– Z raportu wynika, że ​​portfolio SDØE reprezentuje wielkie wartości dla społeczności. Wraz z dochodami z podatków i ceł z działalności naftowo-gazowej oraz dywidendami z Equinor, dochody z SDØE stanowią znaczący wkład do Rządowego Funduszu Emerytalnego Global (tzw„Fundusz Naftowy”) – mówi Minister Handlu i Przemysłu Jan Christian Vestre .

Wzrost wartości o 540 miliardów NOK od 2020 do 2022

Szacuje się, że wartość portfela SDØE wzrosła aż o 540 miliardów NOK od 2020 do 2022 roku. Gwałtowny wzrost cen ropy i gazu, częściowo również w wyniku wojny na Ukrainie, w dużej mierze wyjaśnia zmianę wartości, według Rystad. Jest to nieco kompensowane obniżonymi szacunkami cen ropy w dłuższej perspektywie. Długoterminową cenę gazu szacuje się w przybliżeniu tak jak w wycenie z 2020 r. Wzrost zasobów i nieco zmniejszone szacunki dotyczące inwestycji są w dużej mierze równoważone przez zwiększone koszty operacyjne spowodowane wyższymi kosztami energii i cenami CO2.

Polecamy również artykuł: Od 1 lipca zacznie obowiązywać nowy model dzierżawy sieci

Wycena portfela SDØE jest częścią działań prowadzonych przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu w odniesieniu do SDØE i Petoro AS. Petoro zajmuje się SDFI w imieniu państwa. W latach 2020 i 2021 przepływy pieniężne netto z SDFI do państwa wyniosły odpowiednio 59 i 186 mld NOK.

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)

SDØE to portfel składający się z własnych udziałów państwa w prawach do produkcji na norweskim szelfie kontynentalnym . Od 2001 roku zarządzaniem SDØE zajmuje się Petoro. Gdy państwo chce wykryć i wyprodukować ropę na danym obszarze, wydaje koncesję wydobywczą jednej lub kilku współpracującym firmom.

Źródło: regjeringen

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Retuszowana reklama musi teraz zostać oznaczona