Utrata dokumentów w Norwegii – co zrobić?

0
Utrata dokumentów w Norwegii
Utrata dokumentów to nie koniec świata, chociaż fakt taki należy zgłosić do ambasady / fot. Wikimedia Commons

Utrata dokumentów nie należy do najprzyjemniejszych zdarzeń. Warto zapamiętać, że Wydział Konsularny RP w Oslo może pomóc Polonii norweskiej w niektórych formalnościach związanych z zagubieniem dowodu osobistego czy paszportu. Co zrobić, gdy utraciłeś swoje najważniejsze dokumenty?

Utrata dokumentów – możliwe konsekwencje

Zacznijmy od najważniejszej kwestii, a mianowicie – czym grozi utrata dokumentów w Norwegii? Do najważniejszych konsekwencji należy zaliczyć te związane z utratą tożsamości. Nieuczciwy znalazca może pokusić się o to, by się pod nas podszyć i uzyskać z tego tytułu określone benefity. Dysponując np. naszym dowodem osobistym, może zaciągnąć tzw. “chwilówkę”, którą będziemy musieli później spłacać. Istnieje wiele form tego typu pożyczek, które można zaciągnąć online posługując się wyłącznie danymi wrażliwymi.

Jak postępować w takim wypadku?

Aby nie dopuścić do przykrych konsekwencji, utrata dokumentów powinna być zgłoszona w odpowiednim urzędzie. W przypadku polskich dokumentów pomocy udziela Wydział Konsularny RP w Oslo, ale nie we wszystkich przypadkach. Zasadniczo wsparcie ambasady sprowadza się do dowodu osobistego oraz paszportu.

Utrata paszportu – postępowanie

Jeżeli zgubiliśmy, uszkodziliśmy lub ktoś nam ukradł dowód osobisty, należy niezwłocznie udać się do Wydziału Konsularnego. W takich przypadkach nie istnieje obowiązek rejestracji elektronicznej. Zgłoszenia utraty dokumentów powinniśmy dokonać osobiście, posiadając ze sobą aktualny inny dokument ze zdjęciem. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie takie można dokonać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub faksu, ale nie za pomocą poczty elektronicznej. O dalszych czynnościach poinformują nas urzędnicy.

Utrata paszportu – postępowanie

Wydział Konsularny RP pośredniczy również w sprawach dotyczących paszportów. Po utracie tych dokumentów, obywatel zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa w najbliższej placówce konsularnej w celu zgłoszenia takiego incydentu. Jeżeli dysponuje paszportem wydanym po 2003 roku, nie będzie musiał okazać innego dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości.

Czytaj również: Prawo jazdy w Norwegii – co musisz wiedzieć? >>>

Utrata prawa jazdy – postępowanie

Nieco inaczej sprawa wygląda, jeżeli utrata dokumentów dotyczy prawa jazdy. Wydział Konsurlarny RP nie pośredniczy w tego typu czynnościach. Zatem wszelkie zdarzenia dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami należy zgłosić w instytucjach, które je wydały. Z tego powodu zastrzeżenia prawa jazdy lub wydania wtórnika należy dokonać we właściwym miejscowo Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta w przypadku miast na prawach powiatu.

Zgłoszenie na policję lub zgłoszenie znalezionych dokumentów

Dobrą praktyką jest, by utrata dokumentów każdorazowo była zgłaszana na Policję niezwłocznie po odnotowaniu takiego zdarzenia. Pamiętajmy, by zachować potwierdzenie, że dokonaliśmy tego typu zgłoszenia. Jeżeli natomiast jesteśmy uczciwymi znalazcami dokumentów rodaka, zanieśmy je do Wydziału Konsularnego RP. Instytucja ta wyśle je do wystawcy, skąd można je później odebrać.

Informacje pochodzą ze strony Wydziału Konsularnego RP w Oslo