Norwegia-Prokuratura przygotowuje wytyczne naruszenia środków i zapobiegania infekcjom

0

Norwegia-Prokuratura przygotowuje wytyczne naruszenia środków i zapobiegania infekcjom

Naruszenie ustawy o ochronie przed infekcjami jest poważne i ma priorytetowe znaczenie dla policji

Prokuratura teraz przygotuje krajowe wytyczne tego, w jaki sposób działać aby stanowczo powstrzymać dalszym infekcjom. Które wdrożymy w prawie karnym. Prokurator zasygnalizował już, że naruszenia podlegające karze będą  traktowane bardzo poważnie przez prokuraturę.

Norwegia-Prokuratura przygotowuje wytyczne

Priorytetem policji jest zapewnienie życia i zdrowia, utrzymanie pokoju i porządku oraz przyczynianie się do ogólnego przygotowania społeczeństwa. Policja wspiera władze służby zdrowia w ich pracy. Wsparcie to zapewni, że społeczność lepiej się przygotuje, aby poradzić sobie w takiej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Oznacza to, że w tej chwili, w jakiej znajduje się społeczność, będziemy traktować priorytetowo naruszenia Ustawy o przeciwdziałaniu zakażeniom ”, mówi dyrektor policji Benedicte Bjørnland.

Osoby, które są świadkami naruszeń, uprasza się o kontakt z policją.

Przeczytaj również: Jak postępować podczas kwarantanny

Pamiętajcie Norwegia-Prokuratura przygotowuje wytyczne. Jeszcze nie ma ustanowionego nowego prawa. Spokojnie czekajmy na dalsze informacje które natychmiast zamieścimy na lamach naszego portalu.

Policja może interweniować, jeśli zagrożone jest życie i zdrowie

Jeśli zarażone osoby stanowią zagrożenie dla zdrowych, policja interweniuje.

„Zadaniem policji jest zapewnienie życia i zdrowia, a także utrzymanie spokoju i porządku” – mówi dyrektor policji Benedicte Bjørnland.

Norwegia-Prokuratura przygotowuje wytyczne

Policja jest gotowa udzielić pomocy organom ds. Zdrowia, gdy zajdzie taka potrzeba, i będzie oceniać i radzić sobie z różnymi naruszeniami, które beda wykonywane w sposób ciągły. Są to działania, które policja dokonuje również w codziennej pracy.