Zgłoszenie wypadku w pracy obowiązkiem pracodawcy

0
zgłoszenie wypadku w pracy

Zgłoszenie wypadku w pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jego zadaniem jest wysłać odpowiedni formularz do Inspekcji Pracy, a także zgłosić na najbliższym komisariacie policji najszybciej, jak to możliwe. Podobny obowiązek powstaje w momencie, gdy zaobserwuje poważne zagrożenie w miejscu pracy.

Zgłoszenie wypadku w pracy

Warto jednak pamiętać, że zgłoszenie wypadku w pracy staje się obowiązkiem pracodawcy wyłącznie w momencie, gdy pracownik doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu. Przy czym nie istnieje prawna definicja, która wyjaśniałaby czym jest “poważny uszczerbek na zdrowiu” w praktyce. Arbeidstilsynet informuje jednak, że zgłoszenie wypadku w pracy powinno mieć miejsce, gdy:

 • pracownik doznał urazów głowy – zwłaszcza, gdy stracił przytomność,
 • pracownik doznał urazów układu kostno-szkieletowego,
 • pracownik doznał uszkodzeń wewnętrznych,
 • pracownik stracił część ciała,
 • pracownik się zatruł substancjami toksycznymi,
 • pracownik stracił przytomność np. w wyniku wdychania toksycznych oparów,
 • pracownik doznał urazów wynikając z poparzenia, odmrożenia lub zatrucia pokarmowego,
 • pracownik doznał poparzenia skóry w stopniu trzecim lub miejscowego poparzenia skóry stopnia drugiego,
 • pracownik doznał zmian skórnych większych, niż 5% na całym ciele,
 • pracownik jest w stanie hipotermii (wyziębienia),
 • pracownik doznał urazów wymagających hospitalizowania.

Arbeidstilsynet przestrzega, że powyższa lista nie jest wyczerpująca. Może służyć jako punkt wyjściowy do oceny, czy zgłoszenie wypadku w pracy powinno zostać dokonane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z zakładowym mężem zaufania lub bezpośrednio z Inspekcją Pracy.

Gdy urazy są poważniejsze, niż zakładano

Może dojść do sytuacji, gdy urazy doznane w wyniku wypadku są poważniejsze, niż wstępnie zakładano. W takim przypadku zgłoszenie wypadku w pracy powinno zostać dokonane najszybciej, jak to możliwe – o ile wcześniej nie zostało to zrobione. To samo dotyczy okoliczności, w których poszkodowany zmarł w ciągu roku od dokonania zgłoszenia.

Czytaj również: Wypowiedzenie umowy o pracę w Norwegii >>>

Inne obowiązki pracodawcy

Zgłoszenie wypadku w pracy do Inspekcji Pracy oraz na policję to nie jedyny obowiązek pracodawcy. Zobowiązany jest on również do prowadzenia ewidencji wypadków oraz doznanych chorób zawodowych. Powinien dokonać zgłoszenia również do NAV za pomocą formularza 13-07.05. Do jego zadań należy także zapewnienie ubezpieczenia zawodowego dla wszystkich pracowników.

Infolinia Arbeidstilsynet do zgłoszenia wypadku

+47 73 19 97 00 wewnętrzny numer 3