziło się dziecko. Wypłacany jest przez NAV, czyli Norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Zasiłek rodzicielski może być wypłacany w wysokości 100% przez 49 tygodni lub 80% przez 59 tygodni. O to świadczenie można ubiegać się, jeżeli spełnione zostaną następujące kryteria:

– osiągnięty zostanie minimalny dochód w wysokości przynajmniej 0,5 G, czyli 46 817 koron norweskich

– zostanie przepracowanych w Norwegii minimum 6 miesięcy z ostatnich 10

Ustalanie wysokości zasiłku rodzicielskiego następuje w oparciu o uzyskiwane przychody z tytułu:

– stosunku pracy

– prowadzenia działalności gospodarczej

– zasiłku chorobowego

– zasiłku dla bezrobotnych

– zasiłku ciążowego

– zasiłku szkoleniowego

– zasiłku pielęgnacyjnego

– zasiłku rehabilitacyjnego

Dowiedz się, jak możesz uzyskać zasiłek rodzinny oraz opiekuńczy.

Niezbędna dokumentacja

W celu złożenia wniosku o przyznanie zasiłku rodzicielskiego, należy dołączyć następujące dokumenty:

– karta ciąży

– akt urodzenia dziecka

– rejestracja pobytu w Norwegii lub zezwolenie na pobyt

– odcinki z pensji z ostatnich 6 przepracowanych miesięcy

– dokumenty, które potwierdzają powrót drugiego rodzica do pracy

Warunki szczególne

Warto wiedzieć, że pobieranie zasiłku rodzicielskiego rozpoczyna się w trzecim tygodniu poprzedzający planowany termin porodu. Po rozwiązaniu, następuje okres zasiłku macierzyńskiego, który trwa 10 tygodni. Przy czym w pierwszej kolejności można wykorzystać 6 tygodni, zaś pozostałe 4 wykorzystać w innym terminie. Na początku 7 tygodnia po narodzinach dziecka następuje okres, w którym to ojciec może skorzystać z zasiłku ojcowskiego i trwa to maksymalnie 10 tygodni. Po tym czasie oboje rodzice przechodzą na okres wspólny i w tym czasie wypłacane jest świadczenie w wysokości 100%, jeżeli trwa on 26 tygodni lub 80%, gdy trwa 36 tygodni.

UWAGA! Jeżeli narodziny lub adopcja nastąpiły po 1. lipca 2018 roku, to rodzicom przysługuje inny czas trwania zasiłku rodzicielskiego. Czytaj więcej tutaj.

Zasiłek rodzicielski w okresie wspólnym przysługuje, jeżeli spełnione są następujące warunki:

– jeżeli to ojciec ubiega się o świadczenie w okresie wspólnym, matka musi pracować minimum na 75% etatu, w przeciwnym razie wysokość zasiłku zostanie proporcjonalnie pomniejszona

– jeżeli to matka ubiega się o świadczenie w tym okresie, ojciec nie musi pracować w tym czasie

Zasiłek tylko dla matki

Istnieje również możliwość, by tylko matka mogła pobierać należny jej zasiłek rodzicielski. Muszą zostać jednak spełnione szczegółowe warunki. To świadczenie przysługuje jej w momencie, gdy ojciec ma wypracowanego prawa do jego uzyskania. W takim przypadku będzie jej przysługiwało 49 tygodni ze 100% stawką lub 59 tygodni ze stawką na poziomie 80% należnego świadczenia. Warunkiem obowiązkowym jest jednak konieczność przepracowania 6 ostatnich miesięcy poprzedzających poród oraz uzyskanie dochodu na poziomie minimum  46 817 koron norweskich.

WAŻNE

Jeżeli matka odebrała jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek macierzyński jej nie przysługuje.

Dowiedz się, jak możesz uzyskać prawo do becikowego i zasiłku ciążowego.

Zasiłek tylko dla ojca

Jeżeli tylko ojciec będzie ubiegać się o zasiłek rodzicielski, musi mieć przepracowane minimum 6 miesięcy oraz osiągnąć dochód na poziomie minimum 46 817 koron norweskich. Muszą również zaistnieć następujące okoliczności:

– matka musi wrócić do pracy po upływie 6 tygodni od daty porodu albo

– matka musi zacząć pobierać naukę po upływie 6 tygodni albo

– matka nie jest w stanie samodzielnie opiekować się dzieckiem – w tym przypadku będzie trzeba udokumentować chorobę

Okres zasiłku ojcowskiego

Warto wiedzieć, że nawet w przypadku gdy tylko ojciec będzie ubiegać się o to świadczenie, to w dalszym ciągu matce przysługuje obowiązkowa jego wypłata w okresie 3 tygodni przed planowanym terminem porodu oraz 6 tygodni od tego czasu. Zatem ojcu przysługuje łącznie 40 tygodni przy stawce 100% świadczenia lub 50 tygodni przy stawce 80%.

Warunki szczególne zasiłku ojcowskiego

Istnieje kilka niuansów, o których należy pamiętać. Są one następujące:

– jeżeli matka pobiera zasiłek macierzyński w Polsce, to musi przebywać na urlopie macierzyńskim przez 14 tygodni. Jeżeli powróci do aktywności zawodowej przed tym terminem, ojciec uzyska prawa do norweskiego zasiłku ojcowskiego dopiero po upływie 15 tygodni od daty porodu

– NAV przewiduje instrument elastyczności pobierania zasiłku ojcowskiego. Może on się ubiegać o wstrzymanie jego wypłaty po okresie 6 tygodni. Dzięki temu pozostałą część świadczenia będzie mógł odebrać, zanim dziecko ukończy 3. rok życia

Oceń artykuł
0 / 5.0 0 ocen
default avatar
Lukasz Pawlowicz 02.05.2018

Dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *