Wsparcie wpisuje się w program Nansena , który w marcu Storting przyjął zdecydowaną większością głosów. Dzięki wsparciu Banku Światowego Norwegia pomaga zapewnić ukraińskim domom dostęp do elektryczności, w ukraińskich klasach znajdują się nauczyciele, a ukraińscy mężczyźni, kobiety i dzieci mogą uzyskać potrzebną im opiekę zdrowotną.

– Zapotrzebowanie Ukrainy na wsparcie finansowe jest duże i rośnie. Nasze wsparcie pomoże złagodzić kryzys gospodarczy i społeczny, w jakim żyją Ukraińcy, mówi Støre. Podkreślił, że Bank Światowy zmobilizował dużą i szybką pomoc do wsparcia Ukrainy, wykazując się udowodnioną zdolnością do działania.

Premier spotkał się z prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą. Tematem spotkania było wsparcie dla Ukrainy, finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu oraz potrzeba zwiększonych inwestycji w energię odnawialną.

Wsparcie zgodne z ukraińskimi priorytetami

Norwegia opiera swoje wsparcie na własnych priorytetach Ukrainy. Władze Ukrainy chcą zapewnić państwu funkcjonowanie i świadczenie podstawowych usług, a to wymaga publicznych inwestycji w naprawę ważnej infrastruktury.

 Agresywna wojna Rosji i ukierunkowane niszczenie infrastruktury Ukrainy prowadzą każdego dnia do wielkich zniszczeń i niewyobrażalnych cierpień. Wspieranie władz ukraińskich w naprawie i obsłudze infrastruktury cywilnej jest ważnym wkładem w walkę Ukraińców, mówi minister spraw zagranicznych Anniken Huitfeldt. Podkreśla potrzebę dalszej ścisłej koordynacji z UE, innymi krajami-darczyńcami i organizacjami międzynarodowymi w celu zapewnienia najlepszej możliwej pomocy dla Ukrainy.

Pieniądze są inwestowane poprzez nowy mechanizm finansowania w Banku Światowym i uzupełniają ogłoszony w marcu wkład Norwegii w wysokości 2 miliardów NOK w funkcjonowanie państwa ukraińskiego . 

Wielkie zbiorowe wsparcie w odpowiedzi na wielkie potrzeby Ukrainy

Norwegia zapewniła już Ukrainie wsparcie budżetowe w wysokości 300 mln NOK za pośrednictwem Banku Światowego. Dodatkowo także miliard NOK na naprawy uszkodzonej infrastruktury, takiej jak sieci energetyczne, drogi i linie kolejowe.

Bank Światowy szybko udzielił znaczącego wsparcia władzom ukraińskim po ataku Rosji na ten kraj. Dotychczas przekazano dla Ukrainy ponad 37,5 mld dolarów. 14 marca Storting przyjął program Nansena wspierający Ukrainę. Pakiet wsparcia ma zakres 75 miliardów NOK na okres pięciu lat (2023–27). W 2022 r. Norwegia przekazała Ukrainie około 10,7 mld NOK w postaci wsparcia cywilnego i wojskowego. Na rok 2023 przeznaczono około 18,5 mld NOK.