Fundusz Gwarancji Płac – dla kogo? cz. 1

0

Prowadzisz firmę? Jesteś przedsiębiorcą? Twoja firma przeżywa kryzys? Możesz skorzystać z Funduszu Gwarancji Płac. Dzisiaj przedstawiamy zalety takiego rozwiązania.Jest to bez wątpienia pewnego rodzaju “koło ratunkowe”, które chroni przed naprawdę poważnymi problemami. Czym jest Fundusz Gwarancji Płac? Kto może z niego skorzystać?

Czym jest Fundusz Gwarancji Płac?

Fundusz Gwarancji Płac pozwala pokryć zaległe roszczenia płacowe, w momencie upadłości przedsiębiorstwa. Warto tutaj dodać, że  system gwarancji roszczeń płacowych dotyczy również roszczeń objętych sądowym podziałem majątku niewypłacalnej osoby zmarłej, roszczeń płacowych, przy przymusowej likwidacji działalności pracodawcy, oraz wszystkich roszczeń przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, bankom przejętym pod zarząd komisaryczny.

Fundusz Gwarancji Płac – kto może z niego skorzystać?

Fundusz Gwarancji Płac dotyczy wszystkich działalności, gdzie pracodawca (właściciel) płaci regularnie składki na ubezpieczenie społeczne pracowników.  Fundusz dotyczy przede wszystkim:

  • osób prowadzących działalność gospodarczą i świadczących usługi w oparciu o umowę zlecenie,
  • akcjonariuszy, którzy mają  najmniej 20 procent udziałów właścicielskich w przedsiębiorstwie. Nie dotyczy to jednak osób,  które mogą udokumentować, że nie mają znaczącego wpływu na działalność przedsiębiorstwa.

Zobacz także: Prawo pracy w Norwegii (rozmowa)

Co można otrzymać w ramach Funduszu Gwarancji Płac?

Kwota otrzymana w ramach programu wsparcia pozwala na pokrycie:

  • Płacy i wynagrodzeń do 6 miesięcy wstecz,
  • Ekwiwalentu urlopowego wypracowanego w tym samym roku, na który przypada data wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego do sądu, oraz w roku poprzedzającym,
  • Świadczenia emerytalnego za maksymalnie 6 miesięcy,
  • Odszkodowania za nie uzyskane wynagrodzenie za pracę za maksymalnie 6 miesięcy,
  • Odsetek od zaległych roszczeń płacowych do daty wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego do sądu rejonowego oraz koszty egzekucji należności,
  • Kosztów związanych ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec pracodawcy.

 

Zanim wpadniesz w spiralę zadłużenia…

Podsumowując, Warto skorzystać z Funduszu Gwarancji Płac, jeśli Twoja firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowo-biznesowej. Nie poddawaj się! Nie daj się wciągnąć w spiralę długów i finansowych zaległości. MIej kontrolę nad transakcjami, zobowiązaniami – zarówno tymi dotyczącymi pracowników Twojej firmy, jak i partnerów biznesowych.

Cdn.

W następnej części artykułu dowiesz się:

Jak uzyskać wsparcie?

Jak długo można korzystać z Funduszu?

źródło danych: NAV.no

Inne artykuły:

Zagraniczne ciężarówki w Norwegii i unikanie opłat