Wiele odpadów z gospodarstw domowych w Norwegii jest już dziś sortowanych u źródła. Ale od 1 stycznia 2023 r. odpady spożywcze i plastik ze wszystkich gospodarstw domowych będą sortowane w całym kraju. Przedsiębiorstwa publiczne i prywatne oraz instytucje, które wytwarzają odpady podobne do gospodarstw domowych i plastik rolniczy, również muszą się tym zająć. Odpady te należy poddać recyklingowi lub przygotować do ponownego użycia.

Wkrótce bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące sortowania odpadów

– Duża część naszych odpadów to zasób, który możemy ponownie wykorzystać. W 2035 roku przetworzymy lub przygotujemy do recyklingu aż 65 procent naszych domowych odpadów. To samo dotyczy podobnych odpadów pochodzących ze środowiska biznesowego. Odpady spożywcze można na przykład przerobić na biogaz i nawóz. Natomiast plastik możemy ponownie wykorzystać – mówi sekretarz stanu Aleksander Øren Heen.

Zwiększony recykling materiałów z tworzyw sztucznych zmniejszy emisje gazów cieplarnianych i zapewni lepsze wykorzystanie zasobów. Biologiczne przetwarzanie bioodpadów, takich jak odpady żywnościowe i ogrodowe, przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Przyczynia się również do  tworzenia wartości poprzez recykling składników odżywczych, materiału organicznego i energii. Na przykład bioodpady można przekształcić w biogaz, który z kolei może być wykorzystany jako paliwo.

Bardziej okrężna gospodarka tworzyw sztucznych zakłada bardziej zrównoważone produkty z tworzyw sztucznych, które można łatwiej sortować, poddawać recyklingowi i ponownie wykorzystywać.

Pojawią się również wymagania dotyczące sortowania u źródła

Szacuje się, że wprowadzenie nowych wymagań oznacza, że ​​udział odpadów z tworzyw sztucznych z gospodarstw domowych i podobnych odpadów przemysłowych poddawanych recyklingowi wzrośnie z 23 proc. w 2016 r. do 52 proc. w 2035 r. W przypadku bioodpadów, takich jak odpady spożywcze i odpady ogrodowe, wzrost szacowany jest z 47 proc. dzisiaj do 71 proc. w 2035 r.

Pojawią się również wymagania dotyczące sortowania u źródła i wskaźnika sortowania dla gmin. Już w 2035 r. wskaźnik sortowania musi wynosić 70 proc. zarówno dla odpadów z tworzyw sztucznych, jak i odpadów spożywczych.

Oprócz nowych wymagań dotyczących sortowania tworzyw sztucznych i bioodpadów, zmiany wprowadzono w przepisach dotyczących odpadów opakowaniowych, które wejdą w życie natychmiast. Zmienia się obecnie rozdział 6 rozporządzenia w sprawie systemów zwrotu opakowań po napojach oraz rozdział 7 dotyczący odpadów opakowaniowych.

– Do 2030 roku poddamy recyklingowi 70 procent wszystkich materiałów opakowaniowych. Opakowania z tworzyw sztucznych stanowią dużą część odpadów domowych. Teraz upewnimy się, że zamiast odpadów będzie to nowy plastik – mówi sekretarz stanu Aleksander Øren Heen.

Zmiany w rozdziałach 6 i 7, a także nowy rozdział 10a pojawią się wkrótce na lovdata.no.

Źródło: regjeringen

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Przyznano pierwszą licencję na elektrownię słoneczną w Norwegii