...
4
0
0
default avatar
Wojtek Sobieski
03.05.2022

Nowy raport współpracy A-krimsamarbeidet ujawnia przestępstwa związane z pracą

Szacowany czas czytania: minut

Nowy raport współpracy A-krimsamarbeidet ujawnia przestępstwa związane z pracą

Nowy raport współpracy A-krimsamarbeidet. Ujawnia on wykorzystywanie pracowników i inne przestępstwa związane z pracą w niektórych częściach przemysłu stoczniowego w Møre og Romsdal.

– Odkrycia, które odkryliśmy, są poważne. Wykorzystywanie pracowników i inne formy przestępczości związanej z pracą dają przewagę konkurencyjną w stosunku do poważnych aktorów, mówi Jens Erik Romslo, kierownik sekcji w Norweskiej Inspekcji Pracy.

Nowy raport współpracy A-krimsamarbeidet ujawnia przestępstwa związane z pracą

Raport z branży stoczniowej przygotowała policja w Møre og Romsdal, Norweska Inspekcja Pracy oraz administracja podatkowa. Møre og Romsdal ma duży i znaczący przemysł stoczniowy. W ramach projektu w latach 2020-2021 skontrolowano łącznie 8 z ponad 20 stoczni.

Projekt konsekwentnie koncentruje się na profilaktyce. Dialog ze stoczniami na temat tego co zostało odkryte był najważnieszy. Ważnym celem była pomoc stoczniom w poprawie ich własnej kontroli wewnętrznej. Tym samym daje to umożliwienie samym stoczniom zapobiegania przestępczości w przyszłości.
– Mamy wrażenie, że stocznie poważnie podchodzą do odkrytych wyzwań i odkryć. To pozytywne, że sami gracze chcą posprzątać, mówi Romslo.
Odkryto również ustalenia, na które współpraca w zakresie przestępczości była kontynuowana i na które zareagowano.

Naruszenia płac i warunków pracy pracowników u podwykonawców stoczni

Arbeidstilsynet wykrył rażące naruszenia płac i warunków pracy pracowników u podwykonawców stoczni. – Stwierdziliśmy między innymi bardzo nieodpowiednią rejestrację godzin pracy, co utrudnia nam kontrolę płac i godzin pracy – mówi Romslo. Twierdzi, że przyjęli łącznie 167 zamówień dla podwykonawców stoczni, dotyczących bardzo podstawowych warunków płacy i pracy. Ponadto do tej pory nałożono 4 grzywny za naruszenie przepisów (OTG) od 42 000 do 1,2 miliona.

Organy podatkowe stwierdziły naruszenie obowiązku sprawozdawczego, który spoczywa na wszystkich spółkach, gdy zlecają cesje spółkom zagranicznym. Stwierdzono również naruszenie obowiązku podwykonawców z zagranicy do rejestracji i zgłaszania pracowników. – Wiąże się to z ryzykiem, że wymagany podatek i cło nie zostaną zapłacone, a więc ryzykujemy, że społeczeństwo straci na ewentualnych wpływach z podatków – mówi kierownik sekcji Kristi Totland Skaar w Administracji Podatkowej.

Celem policji było wykrycie słabych punktów

Kilku skontrolowanych pracowników nie przeprowadziło również obowiązkowych kontroli tożsamości. Ponadto administracja podatkowa ujawniła również kilka działających firm, które nie miały numeru organizacyjnego. Jest za wcześnie, aby administracja podatkowa mogła cokolwiek powiedzieć o środkach kontrolnych i jakiej reakcji firmy mogą się spodziewać.

Policja brała udział w projekcie stoczniowym w sposób prewencyjny i nie karający ludzi czy przemysłu. – Celem policji było wykrycie słabych punktów i zmuszenie branży do oczyszczenia, mówi inspektor policji Camilla Giske w okręgu policyjnym Møre og Romsdal. To poważne ustalenia, ale przede wszystkim chcieliśmy pomóc stoczniom w dokonaniu zmian. Do tej pory nie wszczęto śledztwa na podstawie tego, co ujawniono, ale nie wykluczone, że ​​może do tego dojść.

Transfer doświadczeń do innych branż

Wysiłki skierowane do stoczni opierały się na kilku wskazówkach, które wpłynęły w 2018 i 2019 roku oraz na doświadczeniach z poprzednich inspekcji. Płace i warunki pracy były powracającym tematem w poradach. Przemysł stoczniowy charakteryzuje się również wieloma podwykonawcami z dużą liczbą obywateli państw trzecich. Charakteryzuje się intensywną pracą i innymi cechami branż, które są szczególnie narażone na przestępczość związaną z pracą. Projekt został zrealizowany w celu poszerzenia wiedzy na temat ryzyka przestępczości w przemyśle stoczniowym.

Po drodze stocznie otrzymały aktualne informacje na temat ustaleń i propozycji środków. Stocznie przedstawiły cenne propozycje ulepszeń, które przyniosą korzyści całej branży.

Wnioski zawarte w raporcie nie są unikalne dla przemysłu stoczniowego. Agencje przekazują, że można je znaleźć także w innych branżach, zwłaszcza tam, gdzie mówi się o niskich wymaganiach dotyczących kompetencji formalnych. Zaleca się, aby społeczność biznesowa była ogólnie dobrze zaznajomiona z ustaleniami, które ujawnił główny projekt.

Źródło: Politiet

Przeczytaj i dowiedz się więcej: Skazany za unikanie zapłacenia podatków po otrzymaniu płatności gotówkowych za wykonane usługi

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE