Dzisiaj świętujemy pierwszą polską Konstytucję. Co warto wiedzieć?

0

Dzisiaj świętujemy pierwszą polską Konstytucję. Co warto wiedzieć?

Dokładnie 227 lat temu spisano i uchwalono w Polsce pierwszą w Europie oraz drugą na świecie Konstytucję. To wydarzenie jest istotne w historii Polski, o czym świadczy chociażby fakt, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Ustawa ta stała się ona symbolem dążeń niepodległościowych, zaś myśl o niej przyświecała przez wszystkie lata trwania zaborów.

Trudny okres w dziejach Polski

Warto przypomnieć, że 1791 rok był wyjątkowy ciężki dla Rzeczpospolitej – w końcu cztery lata później nastąpił trzeci rozbiór Polski, w wyniku czego zniknęła ona na 123 lat z map Europy. Konstytucja zmieniała ustrój kraju na monarchię konstytucyjną. Wprowadzała również trójpodział władzy: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ustawa zasadnicza została spisana w 11 artykułach i regulowała zasady funkcjonowania organów państwowych, a także określała prawa i obowiązki obywateli. Celem jej uchwalenia było przeprowadzenie reform, które miały zapobiec dalszym rozbiorom Polski (przypomnijmy – I rozbiór Polski miał miejsce w 1772 roku, II rozbiór w  1793 roku, zaś III rozbiór w 1795 roku).

Znaczenie symboliczne

Jak się okazało, znaczenie uchwalenia ustawy zasadniczej było przede wszystkim symboliczne. Po jej przyjęciu nastąpiły kolejne dwa rozbiory Polski, w wyniku których zniknęła ona na 123 lata z map Europy. Niepodległość została odzyskana dopiero w 1918 roku, po zakończeniu I Wojny Światowej. Warto pamiętać, że chociaż nie przyniosła ona usprawnienia funkcjonowania Rzeczypospolitej oraz nie przyczyniła się do umocnienia jej pozycji na świecie, to uchwalona Konstytucja 3-go maja pozostała w pamięci Polaków. Sam fakt, że była ona drugą na świecie napawała dumą, dzięki czemu nie zatraciła się tożsamość polska oraz pamięć o utraconym państwie. To dlatego ustawa ta odegrała znaczącą rolę w dziejach Polski.