Zgodnie z rządową propozycją w budżecie państwa, proponuje się zmianę prawa, by przedłużyć system świadczeń dla gospodarstw domowych do 2023 roku. Propozycja jest obecnie przekazywana jako projekt ustawy do Stortingu.

— Kiedy przedstawialiśmy propozycję wsparcia dla energii elektrycznej, najważniejsze było szybkie wprowadzenie niebiurokratycznego rozwiązania, które miałoby zmniejszyć obciążenie gospodarstw domowych bardzo wysokimi cenami energii elektrycznej. Prawie rok później widzimy, że na rynkach energii nadal panuje duża niepewność co do przyszłej sytuacji energetycznej. Dlatego ludzie powinni być pewni, że będziemy bronić gospodarstw domowych tak długo, jak ceny będą wyjątkowo wysokie. Dlatego przedłużamy program na cały przyszły rok, mówi minister ropy i energii Terje Aasland.

Przeczytaj również: Europa potrzebuje strategicznej autonomii w dziedzinie energii, żywności, obronności i technologii

Nowe stawki dopłat

W przypadku zużycia energii elektrycznej od stycznia 2023 r. włącznie do marca 2023 r. włącznie, a także zużycia energii elektrycznej od października 2023 r. włącznie do grudnia 2023 r. włącznie, proponuje się ustalenie stawki świadczenia na poziomie 90 procent. Na pozostałe miesiące proponuje się stawkę dopłat na poziomie 80 proc.

Źródło: regjeringen

Przeczytaj i dowiedz się więcej:  Wiele osób chce zamienić domek letniskowy w dom

Esparcie Wataha integrasjon