Tłem wniosku jest potrzeba określenia pewnych jasnych priorytetów w budżecie państwa na 2023 r. Czesne jest jednym z tych priorytetów. Zostało to przyjęte zdecydowaną większością w Stortingu jesienią ubiegłego roku, na wniosek rządu z października 2022 r. Propozycje zmian w przepisach zostały poddane konsultacjom społecznym.

Przeczytaj również: Więcej chętnych by zostać policjantem

– Norwegia jest jednym z nielicznych krajów, które oferują bezpłatną edukację wszystkim studentom zagranicznym. Jednocześnie norwescy studenci w zdecydowanej większości przypadków muszą opłacać czesne w innych krajach. O ile nam wiadomo, nie ma obecnie innych krajów europejskich, które nie wymagają opłat od studentów spoza UE, poza niektórymi krajami związkowymi w Niemczech. Nie ma powodu, dla którego w Norwegii miałoby być inaczej – mówi minister ds. nauki i szkolnictwa wyższego Ola Borten Moe.

Konkretnie propozycja oznacza, że ​​od semestru jesiennego 2023 r. uczelnie państwowe będą wymagać od studentów będących obywatelami krajów spoza EOG lub Szwajcarii wnoszenia opłat własnych. Opłata z własnej kieszeni musi przynajmniej pokrywać koszty kształcenia poniesione przez instytucję.

W przypadku uczelni niepublicznych, które otrzymują dotacje państwowe. Proponuje się, aby dotacje państwowe nie były wykorzystywane do pokrywania kosztów operacyjnych kształcenia tej samej grupy osób.

Te grupy nie muszą płacić czesnego:

  • Uchodźcy
  • Osoby wysiedlone z Ukrainy, objęte ochroną zbiorową w Norwegii
  • Studenci, którzy przyjeżdżają na wymianę do Norwegii na podstawie umów między instytucjami norweskimi i zagranicznymi
  • Cudzoziemcy, którzy są uprawnieni do pożyczek i stypendiów z Lånekassen, na przykład dlatego, że są małżeństwem z obywatelem Norwegii lub pracowali lub studiowali w Norwegii przez pewien czas
  • Cudzoziemcy, którzy mają prawo być traktowani na równi z obywatelami norweskimi
  • Kandydaci na doktorantów
  • Ministerstwo unormuje kilka wyjątków w przepisach prawa, m.in. dla uczestników jednego z krajowych programów współpracy skierowanych na przykład dla programów NORHED i NORPART, dla programu Studentów Zagrożonych i dla uniwersytetu Sami. Jest to szerzej omówione w projekcie ustawy.

Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post. Dziękujemy.

Źródło: regjeringen

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Czy opłaty za bompenger skłaniają do rezygnacji z jazdy samochodem?