...
0
0
0
default avatar
Lukasz Pawlowicz
28.12.2018

Jak powiadomić Arbeidstilsynet o nieprawidłowościach?

Szacowany czas czytania: 2 minuty

Jak powiadomić Arbeidstilsynet o nieprawidłowościach w Twoim miejscu pracy? Instytucja ta wdrożyła mechanizm, dzięki któremu nie jesteś zmuszony do osobistego stawiennictwa w oddziale, a nawet kontaktu telefonicznego. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza online.

Jak powiadomić Arbeidstilsynet?

Zgodnie z informacją widniejącą na stronie Arbeidstilsynet, zgłoszenia dokonywane przez formularz online są ważnym źródłem informacji. Co roku w ten sposób wpływa ok. 7 tys. powiadomień. Jakkolwiek przekazane sprawy nie są od razu objęte postępowaniem, to znajdują się w bazie Inspekcji Pracy.

Najpierw zgłoś wewnętrznie

Inspekcja Pracy wychodzi z założenia, że wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości powinny być najpierw zgłoszone do pracodawcy. Należy tego dokonać w oparciu o zakładowe procedury HMS. To, w jaki sposób należy powiadomić pracodawcę zależy od tego, jakiego rodzaju są to nieprawidłowości. Zazwyczaj odbywa się to np. przez męża zaufania.

Czytaj również: Zgłoszenie wypadku w pracy obowiązkiem pracodawcy >>>

Czym Arbeidstilsynet się NIE zajmuje?

Warto wiedzieć nie tylko o tym, jak powiadomić Arbeidstilsynet. Równie ważna jest świadomość w zakresie tego, jakimi sprawami Inspekcja Pracy się nie zajmuje. Są to przede wszystkim spory, które powinny zostać rozwiązane na drodze sądowej i dotyczą:

 • braku wynagrodzenia,
 • braku feriepenger,
 • wysokości wynagrodzenia, gdy w zakładzie pracy nie podpisano porozumień zbiorowych lub nie jest to branża objęta płacą minimalną,
 • nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • realizacji należnego urlopu lub nabycia prawa do urlopu.

Arbeidstilsynet informuje również, że nie zajmuje się następującymi sprawami, które powinny być zgłaszane do innych podmiotów:

 • przypadki pracy bez umowy powinny zostać zgłoszone do Urzędu Skarbowego,
 • przypadki handlu ludźmi lub przestępstw w miejscu pracy powinny być zgłaszane na policję,
 • spory wynikające z wypłaty świadczenia chorobowego powinny być zgłaszane do NAV,
 • przypadki dotyczące żywności złej jakości lub złego stanu zdrowia zwierząt powinny być zgłaszane do Norweskiej Administracji Bezpieczeństwa Żywności,
 • przypadki złej jakości usług medycznych lub edukacji powinny być zgłaszane do organu nadzorującego, np. gubernator danego okręgu,
 • w przypadku, gdy w Twoim najbliższym sąsiedztwie znajduje się np. plac budowy emitujący dużo hałasu, sprawę powinieneś zgłosić do właściwej gminy.

Jak powiadomić Arbeidstilsynet?

Na wstępie wspomnieliśmy o formularzu online, dzięki któremu zgłaszanie spraw do Arbeidstilsynet jest znacząco ułatwione. Obsługa tego narzędzia jest niezwykle prosta. Formularz wymaga od nas podania takich informacji, jak m.in.: nazwa firmy, opis nieprawidłowości, osoby oraz organy, które już zostały powiadomione, a także swoje dane kontaktowe.

Zobacz, jak wygląda taki formularz >>>

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LAUNGUAGE