...
1
0
0
default avatar
Lukasz Pawlowicz
16.09.2023

Sezon łowiecki w Norwegii: Przegląd zmian w przepisach dotyczących broni

Szacowany czas czytania: 4 minuty

Udostępnij tą informacje innym

Sezon łowiecki w Norwegii: Przegląd zmian w przepisach dotyczących broni.

Wybierasz się na polowanie tej jesieni? 1 czerwca 2021 r. weszła w życie obecna ustawa o broni wraz z nowym rozporządzeniem w sprawie broni. Jeśli nie zapoznałeś się z aktualnie obowiązującymi przepisami, tutaj znajdziesz, które zasady Cię dotyczą.

Jakie zasady obowiązują?

Ustawa zawiera trzy istotne zmiany w stosunku do poprzednich przepisów, które dotyczą myśliwych:

Esparcie Wataha integrasjon

1. Więcej broni

Zgodnie z art. 11 ustawy o broni myśliwi mogą uzyskać pozwolenie na posiadanie maksymalnie ośmiu kompletnych broni myśliwskich. W przeszłości limit wynosił sześć sztuk broni, więc obecnie myśliwi mogą wyruszać na polowanie z o dwiema broniami dodatkowymi, niż było to możliwe wcześniej. Możliwe jest zatem posiadanie kilku różnych rodzajów broni do różnych rodzajów polowań. Warunkiem jest zarejestrowanie się w Rejestrze Myśliwych.
Ponadto istnieje możliwość, podobnie jak w przypadku poprzednich zasad, ubiegania się o licencję na dodatkową broń, jeśli udokumentujesz szczególną potrzebę.

2. Wymagania dotyczące pozwolenia na wypożyczenie broni

Ustawa o broni wprowadziła także wymóg posiadania pozwolenia na pożyczanie broni. Zgodnie z art. 18 ustawy o broni obecnie wymaga się, aby każdy, kto pożycza broń, posiadał pozwolenie na podobną broń, ewentualnie osobne pozwolenie na „pożyczenie” wydane przez policję. 
Istnieją jednak możliwości tzw. „krótkoterminowego przekazania” broni palnej, jej części i amunicji. Można tego dokonać pod warunkiem, że właściciel broni, posiadacz pozwolenia lub osoba działająca w jego imieniu właściwie nadzoruje osobę, której broń jest pożyczana. Dotyczy to na przykład treningu strzeleckiego i polowania szkoleniowego. Nie można natomiast w ten sposób pożyczyć broni osobie, która została pozbawiona pozwolenia lub co do której istnieją podstawy sądzić, że nie spełnia wymogów prawa dotyczących charakteru i cech osobowych, zgodnie z przepisem § 16 ust. ustawa o broni, por. sekcja 18 . Pożyczkodawca ma obowiązek to sprawdzić.
Dlatego też, jeśli planujesz pożyczyć broń, zaleca się wysłanie do policji wniosku o pozwolenie na pożyczenie broni na długo przed rozpoczęciem polowania. Można tego dokonać na następującej stronie internetowej: https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/vapen-til-jakt/ . 

3. Broń półautomatyczna do polowań

Obowiązująca  ustawa o broni zakazała także posiadania wielu karabinów półautomatycznych. Jednakże , zgodnie z § 4-1 Regulaminu broni, nadal możesz ubiegać się o pozwolenie na karabiny półautomatyczne przeznaczone do użytku myśliwskiego. Mogą one mieć maksymalną pojemność magazynka wynoszącą dziesięć nabojów, nie mieć zakładki zakrywającej górną część lufy i nie mieć „chwytu pistoletowego, który pozostaje na broni po zdjęciu kolby”.  Norweskie stowarzyszenie myśliwych z nowym pomysłem.

Kara za nielegalne posiadanie broni

Naruszenie ustawy o broni może podlegać karze grzywny lub pozbawienia wolności do trzech miesięcy zgodnie z art. 39 . Jednakże w przypadku poważniejszych przestępstw można zastosować przepisy § 190 i § 191 Kodeksu karnego, które przewidują bardziej rygorystyczne ramy kar.

Sezon łowiecki w Norwegii: Przegląd zmian w przepisach dotyczących broni

Oto najważniejsze zasady, które obowiązują Cię, jeśli wybierasz się na polowanie teraz, gdy w czerwcu ubiegłego roku weszła w życie nowa ustawa o broni . Jeśli posiadasz lub planujesz nabyć broń, zalecamy zapoznanie się z ustawą o broni i przepisami dotyczącymi broni .


Udostępnij tą informacje innym

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE