...
0
0
0
default avatar
Lukasz Pawlowicz
10.04.2018

Firma jednoosobowa w Norwegii. Jak założyć i czy to się opłaca?

Szacowany czas czytania: 3 minuty

Firma jednoosobowa w Norwegii. Jak założyć i czy to się opłaca?

Oficjalnie w Norwegii żyje obecnie ok. 100 tys. Polaków, nieoficjalnie jednak liczba ta jest blisko trzykrotnie większa. Warto zwrócić uwagę na fakt wysokiej przedsiębiorczości norweskiej Polonii. Na terenie tego kraju funkcjonuje nieco ponad 40 tys. firm prowadzonych przez osoby posiadające polskie obywatelstwo. Czym Norwegia kusi Polaków? Jak wygląda prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Królestwa i czy jest to opłacalne?

Własna firma w Norwegii – aspekty prawne

Działalność gospodarcza w Norwegii może być prowadzona w czterech podstawowych formach. Firma jednoosobowa, spółka kapitałowa, NUF z VAT oraz NUF z osobą kontaktową. To jaka forma prowadzenia firmy zostanie wybrana wiąże się z określonymi korzyściami i słabościami przez cały okres jej funkcjonowania. Najczęściej rejestrowana jest firma jednoosobowa i to na niej skupimy się w dalszej części tego artykułu.

Firma jednoosobowa (enkelpersonforetak) – minusy

Firma jednoosobowa to najpopularniejsza forma działalności, w której osoba fizyczna działa w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność. Nie istnieje rozdział pomiędzy dochodami firmy, a dochodami właściciela, a tym samym za ewentualne długi przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem.

Do istotnych wad należy również zaliczyć mniejsze przywileje przysługujące właścicielowi, niż w przypadku zatrudnianych pracowników. Nie podlega on pod Kodeks Pracy ani pod ustawę urlopową. W związku z czym nie przysługuje mu prawo do otrzymywania świadczenia urlopowego. Przedsiębiorca taki nie jest również objęty przepisami. Które wynikają z ustawy o ubezpieczeniach od wypadków w pracy, a także ustawy o sporach płacowych. Ponadto w przypadku, gdy właściciel firmy jest zmuszony ją zamknąć, nie przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnych (dagpender).

Jak założyć i czy to się opłaca? – plusy

Pomimo powyższych wad o największej powszechności tej formy prowadzenia firmy decyduje fakt, że rejestracja takiego podmiotu jest prosta i najtańsza. Wystarczy bezpłatnie ją zgłosić do rejestru podmiotów gospodarczych (Enhetsregisteret), aby legalnie prowadzić działalność gospodarczą w Norwegii. Istnieje możliwość zgłoszenia firmy do rejestru przedsiębiorstw (Foretakregisteret), jednak warto pamiętać, że ta czynność jest już odpłatna.

Do plusów należy zaliczyć również fakt, że taki przedsiębiorca działa samodzielnie. Nie posiada wspólników i w całości decyduje o kierunku rozwoju firmy. Nie musi posiadać kapitału założycielskiego, który w przypadku spółki kapitałowej wynosi 35 tys. koron norweskich. Takie przedsiębiorstwo można prowadzić wspólnie z małżonkiem, nie mogą się oni jednak nawzajem zatrudniać.

Warunki prowadzenia firmy w Norwegii

Z prowadzeniem firmy jednoosobowej związane są pewne warunki, które określa prawo. W odróżnieniu od przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce, składki na ZUS wyliczane są od wysokości osiągniętego dochodu. Wynoszą one 11,4 %. W praktyce oznacza to, że jeżeli dany podmiot nie osiąga dochodu. Oznacza ze w danym miesiącu, nie ponosi kosztów związanych z tymi składkami.

Dodatkowo należy opłacać liniowy podatek dochodowy w wysokości 24% na pierwszym progu. Warto jednak wskazać przy tym, że istnieje zróżnicowanie geograficzne w zakresie PIT. Mieszkańców północnych i zimniejszych regionów objęci są referencyjnymi stawkami 20,5%. Obowiązują również trzy progi podatku VAT:

– 10% jeżeli działalność polega na sprzedaży publicznych usług transportowych oraz hotelowych

– 15% i jest naliczany w przypadku sprzedaży niektórych produktów, w tym przede wszystkim spożywczych

– 25% dla reszty usług i towarów

Warto również wskazać na korzyści związane z systemem emerytalnym. Wystarczy opłacać składki na ubezpieczenia zdrowotne przez 3 lata, by uzyskać prawo do niepełnej emerytury wypłacanej z budżetu Norwegii.

Firma jednoosobowa w Norwegii. Jak założyć i czy to się opłaca?

Dla Polaków mieszkających w Norwegii prowadzenie własnej firmy jest szansą na uzyskanie lepszych zarobków, szczególnie w branży budowlanej. Są oni szanowani jako pracownicy i Norwedzy doceniają pracowitość, zaangażowanie oraz profesjonalizm świadczonych usług. Dodatkowo wystarczy przepracować w ten sposób 3 lata, by uzyskać prawo do niepełnej emerytury.  Warto jednak pamiętać o tym, że przedsiębiorca prowadzący firmę jednoosobową odpowiada całym swoim majątkiem. W przypadku upadłości lub poniesionych strat wszelkie zobowiązania musi pokryć z własnych środków.

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LAUNGUAGE