...
3
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
15.05.2023

Poprawki do konstytucji rozpatrywane dzisiaj w Stortingu

Szacowany czas czytania: 4 minuty

Poprawki do konstytucji rozpatrywane dzisiaj w Stortingu

Konstytucja jest najwyższym źródłem prawa w Norwegii. Jeśli inne prawa są z nim sprzeczne, muszą ustąpić.

Dzisiejsza Konstytucja nie jest identyczna z Konstytucją z roku 1814. Wielokrotnie ją zmieniano i dodawano nowe postanowienia. Poprawki były zapisywane w tym standardzie językowym, który został użyty w istniejącej Konstytucji. § 121 Konstytucji stwierdza, że między wniesieniem projektu poprawki a uchwaleniem poprawki zawsze powinny odbyć się wybory, tak aby wyborcy mieli możliwość wypowiedzieć się w tej kwestii.

Przeczytaj również: Norwegia – Oslo, fiordy, natura i atrakcje jakie czekają na turystów

Poprawki do konstytucji rozpatrywane dzisiaj w Stortingu

15 maja Storting rozpatrzy sześć propozycji poprawek do konstytucji. Poprawki do konstytucji muszą być uchwalone większością 2/3 głosów, a przy podejmowaniu decyzji musi być obecnych 2/3 przedstawicieli.

Oto następujące propozycje poprawek do konstytucji:

121 ust

Kiedy Konstytucja została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe w Eidsvoll 17 maja 1814 r., Zawierała ona 110 paragrafów. Obecnie tych paragrafów jest w Konstytucji 121.

Propozycje, które zostaną rozpatrzone 15 maja, zostały zgłoszone w jednym z trzech pierwszych lat poprzedniej kadencji parlamentarnej. Zostały one następnie rozpatrzone w komisji kontroli i konstytucji.

Zmiany wymagają większości 2/3 głosów

Zmiany w konstytucji muszą być uchwalone większością 2/3 głosów, a przy podejmowaniu decyzji musi być obecnych 2/3 przedstawicieli. Poprawki do Konstytucji wchodzą w życie natychmiast, tj. jeszcze przed ich ogłoszeniem, chyba że Storting postanowi inaczej.

Krótko Konstytucji

Konstytucja zawiera podstawowe przepisy prawne dotyczące rządu norweskiego. Zmienia się to na specjalnych zasadach podanych w samej Konstytucji.

Zapisy w Konstytucji dotyczą różnych spraw: monarchii, religii i podstawowych zasad, według których Norwegia jako państwo powinna rządzić.

Konstytucja zawiera przepisy dotyczące sposobu powoływania głowy państwa (króla lub królowej), domu królewskiego i rodziny królewskiej, sposobu rekrutacji członków rządu (rady rządu), zadań rządu, sposobu wybrani przedstawiciele są wybierani do Stortingu, jak powoływani są członkowie Sądu Najwyższego, jak powoływani są najwyżsi urzędnicy państwowi (urzędnicy państwowi) oraz o podziale władzy między organami państwa. Konstytucja zawiera również postanowienia dotyczące praw człowieka oraz kontroli Stortingu nad rządem i administracją.

Ze względu na szczególne zasady zmiany przepisów Konstytucji, Konstytucja ma pierwszeństwo przed ustawami zwykłymi. Konstytucja jest jedynym prawem obowiązującym zarówno w Bokmål, jak iw Nynorsku.

Na własnych stronach Konstytucji Lovdata (https://grunnloven.lovdata.no/) można znaleźć więcej informacji o Konstytucji, w tym historyczne wersje przepisów.

Konstytucja z 1814 r

Pierwsza konstytucja Norwegii została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe w Eidsvoll 16 maja 1814 r., a datowana i podpisana 17 maja 1814 r. Była nowoczesna i przyszłościowa jak na swoje czasy, inspirowana między innymi Deklaracją Stanów Zjednoczonych Niepodległość w 1776 r. i rewolucja francuska w 1789 r.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post. Dziękujemy.

Źródło: Lovdata, Stortinget,  Foto: Peter Mydske/Stortinget

Esparcie Wataha integrasjon
Przeczytaj i dowiedz się więcej: 17 maja – Święto Narodowe Norwegii

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE