– Uważamy, że zmiana nazwy jest słuszna i jest solidarnością z białoruskim ruchem demokratycznym – mówi premier Jonas Gahr Støre.

Hviterussland od teraz to Belarus

Sam premier spotkał się z przywódczynią ruchu demokratycznego Swiatłaną Cichanouską. Wezwała ona społeczność międzynarodową do zmiany użycia Hviterussland na Belarus.

29 maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią.

– Cieszę się, że w tym dniu możemy ogłosić zmianę nazwy i okazać solidarność z siłami demokratycznymi na Białorusi – mówi minister spraw zagranicznych Anniken Huitfeldt.

Sama Huitfeldt zadzwoniła do Swiatłany Cichanouskiej i poinformowała ją o zmianie nazwy.

Zmiana nazwy z Hviterussland na Belarus to ważny symbol

– Była szczęśliwa i podziękowała za decyzję – mówiła minister spraw zagranicznych Huitfeldt.

29 maja to także druga rocznica aresztowania męża Cichanowskiej, działacza na rzecz praw obywatelskich Siarhjeja Cichanouskiego.

Nacisk na tą zmianę jest ważną symboliczną kwestią dla białoruskiego ruchu demokratycznego. Zwłaszcza, że boryka się on z coraz trudniejszymi warunkami w swojej działalności.

Norwegia tym samym dołączyła do Szwecji i Danii, które dokonały urzędowej nazwy tego kraju odpowiednio w 2019 i 2021 roku.