– Chcemy dać samorządom większą kontrolę nad procesami związanymi z rozwojem energetyki wiatrowej na lądzie. Zwiększone zaangażowanie gmin i społeczności lokalnych jest konieczne, aby nadać procesom legitymację. Również lepsze zakotwiczenie lokalne i lepiej dostosowane rozwiązania, mówi Sigbjørn Gjelsvik.

Przeczytaj również: Polskie prawo jazdy bezterminowe: Wymiana. Przepisy. Kiedy i czy każdy musi je wymienić?

Projekt zmian w ustawie – Prawo energetyczne oraz w ustawie o planowaniu i budownictwie dotyczący powstawania elektrowni wiatrowych na lądzie trafił właśnie do konsultacji. Nota doradcza jest kontynuacją rezolucji Stortingu. Rząd jest proszony o promowanie propozycji włączenia planowania i budowy elektrowni wiatrowych do ustawy o planowaniu i budownictwie.

Trzy lata zastoju

– Teraz przekazujemy władzę gminom. Zapewni to bardziej przewidywalne ramy dla rozwoju energetyki wiatrowej i pomoże zmniejszyć poziom konfliktów w sprawach dotyczących energetyki wiatrowej. Celem jest położenie podstaw pod dalszy rozwój energetyki wiatrowej. Również wzmocnienie bilansu energetycznego i osiągnięcie krajowych celów klimatycznych, mówi minister ds. ropy naftowej i energii Terje Aasland.

– Po trzech latach zastoju, w zeszłym roku ponownie rozpoczęliśmy proces uzyskiwania licencji na nowe elektrownie wiatrowe. Ale zawsze mówiliśmy, że zrobimy to z gminami, a nie przeciwko gminom. To dobry przykład, mówi Aasland.

Propozycja oznacza zmianę w procesie decyzyjnym. Do tej pory gminy zwykle zajmowały stanowisko w sprawie energii wiatrowej podczas wysłuchiwania procesów licencyjnych. Jednak formalne doprecyzowanie planu miało miejsce w drodze zwolnienia lub zmian w planie.

Solidne społeczno-ekonomiczne wyważenie wszystkich zalet i wad projektu

Teraz rząd proponuje, aby całościowe wyjaśnienie użytkowania gruntów zostało dokonane zgodnie z ustawą o planowaniu i budownictwie w drodze rozporządzenia obszarowego – przed udzieleniem licencji.

Cele dotyczące wydajnych i oszczędzających zasoby procesów są ważnymi kwestiami we wniosku ministerstw. Koncesjonowane przetwarzanie energii wiatrowej musi być utrzymane jako solidne społeczno-ekonomiczne wyważenie wszystkich zalet i wad projektu. Nowe przepisy będą tak skonstruowane, aby nie prowadziły do ​​niepotrzebnego podwójnego przetwarzania.

– W przeszłości gminy ryzykowały, że projekt, na który się zgadzają, zostanie zmieniony, zanim zostanie wybudowany. Przykładem może być sytuacja kiedy na przykład skończyło się na wyższych turbinach, niż planowano pierwotnie. Naprawimy to teraz, mówi Gjelsvik.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post. Dziękujemy.

Źródło: regjeringen

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Zatwierdzone zmienione zwolnienie z podatku VAT dla samochodów elektrycznych