...
6
0
3
default avatar
Lukasz Pawlowicz
17.04.2018

Zakup samochodu w Norwegii, a formalności z tym związane

Szacowany czas czytania: 4 minuty

Udostępnij tą informacje innym

Zakup samochodu w Norwegii, a formalności z tym związane

Decydując się na zakup samochodu w Norwegii, należy pamiętać o kilku formalnych kwestiach. Niezbędne dokumenty nieznacznie różnią się w zależności od tego, czy samochód jest nabywany w celu użytkowania na terenie norweskim, czy zostanie on sprowadzony i zarejestrowany w Polsce. Poniżej znajduje się opis tego, jak postępować w obu tych przypadkach.

Przypadek pierwszy – użytkowanie w Norwegii

Kupując auto warto zawczasu sprawdzić jego stan formalny. Do kluczowych kwestii pozostaje weryfikacja takich rzeczy, jak:

– zadłużenie auta

– opłacone podatki

– czy auto posiada zezwolenia UE

Te rzeczy można łatwo zweryfikować. W Norwegii dostępna jest usługa SMS – wysyłając wiadomość na numer 2282 o treści REGNR xxxxx (w miejsce „x” wpisać należy numer rejestracyjny) można uzyskać informacje w powyższym zakresie. W odpowiedzi zawarte zostaną takie informacje, jak: data ostatniego przeglądu UE, termin planowanego kolejnego przeglądu, a także wysokość obowiązującej opłaty rejestracyjnej za oglądany egzemplarz.

Zobacz, na co zwrócić uwagę kupując używane auto.

Zakup samochodu w Norwegii – dokumenty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli transakcja dotycząca kupna sprzedaży auta zachodzi pomiędzy osobami prywatnymi, należy mieć ze sobą dokument zgłoszenia sprzedaży (nor. salgsmelding na druku NA 0232). Musi być on sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla sprzedającego i kupującego. Przy czym obowiązek zgłoszenia faktu sprzedaży należy do tego pierwszego.

W momencie dokonania zakupu warto od sprzedającego pozyskać informację w zakresie uregulowania opłaty rocznej, która pobierana jest przez urząd celny. Jeżeli sprzedający z nią zalega, obowiązek jej uregulowania spocznie na kupującym. A jej uiszczenie jest niezbędne do rejestracji auta – przy jej braku, Statens Vegvesen nie dokona tej czynności.

Obowiązki kupującego

Aby zakup auta w Norwegii był możliwy do przeprowadzenia, kupujący musi dysponować norweskim numerem personalnym. Może być on stały lub tymczasowy. Jeżeli jednak samochód jest nabywane przez firmę, to musi ona posiadać nadany numer organizacji. Te kwestie są niezbędne w celu zarejestrowania auta w Statens Vegvesen.

Kupujący ma również obowiązek wykupić ubezpieczenie samochodu. Przy czym, podobnie jak w Polsce, obowiązkowa jest tylko polisa od odpowiedzialności cywilnej (nor. ansvarforsikring). Opcjonalnie można rozważyć norweskie autocasco w dwóch rodzajach – kasko (podstawowe) lub delkasko (rozszerzone). W tym drugim przypadku właściciel pojazdu dostanie odszkodowanie m.in. w wyniku kradzieży auta, uszkodzenia szyb, pożaru itp.

Rejestracja auta w Norwegii

Zakup samochodu w Norwegii to jedno. Należy jeszcze taki pojazd zarejestrować na siebie. Proces ten nie należy do skomplikowanych. Pierwsza czynność wykonywana jest przez samego sprzedającego – to w jego obowiązku jest zgłoszenie faktu sprzedania oraz dołączenie kopii drugiej strony dowodu osobistego do tego zgłoszenia. Jeżeli auto posiada uregulowane podatki, Statens Vegvesen wyśle kupującemu fakturę z tytułu opłaty rejestracyjnej. Po uiszczeniu tej należności, nowy właściciel otrzyma pocztą nowy dowód rejestracyjny. Dopiero na tym etapie można legalnie korzystać z auta na terenie Norwegii.

Przypadek drugi – import do Polski

Zakup samochodu w Norwegii i jego do Polski wiąże się z koniecznością dopięcia kilku formalności:

– należy przejść odprawę celno-przewozową

– zapłać akcyzę

– należy zapłacić VAT lub uzyskać zaświadczenie o zwolnieniu z tego obowiązku

Należy przy tym zaznaczyć, że z cła zwolnione są pojazdy, których wartość nie przekracza 6 tys. EURO. Aby to udokumentować, należy jeszcze w Norwegii wypełnić formularz EUR 1, który musi zostać podbity na granicy.

Przejście odprawy przewozowej związane jest w wypełnieniem i złożeniem w Urzędzie Celnym następujących dokumentów: wniosek SAD, dokument potwierdzający własność auta oraz oryginalne dokumenty pojazdu z Norwegii.

Obowiązek zapłaty VAT-u występuje natomiast w przypadku, gdy auto będzie użytkowane w ramach działalności gospodarczej lub gdy ma mniej, niż 6 tys. przejechanych kilometrów. W każdym innym przypadku kupujący jest zwolniony z tego podatku.

Mienie przesiedleńcze

Warto jednak mieć świadomość tego, że auto można sprowadzić jako mienie przesiedleńcze. Jeżeli auto zostanie tak zaklasyfikowane, jego właściciel nie będzie musiał opłacić akcyzy. Aby jednak tak się stało, muszą zostać spełnione łącznie następujące kryteria:

– samochód musi być w posiadaniu właściciela co najmniej 6 miesięcy w Norwegii

– auto musi być własnością osoby sprowadzającej minimum przez rok po przyjeździe do Polski

– pojazd musi zostać sprowadzony do Polski maksymalnie rok po oficjalnej przeprowadzce

Rejestracja w Polsce

Po dopięciu wszystkich formalności i opłacenia niezbędnych podatków, auto należy zarejestrować w Polsce. Dokonać tego można we właściwym miejscowo Starostwie Powiatowym i w tym celu należy mieć wszystkie niezbędne dokumenty, tj.:

– oryginał dowodu rejestracyjnego

– dokument potwierdzający fakt nabycia pojazdu

– dowód odprawy celno-przewozowej

– dowód osobisty

– ważne badanie techniczne

– tablice rejestracyjne

– potwierdzenie zapłaty akcyzy

– prawidłowo wypełniony wniosek

Esparcie Wataha integrasjon

Po rejestracji zostanie wydany dowód tymczasowy. Jest on ważny tylko przez 30 dni. Z reguły już po dwóch tygodniach można odebrać dowód rejestracyjny, dzięki któremu w pełni legalnie będzie można poruszać się samochodem po polskich drogach.


Udostępnij tą informacje innym

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE