...
2
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
14.11.2022

Arbeidstilsynet rozpoczyna ogólnokrajową inspekcję Nav

Szacowany czas czytania: 4 minuty

Arbeidstilsynet rozpoczyna ogólnokrajową inspekcję Nav

Norweska Inspekcja Pracy musi przeprowadzić kontrole urzędów Nav na terenie całego kraju. Jednym z tematów do zbadania jest sposób, w jaki urząd działa w zakresie przeciwdziałania przemocy i gróźb.

Arbeidstilsynet rozpoczyna ogólnokrajową inspekcję Nav

W najbliższych miesiącach Norweska Inspekcja Pracy przeprowadzi kontrole we wszystkich powiatach, zarówno w dużych, jak i małych gminach. Kontrole będą prowadzone do lata 2023 roku. Łącznie skontrolowana zostanie ponad jedna trzecia z 260 biur Nav w Norwegii.

– Znamy wyzwania, z jakimi mierzy się wielu pracowników Nav, którzy spotykają wielu zdesperowanych klientów. Są narażeni na przemoc i groźby w swojej pracy. Muszą radzić sobie z emocjami petentów i opisami ich trudnych sytuacji, jednocześnie zachowując się profesjonalnie i tłumiąc własne emocje. Celem naszych kontroli jest przyczynienie się do poprawy warunków pracy pracowników – mówi dyrektor Trude Vollheim z Norweskiej Inspekcji Pracy.

Przeczytaj również: Przebudowa pojazdu lub samochodu w Norwegii. Co z tym zrobić? Gdzie się udać?

Znane czynniki ryzyka i wyzwania

Zaburzenia psychiczne związane z pracą i zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są najważniejszymi przyczynami absencji chorobowej i rezygnacji z życia zawodowego. Są również obszarem priorytetowym dla Norweskiej Administracji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Wysokie wymagania emocjonalne, przemoc i groźby, niechciana uwaga seksualna, reorganizacja, konflikt ról oraz niezrównoważony wysiłek i uznanie to przykłady warunków w pracy, które mogą przyczynić się do problemów. Są to czynniki ryzyka, na które narażeni są pracownicy Nav, którzy bezpośrednio współpracują z użytkownikami.

Kontrola wykazała uchybienia

Inspekcje po tragicznym incydencie w zeszłym roku w biurze Nav w Årstad w Bergen, w którym jeden pracownik zginął, a jeden został ciężko ranny, ujawniły uchybienia w działaniach zapobiegawczych, środowiskowych i bezpieczeństwa w biurze.

Po wypadku Norweska Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrole zarówno u lekarza państwowego, pracodawcy miejskiego, jak i Nav Vestland oraz gminy Bergen. Kontrola wykazała m.in. uchybienia w mapowaniu i ocenie ryzyka. Również uchybienia w zaangażowaniu rzecznika ds. bezpieczeństwa oraz niedostateczną koordynację prac BHP u obu pracodawców. Skutkowało to łącznie dwunastoma nakazami ze strony Norweskiej Inspekcji Pracy.

Oprócz przeprowadzania inspekcji, Norweski Urząd ds. Pracy i Opieki Społecznej pracował nad wytycznymi Nav. Na przykład w 2019 i 2020 r. zorganizowaliśmy ogólnokrajowe spotkanie doradcze dla kierowników i przedstawicieli ds. bezpieczeństwa w biurze Nav. Tematem było przeciwdziałanie przemocy i zagrożeniom.

W ramach kontroli prowadzimy dialog

Kiedy Norweska Inspekcja Pracy przeprowadza kontrole w lokalnych urzędach Nav, sprawdzamy, w jaki sposób zarówno rząd, jak i pracodawca komunalny wywiązują się ze swojego obowiązku zapewnienia w pełni bezpiecznego środowiska pracy swoim pracownikom. W ramach kontroli prowadzimy dialog z pracodawcami i agentami ochrony zarówno policji państwowej, jak i pracowników gmin.

Kładziemy nacisk na pracę profilaktyczną

Norweska Inspekcja Pracy sprawdza, w jaki sposób pracodawcy systematycznie pracują, aby zapobiegać związanym z pracą problemom ze zdrowiem psychicznym i problemom układu mięśniowo-szkieletowego.

Tematy inspekcji obejmują sposób, w jaki organizują swoją pracę, mapują i oceniają czynniki psychospołeczne i organizacyjne. Również w jaki sposób wdrażają środki, które mogą zapobiegać problemom psychologicznym, problemom układu mięśniowo-szkieletowego oraz przemocy i zagrożeniom. Podkreślamy znaczenie współpracy pracodawcy z rzecznikiem bhp, przedstawicielem związków zawodowych oraz służbą medycyny pracy.

Ważne jest również, aby przyjrzeć się, w jaki sposób dwaj pracodawcy koordynują prace związane ze zdrowiem, środowiskiem i bezpieczeństwem oraz czy uzgodnili, który pracodawca jest odpowiedzialny za koordynację.

– Chcemy przyczynić się do tego, aby Nav systematycznie pracował z profilaktyką. Tylko w ten sposób mogą zmniejszyć ryzyko, że pracownicy lokalnych biur Nav będą mieli związane z pracą problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, mówi Trude Vollheim.

Zobacz wideo z kontroli

Biuro NAV w Tønsberg przeszło właśnie kontrolę. Odbywają się w nowoczesnych pomieszczeniach i dużo pracowali z ochroną. Menedżer NAV Tønsberg, Per Henning Johannesen, demonstruje jedno z dwóch dodatkowych bezpiecznych pomieszczeń, z których korzystają. Zobacz wideo z kontroli

Zdjęcie: kadr z wideo/Arbeidstilsynet

Źródło: arbeidstilsynet

Przeczytaj i dowiedz się więcej: W tym roku na norweskich drogach zginęło 100 osób

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE