Zakład będzie produkował płynny biogaz, który może zaopatrywać ciężarówki w paliwo. Wyprodukowana ilość może wystarczyć do przejechania 375 razy wokół ziemi, łącznie to 50 GWh bio-LNG.

Premier Jonas Gahr Støre otworzył nową biogazownię Renevo w Stord

– Ten zakład dwa razy pod rząd redukuje gazy cieplarniane. Po pierwsze, surowiec zebrany w rolnictwie i rybołówstwie jest przetwarzany na biogaz, zamiast stać się źródłem emisji. W rezultacie na przykład ciężarówki lub autobusy mogą jeździć na biogaz zamiast zwykłego oleju napędowego, mówi premier Jonas Gahr Støre.

Bioodpady można wykorzystać jako nawóz

Sam zakład Renevo w Stord przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 o 4,4 tony rocznie. Oprócz przekształcania odpadów w biogaz, CO2 jest wychwytywany jako produkt uboczny procesu. Po raz pierwszy taki reaktor połączono z systemem wychwytywania CO2. Co godne uwagi CO2 jest również używany do produkcji suchego lodu. Bioodpady to kolejny produkt resztkowy z produkcji biogazu, który można wykorzystać jako nawóz zamiast nawozu mineralnego.

Cel to gospodarka o obiegu zamkniętym.

– Przekształcimy norweską gospodarkę z gospodarki typu „użytkuj i rzucaj” na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Chodzi o taką gospodarkę w której marnuje się jak najmniej zasobów. Renevo wnosi obecnie bardzo ważny wkład w Stord, mówi Gahr Støre.

Renevo otrzymało prawie 50 mln NOK wsparcia od firmy Enova na budowę zakładu, a Innovation Norway udzieliło pożyczek, aby zmniejszyć ryzyko.

Źródło: regjeringen

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Dużo oszustw z kontrolami samochodów w tzw. EU Kontroll