Wataha.no
Wyślij raport Radio TV Twoje konto

Kategoria: Arbeidstilsynet

Wynagrodzenie: Nie bój się prosić o więcej

Skąd wiesz, czy otrzymujesz wynagrodzenie, na jakie zasługujesz? Czy trzeba zmienić pracę, żeby dostać więcej? Czy Norweska Inspekcja Pracy może Ci pomóc w kwestii wynagrodzeń? Nie bój się prosić o więcej, bo mniej już nie dostaniesz – Dostajemy każde możliwe pytanie dotyczące wynagrodzenia. Najsmutniejsze są te, kiedy osobom od kilku miesięcy nie wypłaca się wynagrodzeń. […]

Stan środowiska pracy w Norwegii: Trzy nowe raporty Norweskiej Inspekcji Pracy opisują największe wyzwania w życiu zawodowym

Nowotwory związane z pracą, przemoc i groźby wobec nauczycieli, zwolnienia lekarskie w sektorze zdrowia, nieuczciwość i przestępczość w życiu zawodowym oraz sztuczna inteligencja. Oto niektóre z czynników, które zdaniem Norweskiej Inspekcji Pracy charakteryzują norweskie życie zawodowe. Raporty Norweskiej Inspekcji Pracy opisują największe wyzwania w życiu zawodowym Trzy nowe raporty wiedzy sporządzone przez Norweską Inspekcję Pracy […]

Prawo do dni wolnych w przypadku choroby dzieci

Prawo do wolnych dni w przypadku choroby dzieci Prawo do urlopu (dni wolnych) w przypadku choroby dziecka przysługuje wszystkim pracownikom sprawującym opiekę nad dziećmi. Prawo to dotyczy zarówno krótkotrwałej choroby czyli tzw. dni chorobowych dziecka (sykt barn-dager), jak i urlopów dłuższych na opiekę nad dziećmi wymagającymi długoterminowej lub ciągłej opieki. Wolne dni w przypadku choroby […]

W przypadku choroby dziecka masz prawo do wolnych dni

Wiele osób zastanawia się, jakie prawa przysługują im w przypadku choroby dzieci. Ustawa o środowisku pracy jest jasna: Masz prawo do czasu wolnego od pracy w formie urlopu zarówno w przypadku dni chorobowych dziecka, jak i w przypadku jego długotrwałej choroby. Przeczytaj również: W poniedziałek wszyscy uczniowie szkół średnich w Østfold będą mieli nauczanie domowe […]

Hanka uświadamia pracownikom zagranicznym ich prawa: – Język jest chyba największym wyzwaniem

Pracownicy zagraniczni są narażeni na wyzysk w życiu zawodowym, jeśli nie znają swoich praw w norweskim życiu zawodowym. W SUA Hanka pomaga im zdobyć wiedzę na temat tego, co im się należy. – Język jest chyba największym wyzwaniem. Pracownicy przychodzą z umowami o pracę w języku, którego nie rozumieją – mówi Hanka Hansen z Norweskiej Inspekcji Pracy. […]

Czy mogę przenieść na przyszły rok niewykotrzystane dni uropu?

Zastanawiasz sie co możesz zrobic , kiedy nie możesz wykorzystać dni urlopowych przed wejściem w rok 2024? Zobacz, co mówi prawo na temat przeniesienia urlopu. W większości przypadków przeniesienie części dni urlopowych na rok następny jest bezproblemowe. Bo choć ogólna zasada jest taka, że ​​cały urlop należy wykorzystać w ciągu roku kalendarzowego, to możesz uzgodnić z pracodawcą […]

Zakończenie stosunku pracy – złożenie pisemnego wypowiedzenia

Zakończenie stosunku pracy następuje poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia. Ta sytuacja dotyczy zarówno pracodawcę, jak i pracownika. Istnieją określone zasady dotyczące tego, w jaki sposób ma nastąpić wypowiedzenie – zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.  Wyjątkiem są umowy na czas określony, takich jak np. zastępstwa, stosunek pracy nie wygasa samoistnie. Przepisy ustawy o warunkach pracy obejmują […]

Wyniki kontroli w branży hotelarsko-gastronomicznej

W minionym roku Norweska Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 1000 kontroli płac i warunków pracy w branży hotelarsko-gastronomicznej. W 70 proc. kontroli wykryto naruszenia przepisów BHP. – Nadzór nad branżą hotelarsko-gastronomiczną jest ważny i słuszny. Widać to wyraźnie po liczbie wykrytych przez nas naruszeń prawa – mówi Trude Vollheim, dyrektor Norweskiej Inspekcji Pracy. Kontrola była nieoczekiwana. Została […]

Norweska Inspekcja Pracy rusza na kontrole

Każdy, kto świadczy usługi takie jak wymiana opon, przechowywanie opon, ręczne mycie samochodu i inne czynności związane z pielęgnacją samochodu, musi posiadać zezwolenie Norweskiej Inspekcji Pracy. Teraz Norweska Inspekcja Pracy przeprowadza kontrole w firmach oferujących te usługi. – System zatwierdzania musi zapewniać ochronę podstawowych praw i godnych warunków pracy dla pracowników. System zatwierdzania oznacza, że ​​firmy […]

Odwiedź nasze serwisy społecznościowe