– Całkowicie zgadzam się z rekomendacją dyrekcji. Telefon komórkowy nie ma naturalnego miejsca w norweskim życiu szkolnym. Jestem pewna, że ​​norweskie gminy i rady okręgów postępują zgodnie z krajowymi zaleceniami zawodowymi, mówi Minister Edukacji Kari Nessa Nordtun.

To Minister Edukacji wkrótce po objęciu urzędu ministra zwróciła się do dyrekcji o przedstawienie rekomendacji i wytycznych dotyczących tego, w jaki sposób szkoły mogą regulować korzystanie z urządzeń mobilnych przez uczniów.

Rekomendacja i opiekun w szkole pomogą gminom, radom powiatowym i szkołom w ustalaniu zasad dla swoich uczniów. Reguły będą częścią lokalnego regulaminu. Jest to określone w lokalnych przepisach.

– Chociaż kilka szkół zrezygnowało już z korzystania z urządzeń mobilnych, wielu dyrektorów, nauczycieli i rodziców chciało jaśniejszych oczekiwań i pomocy w regulowaniu korzystania z urządzeń mobilnych w szkole. Teraz otrzymali jasne zalecenia i jasne wskazówki dotyczące podejmowania decyzji w sprawie szkół wolnych od urządzeń mobilnych, mówi Nordtun.

Przeczytaj również: Energia elektryczna – co każdy powinien wiedzieć

Rekomendacje Udir dotyczące regulacji dotyczących telefonów komórkowych i inteligentnych zegarków w szkołach

Ze względu na dojrzałość uczniów i fakt, że im są starsi, tym mają większe prawo do decydowania, proponujemy odmienne regulacje dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Szkoła Podstawowa

Udir zaleca ścisłe regulowanie korzystania z prywatnych telefonów komórkowych i inteligentnych zegarków podczas lekcji i przerw w szkole podstawowej (klasy 1-7).

Dojrzałość uczniów, kompetencje społeczne i zdolność do samoregulacji są najniższe na początku roku szkolnego. Aby zapewnić spokój i porządek oraz bezpieczne i dobre środowisko szkolne, istnieje zatem dodatkowa potrzeba wprowadzenia jasnych i przewidywalnych zasad korzystania ze smartwatcha i telefonu komórkowego w szkole podstawowej (klasy 1–7).

Gimnazjum

Udir zaleca rygorystyczne uregulowanie korzystania z prywatnych telefonów komórkowych i inteligentnych zegarków podczas nauczania w szkołach gimnazjalnych (klasy 8-10) oraz, że co do zasady telefony komórkowe nie powinny być używane również podczas przerw.

Chociaż uczniowie szkoły gimnazjalnej są starsi od uczniów szkół podstawowych, uwzględnienie mniejszej liczby
zakłóceń i wzmocnionego środowiska szkolnego narzuca rygorystyczne regulacje.

Szkoła średnia

Udir zaleca rygorystyczne regulowanie korzystania z prywatnych telefonów komórkowych i inteligentnych zegarków podczas godzin dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych. Naszym zdaniem rygorystyczna ingerencja w czas wolny i przerwy nie będzie proporcjonalna ze względu na dojrzałość i wiek uczniów.

Względy dotyczące lepszego środowiska uczenia się i szkoły mogą jednak uzasadniać pewne ograniczenia także w czasie wolnym.

Szkoła ponadgimnazjalna to złożony typ szkoły, z kilkoma różnymi programami edukacyjnymi, w regulaminie należy uwzględnić to, że nauczyciel może uważać, że ​​uczniowie mogą potrzebować w trakcie zajęć dostępu do prywatnych telefonów komórkowych lub inteligentnych zegarków i należy to uwzględnić w ocenie przy ustanawianiu regulacji poprzez lokalne przepisy porządkowe, o ile jest to zgodne z zasadą wolności.

Przeczytaj również: Więcej lekarzy pierwszego kontaktu

Dostęp do telefonów komórkowych dla wielu osób powoduje gorszą koncentrację i naukę

Wyniki badań PISA, PIRLS i Ankiety Studentów pokazują, że wiele szkół boryka się z problemami związanymi z wynikami w nauce uczniów, czytaniem, koncentracją w klasie i spadającą motywacją.

– Badania pokazują, że dostęp do telefonów komórkowych dla wielu osób powoduje gorszą koncentrację i naukę. Przyczynia się także do gorszego środowiska szkolnego. Zbyt wiele wskazuje na zły kierunek w szkole. Telefon komórkowy musi wziąć na siebie część winy za negatywny rozwój wyników w nauce uczniów, ale jest to tylko jeden z kilku środków, które musi zostać podjęty w norweskich szkołach, mówi Nordtun.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post

Źródło: regjeringen, Udir, Zdjęcie: pixabay

Przeczytaj również: Z aplikacją mObywatel korzystaj z wielu zniżek