– Sankcje są naszym najważniejszym środkiem nacisku na reżim rosyjski. W tym przypadku kluczowe jest, abyśmy poparli UE i inne kraje w dalszym osłabianiu zdolności Rosji do finansowania wojny na Ukrainie, mówi minister spraw zagranicznych Anniken Huitfeldt.

– Wiemy, że sankcje działają najlepiej, gdy zgadza się na nie kilka krajów. Dzięki temu wdrażamy piąty i ostatni pakiet sankcji UE. Otrzymaliśmy dobre przepisy norweskie, aby to zrobić – mówi minister spraw zagranicznych.

Nowe sankcje wobec Rosji wprowadzone w norweskim prawie

Zaktualizowane przepisy uwzględniają zrównoważone zarządzanie wspólnymi zasobami rybnymi i ekosystemami morskimi. Uwzględniają współpracę w zakresie poszukiwania i ratownictwa oraz nasze zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego wynikające z traktatu svalbardzkiego.

– Przez cały kryzys rząd wyraźnie zaznaczył, że stoimy razem z naszymi sąsiadami i UE, aby zapewnić, że sankcje uderzą mocno i skutecznie. Robimy to, co zapowiedzieliśmy: zamkniemy porty dla statków pływających pod banderą rosyjską, ale nadal utrzymamy otwarte porty dla statków rybackich. Dla Norwegii ważna jest obrona współpracy w zakresie rybołówstwa na Morzu Barentsa oraz dwustronnej współpracy operacyjnej w zakresie poszukiwań i ratownictwa. Następnie robimy wyjątek dla Svalbardu, ponieważ Svalbard jest w szczególnej sytuacji, mówi minister rybołówstwa i gospodarki morskiej Bjørnar Skjæran.

Zakaz zawijania do portów statków pływających pod banderą rosyjską

Od 7 maja 2022 r. obowiązuje zakaz zawijania do portów statków pływających pod banderą rosyjską. Zakaz obejmuje statki o pojemności powyżej 500 ton brutto, które pływają w celach handlowych w ruchu międzynarodowym, jachty oraz niektóre statki rekreacyjne i rekreacyjne. Sankcje nie obejmują statków rybackich i zwykle nie obejmują statków poszukiwawczo-ratowniczych ani statków badawczych. Zakaz jest wdrażany dla portów w kontynentalnej części Norwegii.

– Zakaz zawijania do portów rosyjskich statków oraz zakaz transportu drogowego dla rosyjskich firm może oznaczać konsekwencje dla przepływu towarów między Norwegią a Rosją. Oznaczają również konsekwencje dla poszczególnych podmiotów w środowisku biznesowym – mówi minister rybołówstwa i gospodarki morskiej Bjørnar Skjæran.

Ponieważ statki rybackie nie są objęte zakazem portowym, cel zawinięcia do portu nie będzie istotny. Oznacza to, że np. rosyjskie statki rybackie mogą trafiać do stoczni, pod warunkiem, że nie zostaną nałożone żadne inne sankcje.

Nowe sankcje wobec Rosji dotyczą transport drogowego towarów

Zakaz transportu drogowego towarów będzie dotyczył firm transportowych z siedzibą w Rosji i będzie obowiązywał natychmiast. W przypadku przewozów, które rozpoczęły się przed 29 kwietnia, pod pewnymi warunkami zakaz nie obowiązuje przed 7 maja.

Wyjątki dotyczą przedmiotów podlegających dostawie. Ponadto firmy transportowe będą mogły występować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o zwolnienia na przewóz niektórych towarów. Dotyczy to takich towarów jak wyroby medyczne i produkty rolne. Lista towarów, które mogą być zwolnione, znajduje się w regulaminie.

Rozszerzenia sankcji w wielu obszarach

Inne sankcje, które zostały teraz wprowadzone, obejmują:

  • rozszerzenie wykazu towarów podlegających kontroli eksportu
  • ograniczenia importu węgla z Rosji
  • zakaz udzielania lub udzielania zamówień publicznych nawet rosyjskim osobom fizycznym i prawnym
  • ograniczenia importu towarów, które są ważnym źródłem dochodu dla Rosji
  • rozszerzenie zakazu sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych w euro na papiery denominowane w walutach urzędowych państw członkowskich UE i koronie norweskiej
  • ograniczenia eksportu paliwa do silników odrzutowych
  • ograniczenia eksportu towarów, które mogą w szczególności przyczynić się do poprawy zdolności przemysłowych Rosji
  • zakaz wspierania rosyjskich organów publicznych i spółek państwowych/kontrolowanych
  • wzmocnienie zakazu przyjmowania depozytów od osób rosyjskich
  • zakazy związane z trustami, które faworyzują rosyjskie osoby fizyczne i prawne.

Wprowadzone dziś przez rząd zmiany regulacyjne są niezbędne do wdrożenia unijnych sankcji w Norwegii.

Więcej informacji na temat wszystkich nowych sankcji można znaleźć w regulaminie.

Przepisy zmieniające wchodzą w życie niezwłocznie

Nowelizacja przepisów dotyczących zawinięć do portów i transportu towarowego zostanie opublikowana w Lovdata jeszcze dziś. Nowelizacja przepisów obejmująca pozostałe sankcje zostanie opublikowana na Lovdata w poniedziałek 2 maja. Skonsolidowana wersja regulaminu ma pojawić się w Lovdata 3 maja.