Program dotacji Ministerstwa Transportu i Komunikacji na środki bezpieczeństwa ruchu drogowego jest częścią zobowiązania rządu do bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Norweskie prace nad bezpieczeństwem ruchu opierają się na współpracy. Lokalne inicjatywy i wkład są bardzo ważne. Razem musimy być w stanie zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych i rannych w ruchu drogowym, mówi Nygård.

W tym roku te projekty otrzymały dofinansowanie:

Trygg MC otrzymał 40 000 NOK na wsparcie szkolenia kierowców motocyklistów w Rudskogen. Trygg MC chce zorganizować niskobudżetową imprezę dla motocyklistów obojga płci w każdym wieku. Celem jest zmniejszenie liczby zabitych i rannych motocyklistów poprzez skupienie się na doskonaleniu ich własnych umiejętności jazdy.

FAU (Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli) w Szkole Grålum w gminie Sarpsborg otrzymał 200 000 NOK na wsparcie kilku projektów bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Komisja utworzy parking rowerowy na terenie szkoły oraz zorganizuje dzień rowerowy i warsztaty rowerowe dla uczniów szkoły. Koncentrując się na bezpieczeństwie ruchu, bezpiecznej jeździe na rowerze oraz naprawie/konserwacji rowerów, komisja chce, aby więcej uczniów jeździło na rowerze do szkoły i dbało o swoje rowery.

Senior MC Norge, oddział Rogaland otrzymał 50 000 NOK na wsparcie kursu rozwoju kierowców na torze KNA Raceway w Sogndal. Kurs jest ofertą niskoprogową i jest skierowany do motocyklistów w każdym wieku ze wszystkimi typami motocykli. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez utrzymanie i zwiększenie postaw motocyklistów oraz umiejętności prowadzenia pojazdów.

Gmina Porsgrunn otrzymała 150 000 NOK na wsparcie realizacji jesienią 2022 roku kampanii postaw skierowanej do dzieci w gminnej szkole podstawowej. Celem kampanii jest uświadomienie dzieciom, jak ważne jest bycie widocznym rowerzystą na obrazie ruchu drogowego. Kampania jest efektem współpracy szkół z Grupą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w gminie Porsgrunn.

4 mln NOK na wsparcie małych i dużych inicjatyw oraz zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa ruchu

Gmina Moss otrzymała 120 000 koron na wsparcie zakupu zielonych/pomarańczowych toreb dla uczniów pierwszego roku w gminie. Torby zostaną rozdane w dzień przedszkolny, tak aby uczniowie mieli torby do pierwszego dnia szkoły. Zwiększona widoczność jest ważna dla bezpieczeństwa ruchu, a szczególnie ważna dla najmłodszych użytkowników dróg.

Szkoła kolarska z Norges Cykleforbund otrzymała 200 000 NOK na wsparcie szkolenia kolarskiego w szkołach w całym kraju. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci jeżdżących na rowerach. Celem jest również przystosowanie edukacji do środowiska lokalnego, a także stymulowanie zwiększonej aktywności i poprawy zdrowia publicznego dzieci i młodzieży.

Gmina Haugesund otrzymała 150 000 NOK na wsparcie przygotowania filmu o bezpieczeństwie ruchu na drodze szkolnej i wokół szkoły. Film zostanie wykorzystany jako początek pracy gminy w celu ustanowienia Stref Serca (stref bez samochodów) wokół szkół. Ponadto gmina przeprowadzi akcję refleksyjną skierowaną do szkół podstawowych.

Wiedza na temat ruchu drogowego i niebezpieczeństw

Przedszkole Regnbuen w gminie Vefsn otrzymało 14 000 koron na wsparcie organizacji dnia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci w przedszkolu. Tutaj dzieci zdobędą większą wiedzę na temat ruchu drogowego i niebezpieczeństw, które mogą się w nim pojawić.

DRIVE Norge otrzymało 375 000 NOK na wsparcie projektu  Razem ratujemy życie . DRIVE Norge prowadzi zindywidualizowaną ofertę aktywności dla zainteresowanych samochodami i zagrożonych kierowców w wieku do 24 lat. Ważnym celem jest wywołanie trwałej zmiany zachowania i rozważenie użytkowników dróg poprzez pozytywne doświadczenia, poczucie mistrzostwa i zwiększone kompetencje społeczne.

FAU (Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli) w szkole Kurland w gminie Fredrikstad otrzymał 100 000 NOK na wsparcie tygodnia bezpieczeństwa ruchu i jazdy na rowerze w szkole podstawowej Kurland. Projekt realizowany jest we współpracy z Kościelną Misją Miejską w warsztatach rowerowych Fredrikstad Pedalen. Celem projektu jest sprawienie, aby dzieci w szkole Kurland były bezpieczniejsze w ruchu drogowym poprzez skupienie się na zasadach ruchu drogowego, umiejętnościach rowerowych, bezpieczniejszych rowerach oraz aby dzieci były bardziej widoczne na obrazie ruchu drogowego.

Zapinanie pasów bezpieczeństwa i inne środki bezpieczeństwa

Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (TSF) otrzymało 200 000 NOK. Dofinansowanie przeznaczone będzie na wsparcie kampanii letniej mającej na celu zmniejszenie liczby zabitych i ciężko rannych w miesiącach letnich w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 r. TSF, we współpracy z ruchem drogowym i organizacje samochodowe, policja i zarządy dróg skupiają się na bezpiecznym ruchu w okresie letnim. Dodatkowo skupiając się jeździe z dozwoloną prędkością, warunkami, zapinaniu pasów bezpieczeństwa i innych środków bezpieczeństwa, robieniu przerw, odpoczynku, poprawnym pakowaniu itp.

FAU w szkole Karlshus w gminie Råde otrzymał 40 000 koron na wsparcie kilku inicjatyw rowerowych w szkole. Komisja zakupi materiały szkoleniowe, m.in. książki, wypożyczy rowery, hulajnogi i kaski, pachołki i znaki drogowe do ćwiczeń rowerowych i nauki ruchu dla dzieci. Zakupi także kredę w sprayu do wyznaczania ścieżek rowerowych.

Hala Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (TSH) otrzymała 270 000 NOK na wsparcie dalszego rozwoju TSH jako centrum nauczania i współpracy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. TSH zrobi to poprzez utworzenie obiektu podobnego do Trafoen (z Kristiansand, Agder). Wszystko po to, aby móc prowadzić kursy kształtujące postawę głównie dla młodych dorosłych podczas szkolenia kierowców. Celem TSH jest zapobieganie i zmniejszanie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń w ruchu drogowym.

Ograniczenie ruchu samochodowego wokół szkół

Miljøagentene otrzymali 100 000 NOK. Wsparcie w ramach wsparcia kampanii konkursowej „Beintøft”, mającej na celu zachęcenie uczniów do spacerów, jazdy na rowerze lub wspólnych podróży do szkoły. Ograniczenie ruchu samochodowego wokół szkół jest ważnym środkiem bezpieczeństwa ruchu. Miljøagentene współpracują z Trygg Trafikk, Norweskim Zarządem Dróg Publicznych, Norweską Dyrekcją Zdrowia, Komitetem Rodziców w szkołach podstawowych i gimnazjach, policją, Krajowym Stowarzyszeniem Rowerzystów i Pętlą Współpracy Recyklingu.

Centrum nauki INSPIRIA otrzymało 350 000 NOK na wsparcie organizacji tygodnia bezpieczeństwa i realizację projektu „Sparkz”. To projekt dla wszystkich klas 8 w gminie Nordre Follo jesienią 2022 roku. „Sparkz” to program nauczania o skuterach elektrycznych i bezpieczeństwie ruchu drogowego, którego celem jest na dzieci i młodzież.

Team Trysil Mekkeklubb został nagrodzony 100 000 NOK za wsparcie swojej oferty klubowej i wieloletniej pracy na styku wiedzy/umiejętności i relacji młodych ludzi do prawa/przepisów oraz odbudowy samochodów. To wszystko w ścisłej współpracy z Norweskim Zarządem Dróg Publicznych i policja. Klub działa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu poprzez pracę postawotwórczą i zwiększenie kompetencji ruchu.

Mekkeverkstedet Bajas otrzymał 100 000 NOK na wsparcie oferty klubu i ich pracy na skrzyżowaniu mechaniki samochodowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem klubu jest to, aby nikt zmłodych ludzi nie zginął, ani nie został poważnie ranny w ruchu drogowym w Elverum.

FAU w szkole Børsa w gminie Skaun otrzymał 150.000 NOK w ramach wsparcia projektu Jedziesz rowerem czy pieszo? Poprzez współpracę pomiędzy szkołą a domem, komisja stara się stworzyć trwałe zmiany postaw w środowisku lokalnym w celu skłonienia większej liczby osób do jazdy rowerem do szkoły lub do prowadzenia pojazdów oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wokół szkoły.

Bezpieczeństwo na drogach, dofinansowanie z Ministerstwa Transportu i Komunikacji

Stowarzyszenie Emerytów przy Norweskim Zarządzie Dróg Publicznych i policji oraz Stowarzyszenie Emerytów otrzymały 450 000 NOK. To wsparcie projektu Społeczności lokalne przyjazne spacerom – bezpieczni starsi ludzie . Projekt będzie dążył do stworzenia modelu do mapowania możliwości i ograniczeń istniejących w otoczeniu. Głównym celem projektu jest, aby więcej osób starszych czuło się bezpiecznie jako piesi.

Gmina Tysvær otrzymała 150 000 NOK. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wsparcie kampanii i działań mających na celu zapewnienie młodym ludziom ruchu pieszego i rowerowego. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także zwiększenie odsetka osób spacerujących lub jeżdżących rowerem do przedszkola, szkoły czy spędzania wolnego czasu.

Szkoła podstawowa Tindlund w gminie Sarpsborg otrzymała wsparcie w wysokości 40 000 NOK na zakup rowerów, kasków i odblasków do wypożyczenia i wykorzystania w związku z wycieczkami rowerowymi i szkoleniami. Środek przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów poprzez większy nacisk na odruch i bezpieczną jazdę na rowerze.

Kursy kształtujące postawę dla zagrożonej młodzieży i młodych kierowców

NAF Øvingsbaner otrzymał 300 000 NOK. Organizacja zorganizuje kursy kształtujące postawę dla młodych ludzi i młodych kierowców w celu lepszego zrozumienia ryzyka i większego skupienia się na bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Narodowe stowarzyszenie rowerzystów (Syklistenes landsforening) otrzymało 250 000 NOK na wsparcie projektu Aktywne wyjazdy przedszkolne 2022 . Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i ewaluacja nowego i spójnego miernika wpływającego na postawy dla przedszkoli. Ponadto celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i zdrowia w ruchu drogowym poprzez zwiększenie udziału ruchu pieszego i bezpiecznej jazdy na rowerze wśród dzieci, pracowników i rodziców.

Centrum Kultury Follese otrzymało 51 000 NOK na wsparcie środków bezpieczeństwa ruchu fizycznego w centrum. Ogrodzenie placu zabaw, dojście do placu zabaw i aktywności na świeżym powietrzu. Dodatkowo chodniki , które zapewnią bezpieczny ruch dla uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza dzieci i młodzieży z okolicy.

Gmina Sauda otrzymała 50 000 NOK na wsparcie realizacji imprez rowerowych skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Wiosną, latem i jesienią 2022 roku gmina zorganizuje różne imprezy mające na celu zwiększenie udziału rowerzystów wśród mieszkańców, zwiększenie nacisku na bezpieczną jazdę na rowerze.

Źródło: regjeringen