– Brak ludzi z odpowiednimi umiejętnościami będzie w przyszłości jednym z największych wąskich gardeł w kilku branżach. Może to utrudnić oferowanie dobrych usług na terenie całego kraju. Dlatego tak ważne zarówno dla jednostek, firm, jak i społeczeństwa, jest zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego – mówi Minister Badań i Szkolnictwa Wyższego Sandra Borch.

Rząd zdecydował, że pracownicy dwóch nowych branż zyskają możliwość udziału w dalszym kształceniu dostosowanym do ich codziennej pracy.

– Powstanie program branżowy dotyczący bezpieczeństwa informacji i IKT oraz dla branży finansowej. Są to branże wymagające dużych dostosowań. Sami zgłaszają, że wiele osób, które od dawna pracują w branży, musi zaktualizować swoje umiejętności, mówi Borch.

Celem jest utrzymanie większej liczby osób na stanowisku pracy

Program branżowy ma na celu zapewnienie pracownikom, zwalnianym pracownikom i bezrobotnym w branżach o szczególnej potrzebie zmian zdobycia umiejętności niezbędnych do sprostania nowym zadaniom, a tym samym utrzymania się na swoim stanowisku pracy.

W ostatnich latach branża finansowa stanęła przed nowymi wymaganiami, w tym dotyczącymi ekologicznych i zrównoważonych inwestycji. Stwarza to potrzebę nowych i aktualizowanych kompetencji. Bezpieczeństwo informacji i ICT wpływają na kilka sektorów. Dzięki temu programowi branżowemu wiele osób otrzyma niezbędne uzupełnienia.

Programy branżowe są wspólnym przedsięwzięciem. Państwo płaci za prowadzenie i rozwój odpowiednich ofert dla szkół średnich, szkół zawodowych, szkół wyższych i uniwersytetów. Firmy i poszczególni pracownicy inwestują swój czas.

– Program branżowy jest dobrym przykładem praktycznej współpracy trójstronnej. Widzimy, że współpraca oznacza, że ​​powstają oferty rozwoju kompetencji, które w innym przypadku nie powstałyby, a wielu pracowników otrzymuje możliwość zdobycia umiejętności, których w przeciwnym razie nie zdobyliby, mówi Borch.

Wiosną 2023 r. Ministerstwo Edukacji zaprosiło główne organizacje do zgłaszania branż. Nominowanych zostało dziesięć branż. Sześć z nich dotyczyło renominacji branż, które posiadały już program branżowy, a cztery nominacje dotyczyły nowych branż.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post

Źródło: regjeringen

Przeczytaj również: Ciesz się jesienią na świeżym powietrzu i ogniskiem