Upadłość firmy a prawa pracownika w Norwegii

0
Upadłość firmy a prawa pracownika w Norwegii - co zrobić w takiej sytuacji?
designed by Freepik

O upadłość firmy nie jest trudno. Wystarczy kilka nierentownych zleceń lub nieprawidłowo podpisanych umów i nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może znaleźć się na skraju bankructwa. Warto wiedzieć, jakie przysługują nam prawa pracownika w Norwegii, jeżeli nad naszym pracodawcą zawiśnie widmo upadłości.

Upadłość firmy – pierwsze symptomy

Przede wszystkim kluczowy jest moment, w którym zorientujemy się o tym, że firma przestaje być rentowna. Najlepszym rozwiązaniem dla pracownika jest czas przed tym jak zostanie ogłoszona upadłość firmy. Jak rozpoznać pogarszającą się sytuację? Przede wszystkim po tym, że pracodawca przestaje spłacać na bieżąco zobowiązania.

Czytaj również: Utrata dokumentów w Norwegii – co zrobić? >>>

Przy czym niekoniecznie musi to dotykać w pierwszej kolejności samych pracowników. Najczęściej firmy w pierwszej kolejności przestają regularnie płacić swoim dostawcom oraz innym kontrahentom. Jeżeli zaobserwujemy taki brak płynności, warto rozważyć zmianę miejsca zatrudnienia. Z całą pewnością powinniśmy się nad takim rozwiązaniem zastanowić, gdy pracodawca zaczyna coraz później wypłacać pensje pracownikom.

Gdy upadłość firmy już ogłoszono

Sytuacja nieco się komplikuje, gdy pracodawca ogłosił już upadłość firmy. Wówczas pracownik ma prawo dochodzić swoich praw, zaś jego roszczenia może zaspokoić Rządowy Fundusz Gwarancji Płac (norw. Statens lønnsgarantiordning). Jest to możliwe pod warunkiem, że zaległości pracodawcy wobec pracownika nie wybiegają w tył dalej, niż 12 miesięcy od daty otrzymania przez sąd wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W przypadku wynagrodzenia urlopowego okres ten wynosi 24 miesiące.

Jak odzyskać swoją pensję?

W celu odzyskania swoich należności, pierwszym krokiem jest zarejestrowanie swojego roszczenia u syndyka prowadzącego postępowanie upadłościowe. Należy w tym celu wypełnić podanie, które można znaleźć w Internecie lub uzyskać bezpośrednio od syndyka. Dodatkowym wymogiem jest zarejestrowanie się w NAV jako osoba poszukująca pracy w terminie 14 dni od otrzymania piśmiennego zawiadomienia od syndyka o rozwiązaniu umowy o pracę.

Ważne terminy

Warto zapamiętać kilka obowiązujących i nieprzekraczalnych terminów. Przede wszystkim Rządowy Fundusz Płac Gwarantowanych może pokryć zaległe wynagrodzenie wyłącznie za 6 miesięcy pracy. Przy czym wlicza się nie tylko podstawową część wynagrodzenia, ale również inne przysługujące honoraria. Wniosek o zaspokojenie roszczenia należy zgłosić do NAV lønnsgaranti, który podanie rozpatrzy w terminie ok. 2 miesięcy.

Jaką kwotę otrzymasz?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, urząd poleci syndykowi zlecenie wypłaty. Środki zostaną przelane na Twoje konto niezwłocznie. Pomniejszy jednak przysługujące wynagrodzenie o wszelkie potrącenia, takie jak chociażby podatki. Jeżeli mamy wątpliwości w zakresie przyznanych nam środków, mamy prawo złożyć odwołanie od decyzji. Obowiązujący termin wynosi 3 tygodnie, zaś odpowiednie pismo musimy złożyć w NAV lønnsgaranti.

Zdjęcie: Biznes fotografie designed by Freepik