...
4
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
29.07.2022

Pełnomocnik ds. BHP w miejscu pracy, czyli tzw. Varneombud

Szacowany czas czytania: 4 minuty

Pełnomocnik ds. BHP w miejscu pracy, czyli tzw. Varneombud

Pełnomocnik ds. BHP musi dbać o interesy pracowników w sprawach dotyczących środowiska pracy Jeśli odkryje, że pracownicy w Twoim miejscu pracy są narażeni na wypadki lub zagrożenia dla zdrowia, musi natychmiast powiadomić kierownictwo. Powinien również powiadomić o zagrożeniu osoby narażone na niebezpieczeństwo.

Pełnomocnik ds. BHP w miejscu pracy, czyli tzw. Varneombud

Pełnomocnik ds. BHP musi dbać o interesy pracowników w sprawach dotyczących środowiska pracy. Jako inspektor ds. bezpieczeństwa musi zapewnić, że firma jest dobrze zorganizowana i utrzymywana, a prace prowadzone są w sposób uwzględniający bezpieczeństwo pracowników. 

Przeczytaj również: Radio Wataha. Koniec, czy nowy początek?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy. Oznacza to, że pracodawca musi w rozsądnym terminie naprawić warunki, które narażają pracowników na niebezpieczeństwo lub wypadki przy pracy. Musisz sam ocenić, jaki jest rozsądny czas, w którym pracodawca może odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Jeśli pracodawca nie może lub nie chce rozwiązać problemów związanych ze środowiskiem pracy, możesz skontaktować się z komisją ds. środowiska pracy w miejscu pracy. Możesz również skontaktować się z Norweską Inspekcją Pracy .

Jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, przedstawiciel ds. bezpieczeństwa może przerwać pracę do czasu dokonania oceny przez Norweską Inspekcję Pracy. Musi jedna najpierw ocenić, czy niebezpieczeństwa można uniknąć w inny sposób.

Obowiązki inspektora BHP

Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy musi aktywnie uczestniczyć w pracach BHP firmy. Należy również  konsultować  się z Varneombud podczas planowania i wdrażania działań mających wpływ na środowisko pracy w obrębie własnego obszaru ochrony. Obejmuje to również ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Wszystkie firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników są zobowiązane do powołania komisji ds. środowiska pracy (AMU) .

Jeżeli firma nie posiada komisji ds. środowiska pracy, do obowiązków pełnomocnika ds. BHP należy:

  • ocenia i omawia sprawy dotyczące służby zdrowia w pracy i służby ochrony wewnętrznej.
  • ocenia programy szkoleniowe mające znaczenie dla środowiska pracy,
  • planuje procesy, które wymagają zgody Norweskiej Inspekcji Pracy
  • przetwarzać inne plany, które mają istotny wpływ na środowisko pracy, m.in. zakup maszyn, racjonalizacja, organizacja czasu pracy, środki bezpieczeństwa oraz tworzenie i utrzymanie systemów kontroli wewnętrznej.
  • przegląda zgłoszenia chorób zawodowych, wypadków przy pracy, dochodzenia z zakresu higieny pracy. Pomaga pracodawcy wyjaśnić przyczyny i wprowadzić środki zapobiegające nawrotom

Pełnomocnik ds. BHP musi słuchać współpracowników i konsultować się z nimi, zanim  rozwiązania zostaną przedstawione pracodawcy.

Wybór pełnomocnika ds. BHP

Co do zasady, wszystkie firmy muszą wybrać swojego przedstawiciela ds. bezpieczeństwa. Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa musi być wybierany spośród pracowników firmy. Wszyscy pracownicy mają prawo do głosowania. Przedstawiciel ds. BHP wybierany jest jednorazowo na dwa lata.

Rola Norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet)

Norweska Inspekcja Pracy udziela wskazówek w przepisach dotyczących obowiązków i roli pełnomocnik ds. bezpieczeństwa. Ponadto Norweska Inspekcja Pracy może prowadzić sprawy i nadzorować przestrzeganie przepisów prawa w tym zakresie.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Norweskiej Inspekcji Pracy.

Źródło: arbeidstilsynet

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Co zrobić by Twoje podanie o pracę było interesujące dla pracodawców?

 

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LAUNGUAGE