...
2
0
0
default avatar
Lukasz Pawlowicz
09.09.2022

Know Your Rights. Znaj swoje prawa

Szacowany czas czytania: 6 minut

Udostępnij tą informacje innym

Know Your Rights. Znaj swoje prawa

– Dajemy zagranicznym pracownikom władzę poprzez wiedzę. Od dwóch lat kampania Know Your Rights informuje zagranicznych pracowników o ich prawach i obowiązkach, aby przygotować ich przed wyzyskiem na norweskim rynku pracy. Podczas kampanii ponad 350 000 osób otrzymało informacje w ich własnym języku, a wielu chce coś zrobić z własną sytuacją zawodową po otrzymaniu informacji od Inspekcji Pracy.

Seminarium w Oslo

„W środę w tym tygodniu zakończyliśmy kampanię, ale nie oznacza to, że przestajemy pracować dla różnych grup zagranicznych pracowników i przyczyniamy się do tego, aby byli mniej podatni na wyzysk na rynku pracy”

Know Your Rights. Znaj swoje prawa– mówi Torgeir Moholt, dyrektor departamentu ds. Przestępczości związanej z pracą w Urzędzie Inspekcji Pracy. „Widzimy, że wiedza daje władzę, a dobrze poinformowani pracownicy są mniej podatni na wyzysk. Trudno jest dotrzeć do pewnych grup zagranicznych pracowników z informacjami o ich prawach i obowiązkach w norweskim życiu zawodowym. Dzięki tej kampanii widzimy, że złamaliśmy kilka ważnych barier i faktycznie to zrobiliśmy. Jeśli mamy przezwyciężyć frywolność i przestępczość wśród pracodawców, musimy pracować na wiele sposobów. Wzmocnienie pracowników jest jednym z nich”, mówi Moholt.

Know Your Rights. Znaj swoje prawa

Odkrywamy warunki w miejscu pracy Kampania rozpoczęła się w 2020 r. i miała na celu dostarczenie pracownikom rumuńskim, litewskim, estońskim i bułgarskim wystarczającej wiedzy na temat ich praw na norweskim rynku pracy. Głównym przesłaniem kampanii było to, że możesz mieć prawo do płacy minimalnej, jeśli pracujesz w branżach, w których zostało to wprowadzone, że istnieją ustawowe ograniczenia dotyczące tego, jak długo możesz pracować, że masz prawo do wynagrodzenia za nadgodziny i że masz prawo do legalnej umowy o pracę, która określa między innymi, gdzie będziesz pracować, jakie będziesz otrzymywać wynagrodzenie.

Cele

Kampania opiera się na szeroko zakrojonej pracy w grupach docelowych. Zidentyfikowano kilka ważnych kryteriów sukcesu: Informacje w Twoim własnym języku w kanałach, z których już korzystasz oraz z tematami, które przyciągają uwagę i naprawdę dotyczą bezpośrednio grupy docelowej „W ocenie kampanii okazało się, że kilka osób z grupy docelowej odkryło warunki we własnym miejscu pracy, które naruszają przepisy ustawowe i wykonawcze. Znaleźli również informacje o tym, co mogą zrobić dalej i gdzie mogą szukać pomocy i porady. Często są silnie uzależnieni od swojego pracodawcy, zarówno ze względu na bariery językowe, ponieważ nie znają przepisów, jak i dlatego, że nie chcą stracić dochodów, więc jest wiele rzeczy, które utrudniają poprawę własnej sytuacji bez innej pomocy – mówi Moholt.

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa była ważna. Kampania została sfinansowana z dotacji EOG i została przeprowadzona we współpracy z inspektoratami pracy w Estonii, na Litwie, w Bułgarii i Rumunii. Początkowo była ona skierowana do pracowników z tych krajów, ale stopniowo się to zmieniało, aby dotrzeć również do polskich i ukraińskich pracowników w Norwegii.

„Ważne było dla nas dalsze rozwijanie kampanii, a także włączenie polskich pracowników, a ostatecznie ukraińskich, są to ważne grupy docelowe, które potrzebują tych informacji” – mówi Moholt.

„Nie pracowaliśmy nad samą kampanią, ale mieliśmy wielu ważnych partnerów. Ambasador Rumunii, Cristian Bădescu, również wyraża swoje zadowolenie: „Jestem bardzo zadowolony z wyników kampanii i w pełni popieram więcej takich kolaboracji w przyszłości” – powiedział podczas inauguracji programu.

Silviya Trakova z Bułgarskiej Inspekcji Pracy wyraziła to samo i mówi, że wykorzystali wiedzę i doświadczenie we własnej pracy. Zarówno współpraca, jak i dzielenie się wiedzą są ważne dla zwalczania przestępczości związanej z pracą i wyzysku bezbronnych pracowników zagranicznych, nie tylko w Norwegii, ale także poza granicami. I to poszerzanie wiedzy jest ważnym wkładem.

„Chociaż ta kampania oficjalnie się zakończyła, będziemy kontynuować kluczowe elementy naszej pracy doradczej wobec pracowników zagranicznych, w tym utrzymanie i dalszy rozwój strony internetowej knowyourrighs.no. Ważne jest, aby Inspekcja Pracy nadal była obecna w kanałach wykorzystywanych przez pracowników zagranicznych oraz abyśmy byli widoczni i dostępni. „Musimy zaatakować problem przestępczości związanej z pracą z kilku stron.

Dotarcie do zainteresowanych

Podczas wielu impulsów reklamowych kampanii dotarliśmy do ponad 350 000 pracowników migrujących w Norwegii z ważnymi informacjami na temat ich praw i obowiązków w miejscu pracy. Ważnym warunkiem sukcesu kampanii było wcześniejsze zdobycie wiedzy o grupach docelowych. Oprócz własnego doświadczenia, FAFO pomogło nam w mapowaniu grup docelowych, co ułatwiło nam zaprojektowanie i wdrożenie kampanii z pomocą Geelmuyden Kiese.

Kampania ma niezmiennie pozytywny przekaz, że pracownicy muszą sprawdzać swoje zarobki podczas pracy w Norwegii. Wynika to z faktu, że zagraniczni pracownicy często nie otrzymują takiego wynagrodzenia, do jakiego są uprawnieni, gdy pracują w branżach z płacą minimalną w Norwegii. Grupy docelowe zostały przekierowane na stronę internetową kampanii www.knowyourrights.no z prostymi i zrozumiałymi informacjami na temat praw i obowiązków w norweskim życiu zawodowym w kilku językach. Kluczowymi elementami kampanii były filmy i banery reklamowe w różnych mediach społecznościowych, głównie na Facebooku i YouTube, a także w gazetach internetowych z różnych krajów grupy docelowej, z linkiem do strony internetowej kampanii, aby uzyskać więcej informacji.

Esparcie Wataha integrasjon

Ocena kampanii

Kampania została oceniona przez Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) jesienią 2021 roku. przeprowadzili oni ankietę wśród grup docelowych. Aż 80 proc. badanych twierdzi, że najważniejszym powodem, dla którego przeszli na stronę kampanii, było to, że informacje były dostępne w ich własnym języku. Dają również bardzo dobre opinie na temat treści i projektu informacji na naszej stronie internetowej. Badanie pokazuje również, że jedna trzecia odkryła naruszenia we własnych warunkach pracy po przeczytaniu informacji na stronie internetowej kampanii. Spośród nich 66 procent odpowiada, że albo ma, albo planuje zrobić coś, aby poprawić swoją sytuację. W związku z tym podejmiemy dalsze badania.


Udostępnij tą informacje innym

Zapisz się do Newslettera

Akceptuję regulamin strony, oraz zapoznałem się z polityką oraz Rodo
LANGUAGE